Dobrý život znamená žít v souladu s vnitřním nastavením a podle univerzálně definovaných ctností

Jedním z pilířů konzumní společnosti je vydávat individuální "honičku za štěstím" za "dobrý život" - tedy za to, o co bychom měli v životě usilovat. Běžný člověk tento opakovaný klam (re-klam-u) nerozezná od skutečnosti a je tedy odsouzen k celoživotnímu nahánění něčeho, co se ze své podstaty dohnat nedá. Na-štěstí máme možnost volby - a to, konzumní (re) klam vypnout a sáhnout do filozofie, která "dobrý život" jako skutečný cíl, jasně definuje. V úvodu tohoto blogu najdete kapitolu z knihy Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, kterou si můžete stáhnout v PDF. V tomto blogu pak najdete esenci toho, co je to dobrý život podle Aristotela. 

Klíčové je pochopit, že radovánky nejsou radost. S tím nám může pomoct pohled do antiky, a to konkrétně do dvou filozofických směrů – hédonismu a stoicismu.

Hédonismus vs. Stoicismus

Hédonismus věří, že podstata života tkví v maximalizaci radovánek, tj. potěšení a zážitků. Pro hédonisty, pro které se vžil termín „požitkáři“, platí, že čím více radovánek a také pohodlí, tím lépe. Zastánci stoicismu na druhé straně věří, že dobrý život plyne z kultivace dlouhodobé radosti, tj. života v souladu s ctnostmi tak, aby člověk žil život, který je prospěšný druhým, a sám se sebou byl spokojený.

Jeden z velkých hédonistů Aristippos z Kyrény byl přesvědčený, že většina lidí plánuje vzdálenou budoucnost místo aktuálních požitků a že obětuje mnoho pro „čest“ a „morálku“. Proto vyzýval, abychom se těchto bláhových představ vzdali a začali žít pro požitky okamžiku. Marcus Aurelius, zástupce stoické školy, prohlašoval: „Tam, kde je možno žít, je možno i dobře žít.“ A jeho přítel Seneca k tomu dodával: „Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho.“ 

Hédonismus říká, že více je lépe, a míru jako parametr tedy neuznává. Stoicismus oproti tomu považuje mírnost za jeden ze základních principů a ctností.

Je zřejmé, v čem jsme se v dnešním světě zhlédli více.

Díky tomu, že se stoici zaměřují na radost, najdeme v jejich učení nespočet zajímavých konceptů, rituálů i technik, které pomáhají dobrý život pochopit a hlavně žít. Pro pochopení podstaty dobrého života jsou nejdůležitější následující dva koncepty:

Prvním je eudaimonia, která se dnes překládá jako štěstí. Původní význam tvoří dvě slova – eu (dobrý) a daimōn (duše), tj. laicky řečeno život prožívaný v souladu s naším vnitřním nastavením tak, abychom z něj měli dobrý pocit a cítili se naplněni. K tomu patří i snaha držet se univerzálních ctností, jako jsou poctivost, pravdomluvnost nebo spravedlnost. Eudaimonia – dobrý život – tudíž není jen stavem mysli (jak dnes chápeme štěstí), ale stavem bytí – cítíte ji celým tělem i duší.

Druhým konceptem je aretécož lze přeložit jako „nejlepší forma či podoba sebe sama“. Dnešní personalisté tomu říkají potenciál, Japonci ikigai, já důlek. Podstatné je to, že čím více se člověk přiblíží svému areté, tím více dosahuje eudaimonie, tedy radosti a naplnění. Čím dále je od svého areté, tím více se objevují pocity frustrace, prázdnoty, deziluze a úzkosti. Čím více frustrace a prázdnoty, tím více konzumu, ale také třeba i rozdělené společnosti a extremismu.

Pochopit podstatu eudaimonie a areté znamená pochopit podstatu dobrého života. Jak areté, tak eudaimonia říkají, že radost se dostavuje ze souladu vnitřního nastavení s vnějším světem a naopak. Tento náhled je v kontrastu s tím, jak na radost nahlížíme dnes, kdy to hlavní, o co usilujeme, jsou materiální úspěch, zážitky a pohodlí.

Pochopit podstatu eudaimonie a areté znamená pochopit podstatu dobrého života.

Dobrý život je eudaimonia - život, kdy žijete podle svého vnitřního přesvědčení a univerzálně uznávaných cností. Jinými slovy žijete svůj život podle vlastního přesvědčení, v životě se věnujete smysluplným činnostem v obklopení lidmi, které máte rádi. V knize Dobrý život ve stínu konzumní společnosti najdete sedm elementů, na kterých dobrý život stojí. Zde je jejich stručný výčet, v knize (v kapitole v úvodu, kterou si můžete stáhnout) je pak najdete popsané detailně.  

Zdraví 

Plné fungování našeho těla. Obsahuje vše, co potřebujeme k udržení života do vysokého věku, včetně vitality, energie a pozornosti. 

Bezpečí 

Oprávněné očekávání jednotlivce, že se jeho život bude ubírat směrem, na který je zvyklý – bez války, kriminality, revoluce nebo větších společenských a ekonomických zvratů. 

Respekt 

Respektovat někoho znamená považovat jeho názory a zájmy za stejně hodnotné jako ty naše. Respekt neznamená oblibu nebo souhlas. Respektovat můžeme také nepřítele. Respekt je klíčovou podmínkou pro další ingredienci dobrého života, kterou je přátelství 

Osobní svoboda 

Možnost plánovat a žít život podle vlastních přání, stylu a představ. 

Harmonie s přírodou 

Kontakt s přírodou do té míry, že cítíme, jaké je roční období a kde na Zemi se nacházíme. 

Přátelství a mezilidská blízkost 

Koncepce antického philia (opak fobie neboli strachu) aneb toho základního, co k sobě lidi přitahuje a co je drží pohromadě. 

Radostné (nic-ne)dělání 

Čas strávený výhradně podle svého přání, ať už lelkováním nebo činností, kterou vykoná­ váme pro ni samotnou, bez ohledu na to, zda je placená či nikoliv, ať už tu činnost nazý­váme práce nebo koníček. 

Na tomto blogu najdete mnoho obrazů dobrého života - Permablitz v CholupicíchLemniskátaTržiště v Jerevanu a KutaisiZměny v pařížské dopravě po coviduDezerter Bazaar v TbilisiCesta vlakem z arménského Jerevanu do gruzínského KutaisiBožský zážitek z lázní v TbilisiPekárny v gruzínském Batumi,... atd. 

Každý kulisák ví, že dobré divadlo potřebuje správné kulisy. A tak i život  nebude moc dobrý ve válečné zóně, v sousedství frekventované magistrály nebo chemičky, ale ani v anonymním satelitním předměstí. Aby se dobrý život vrátil i k nám, nestačí jen prokouknout re-klam konzumu. Je třeba na prvním místě obnovit místní ekonomiku. To není možné dokud neopustíme modlu ekonomického růstu ničící planetu a ženoucí nás do válek - viz: Nerůst jako alter-nativa růstového kapitalismu. Základy nové ekonomiky najdete zde: Nová ekonomika - Vše, co potřebujete vědět o novém ekonomickém systému  

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.