Proč byla a je pomoc Ukrajině tak enormní, zatímco nad tím, co se děje v Gaze, jsme jen mávli rukou?

Dostal jsem tuto otázku. V kontextu našeho čas-prostoru mi přijde obrovsky důležitá. V případě, že se rozhodneme hledat pravdivě vlastní odpovědi, můžeme se dozvědět hodně sami o sobě i o tom, jak funguje naše moderní společnost a svět jako celek. 

Jak víme, náš "establishment" (tj. politici, média a většina veřejně činných lidí) by na ní odpověděl nějak takto: "Ukrajině pomáháme proto, že bojuje za naší svobodu, kterou ohrožuje Putin. Ten má v plánu obsadit celou Ukrajiny a po ní další evropské země. My Češi s tím máme vlastní zkušenost z roku 1968 a proto pomáháme. V Gaze bojuje izraelská armáda s teroristy, kteří Izrael brutálně napadli a chtějí ho zničit. My stojíme pevně za Izraelem. 

To jsou odpovědi z pohledu zájmů našich mocenských struktur.
Z úhlu pohledu obyčejných lidí, historických faktů, integrity lidských práv, snah o zachování míru a našeho druhu bych já odpověděl takto:

Co se týče Ukrajiny -  "Pomoc Ukrajině" není pomocí Ukrajině (ve smyslu pomoci ukrajinskému lidu), ale pomocí establishmentu Spojených států v boji proti Rusku s několika cíli. Mezi ty hlavní patří: oslabení globálního vlivu Ruska a Číny; odstřižení Evropy od zdrojů ropy a plynu z Ruska, zásadní navýšení příjmů amerického zbrojního průmyslu a vytvoření nových trhů (např. pro americký plyn) v Evropě. 

Co se týče Izraele/Palestiny - Izrael je osadnický stát, který kolonizuje/okupuje a páchá genocidu na původních obyvatelích stejně jako to známe z historie USA, Kanady, Austrálie a dalších zemí. Proč kryjeme masové vraždění, etnické čistky, krádeže orgánů zabitým/unseseným Palestincům, bombardování a vraždění (mimo jiné i v Libanonu, Sýrii, Tunisku, Egyptě, Íránu a v dalších místech, kde Izrael vraždil a vraždí své oponenty),... má původ v evropském pocitu viny za genocidu Židů, v mytologii "křesťansko-židovské tradice", v non-stop živené islamofobii, v mytologii nadřazenosti bílého muže nad ostatními, v moci dnešního Izraele (klíčový vývozce šmírovacích technologií - testovaných na Palestincích + Izrael vlastní atomové zbraně), ale především v amerických zájmech o kontrolu nad středním východem a místními energetickými zdroji.  

Mé odpovědi podkládám studiem historie, fungování mocenských struktur a informací z míst, základní zdroje najdete v závěru tohoto blogu. 

Zde je esence dění v Gaze - ve 2,5 minutách z pohledu prof. Sachse - video s CZ titulky je zde.

Zde je esence toho, co se stalo a co se děje na Ukrajině - ve 4 minutách - ústy Roberta F. Kennedyho:

Válka proti Rusku a boj za další rozmach moci Izraele a eliminaci/vystěhování Palestinců, je vedena především v propagandistické rovině - tj. ve vyprávění příběhů a souboji o to, který příběh převáží. Na jedné straně jsou ty smyšlené či záměrně skrývající klíčová fakta, jejichž cílem je podpora zájmů americké vládnoucí garnitury a na druhé straně ty, které se snaží popsat skutečný běh věcí z pohledu dotčených obyvatel, jejich kvality života, jejich přežití a globálního míru na zemi.   

Včera mi můj blízký kamarád řekl: "Kdyby se běžný Evropan či Američan dozvěděl, čeho byl od 2. světové války (a v širším kontextu posledních 500 let) součástí, rozkočila by se mu hlava, neuvěřil by tomu. V lidském těle naštěstí existuje mechanismus, který to nedovolí. Psychologie ho nazvala popřením. Je to velmi chytrá věc, který nás chrání a zajistí, že mysl přijme pouze to, na co je připravená. Tyto mechanismy jsou nevědomé - jsou řízeny vnitřní moudrostí našich těl. 

