Kam se poděli všichni dobří muži? (7. díl seriálu "Škola základ života")

Sedmý díl seriálu Škola základ života pokračuje v tématu online závislostí tématem závislosti chlapců na online hrách.  
Seriál vzniká proto, že žijeme v období, kdy čelíme několika existenčním krizím najednou. Pokud chceme změnit systém, který námi manipuluje tak, abychom se stávali poslušnými konzumenty, dělníky a vojáky, systém, který nás rozděluje, ožebračuje, vyvolává války a devastuje přírodu, potřebujeme na prvním místě změnit to, jak vychováváme a vzděláváme naše děti. Tento seriál mapuje to, jak dnes k výchově a vzdělávání přistupujeme a ukazuje alternativy, které dnes již existují. Foto: zdroj
Rozhovor v úvodu v češtině najdete zde: Profesor Zimbardo exkluzivně pro Wave: Ze světa mizí opravdoví muži. Je třeba s tím něco udělat!

Témata krize mužství (díl č.4) a závislosti na internetu (díl č. 5) spolu v dnešní době velmi úzce souvisejí. Abychom pokročili dál, je nutné této souvislosti porozumět a jasně ji pojmenovat.

Jedním z předních odborníků, kteří na tento fenomén upozorňují, je americký psycholog Phillip Zimbardo. Za nejzávažnější problém považuje vzrůstající závislost chlapců na počítačových hrách. Jak už bylo řečeno, mobily a počítače jsou vyráběny tak, abychom na nich byli co nejvíce závislí. Z pohledu výrobců a vývojářů je každá obrazovka příležitostí nám něco prodat, a především o nás získat data, díky kterým je možné nám prodat ještě víc - viz Skinnerova krabice a magie kaptologie a Houstone, máme problém. A protože v uhoněné moderní mikro-rodině je tablet či telefon běžnou hračkou, kterou dnes zabavujeme naše děti, tak se zcela běžně stává, že především od přírody soutěživí chlapci velmi záhy zjistí, že čím víc stráví u počítače času, o to víc se zlepší ve hře. 

Mladí lidé tráví čas u obrazovky místo toho, aby ho trávili spolu. Trávíme stále více času ve světě techniky bez lidí než ve světě lidí bez techniky.

Většina rodičů odhaduje, že jejich ratolesti hrají (pro tento druh hry se vžil termín „pařit“) 2–3 hodiny denně. Zimbardo říká, že to je zhruba ještě hranice, kdy jsou videohry v určitém ohledu přínosem. Kluci sice přicházejí o možnost věnovat se jiným činnostem (sport, hraní venku i uvnitř, interakce s ostatními, tvoření...), ale do určité míry trénují instinkty a určitý typ koordinace. Je fascinující, že když se rodiče rozhodnou „paření“ svých synů změřit, nezřídka se zhrozí, neboť zjistí, že jejich děti sedí před obrazovkou třeba až deset hodin denně, sedm dní v týdnu. A to už je množství, které doslova ničí život. Zimbardo to vysvětluje takto:

"Nečtu, nepíšu, nechodím do kina, nebavím se s přáteli, necvičím, nechodím do přírody, a dokonce ani nejím se svými rodiči. Místo toho jím nezdravě ve svém pokoji a tloustnu. Mladí chlapci, kteří jsou takto závislí, neumějí přestat. Škola jim připadá nudná, protože ve škole s vámi někdo mluví. Oni ale v duchu stále hrají World of Warcraft, a jak už bylo řečeno, chtějí se stále zlepšovat. Když ale místo domácích úkolů hraju videohry, moje známky se začnou zhoršovat. Mě to ale nezajímá, protože mě škola nebaví."

Pokud dítě hraje dvě až tři hodiny denně, je to hodně, ale je to pro něj v určitém směru dobré. Pokud ale hraje deset hodin denně, má to pro něj devastující účinky.