Kromě těchto nevědomých mechanismů ale existuje i velká část informací, které k sobě nepouštíme vědomě, neboť kdesi uvnitř cítíme, že by nám způsobily bolest nebo proto, že jsme od života natolik odpojení, že jsme vůči neštěstí ostatních apatičtí - více viz termín "záměrná neznalost": 

Co se týče těchto dvou témat - konfliktů na Ukrajině a v Gaze - pokud jsme odkázáni pouze na česká, případně na další čistě "západní" mainstreamová média, vnitřní moudrost naší mysli způsobí, že mé odpovědi výše budete považovat za dezinformaci, lež, nesmysl, "pro-ruský narativ", "podporu terorismu", projev antisemitismu",... 

Noam Chomsky často opakuje, že je zodpovědností intelektuálů obnažovat pravdu a konfrontovat lež. Intelektuálové jsou, podle něho, dvojí - "konformní" a "hodnotoví". Ti konformní jsou ti, kteří opakováním a svou autoritou stvrzují narativ vládnoucí skupiny. Hodnotoví jsou ti, kteří se drží hodnot integrity, morálky, cti, pravdy a lásky. V dnešní české společnosti hodnotoví intelektuálové prakticky žádní nejsou. Jedním ze vzácných úkazů je filozofka Anna Hogenová, která často poukazuje právě na to, jak moc je nám dnes lháno a podivuje se nad tím, co všechno si necháme líbit. Dovolte mi jí zde citovat: 

„Přeji všem odvahu k pravdě. Strašně se lže, jako by se sami lháři přesvědčovali o tom, kam až je možno zajít, do kdy si to lidé už nedají líbit. Jako by byl vypsán tučný grant na zjištění, co lidé vydrží. Cítíme se podvedeni." Anna Hogenová

Na závěr chci jen připomenout, jak k oběma konfliktům (a obecně ke studiu skutečnosti) přistupuji - viz tato reklama na Guardian. Často ji na tomto blogu cituji, neboť ukazuje podstatu propagandy a cestu ven.

Mimochodem, toto je v 29 sekundách nejlépe vysvětlená podstata porozumění, na jakou jsem zatím ve svém životě přišel. Člověk tu polopaticky pochopí, že na jakoukoli skutečnost se může (ale nemusí) podívat z více úhlů. Pokud nám stačí souhlasit s davem a prožít konformní život podle šablon druhých, stačí jeden většinový úhel. Pokud ale chceme opravdu po-rozum-ět a skutečnost uchopit, je třeba se podívat z více úhlů. To je ale v nedemokratických či v semi-demokratických společenstvích nežádoucí a dokonce nebezpečné, neboť podstatou moci je nevědomí mas a plošný souhlas s jedním správným úhlem vládnoucí třídy.
K základním lidským potřebám ale patří svoboda. Ta bez po-rozum-ění není možná. Pokud přejímáme většinový úhel vládnoucí třídy - tak jako to ve velkém činíme v moderní konzumní společnosti - stáváme se nevědomky figurkami na šachovnici ve hře mocných o stále větší moc.
Pokud se chceme osvobodit (z předsudků o druhých i o nás samých, z nutnosti otrockého vydělávání na věci, které nepotřebujeme, z nenávisti vůči lidem, které neznáme, z ničení našeho společného domova i vlastního druhu), potřebujeme jít za pozlátko řečí o demokracii, zpochybňovat narativy těch, kteří nám vládnou, zkoumat a poznávat skutečnost, včetně sebe sama. A - ze všeho nejvíc - se v tomto zkoumání propojovat s ostatními. 

K tématu fungování médií jsem v poslední době psal toto: Česká veřejnoprávní média nedělají zpravodajství, ale propagandu. Tento fakt je třeba pochopit, ne se s ním však smířit. (Série "Oligarchizace Česka") nebo Jeden jediný pohled aneb nárůst cenzury médií v Česku (Série "Oligarchizace Česka")

Zdroje Ukrajina: Jeffrey SachsNoam Chomsky, OSN, vlastní rešerše zdrojů na východě Ukrajiny a další zde.
Zdroje Palestina: Illan Pappé, OSN, Gabor MatéNoam Chomsky a další zde a zdeČesko si přeje pokračovat v zabíjení: Čelíme zkoušce, ve které prochází testem naše lidství, koncept lidských práv a demokracie. (Série "Oligarchizace Česka"). K obojímu je vynikajícím zdrojem i kniha Propast - skutečný příběh hegemonie bílého muže. Prosím, pomozte nám jí šířit.   

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.