Zimbardo upozorňuje na to, že stále větší počet chlapců z tohoto důvodu nedokončí ani střední školu, a když se náhodou dostanou na vysokou, tak ji nezvládnou. Oproti chlapcům jsou dnes ve vzdělání výrazně úspěšnější dívky. Kromě toho, že netrpí tolik závislostmi na videohrách a mobilních telefonech, spolupracují také mnohem lépe v týmech. A je tu ještě jeden problém. Hrát videohry šest nebo osm hodin denně vyčerpá i mladé silné chlapecké tělo. Co s tím? Zimbardo k tomu dodává: „Co udělám, abych si od hraní videoher odpočinul? Stačí zadat do vyhledávače "pornhub" nebo jiné podobné porno stránky a objeví se tisíce žen, které mi chtějí dát lásku zdarma, udělají, co si budu přát. V mnoha případech při tom mastur­ buju, v mnoha případech mám orgasmus a pak se vracím zpět k hraní...“

A vysvětluje, že nespočet mladých mužů, kteří nemají žádnou vlastní zkušenost se sexem spojeným s láskou, si myslí, že sex je to, co vidí v pornografii. Jenomže videohry a porno jsou vytvářeny muži pro mužskou potěchu, na základě mužských hodnot. Videohry staví na ničení, soupeření, násilí a dominanci. Pornografie podmiňuje vnímání ženy jako předmětu k ovládnutí. Sex je fyzický, relaxační výkon. Romantika nula. Na konci filmu přichází mužské vyvrcholení a konec. Nespočet mužů, včetně těch ženatých, preferuje pornografii před skutečným sexem. Ten je totiž součástí mezilidských vztahů. A mezi lidmi se komunikuje. K dosažení orgasmu vede řada kroků. Není to ani trochu jako na pornostránkách. S druhým člověkem je třeba mluvit, zajít do kina, na večeři, něco spolu zažít. Zimbardo poukazuje na to, že k psychologům chodí stále větší počet žen s tím, že se cítí ponížené, zahanbené a stěžují si: „Je těžké najít muže, který by mě respektoval a miloval a nedával přede mnou přednost pornu.“ Celá tato problematika by se dala shrnout otázkou, kterou Zimbardo pokládá ve své knize Odpojený muž„Kam se poděli všichni dobří muži?

Epidemie závislosti chlapců na online hrách má nesmírné následky pro celou společnost. Mezi ty hlavní patří: neschopnost chlapců navázat vztah s dívkami, klesající poměr chlapců mezi studenty vysokých škol, nárůst agresivity mužů, posilování fenoménu rozdělené společnosti a další prohlubování krize mužství. 

____________

Všechny díly najdete zde: Škola základ života.

Seriál vzniká úpravou textů dvou kapitol (výchova a vzdělávání) z knihy Dobrý život ve stínu konzumní společnosti.

Výchovu dětí nezměníme, pokud se současně nezačneme uzdravovat z generačních traumat, které si předáváme z generace na generaci. Obrovskou nadějí je pro mě to, že se to již děje - alespoň soudě podle toho, že našimi nejprodávanějšími tituly jsou Respektovat a být respektován (téma výchovy) a všechny knihy od Gabora Matého (téma traumatu). 

Kromě výše jmenovaných šíříme k tématu tohoto seriálu, přes Peoplecomm, další knihy: Vůdce smečky: Láskyplné vedení v rodiněDůkaz, že sebeřízené vzdělávání fungujeJak děti získávají "akademické" dovednosti bez formálního vyučováníSummerhill a další. 

Podobně, jako vzniká tento seriál věnovaný prvním letům života, vznikl i seriál o tom, jak jak funguje firma, jak jsme se v podnikání dostali tam, kde jsme dnes a v čem všem ovlivňuje byznys naše životy. Jmenuje se Byznys 101 a má 69 dílů. Co je mi známo, je to nejkomplexněji zpracované téma fungování byznysu v naší mateřštině.

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.