Společnost namol (6. díl seriálu "Škola základ života")

Šestý díl seriálu Škola základ života se věnuje online závislostem. 
Seriál vzniká proto, že žijeme v období, kdy čelíme několika existenčním krizím najednou. Pokud chceme změnit systém, který námi manipuluje tak, abychom se stávali poslušnými konzumenty, dělníky a vojáky, systém, který nás rozděluje, ožebračuje, vyvolává války a devastuje přírodu, potřebujeme na prvním místě změnit to, jak vychováváme a vzděláváme naše děti. Tento seriál mapuje to, jak dnes k výchově a vzdělávání přistupujeme a ukazuje alternativy, které dnes již existují. Foto: zdroj

Další výzvou pro dnešního rodiče je překotný rozvoj internetu a s ním souvisejících technologií, především chytrých telefonů, online her a sociálních sítí, který v kombinaci s malou nefunkční rodinou mnoha lidem notně ztrpčuje život.

Možná jste si také všimli, že sociální sítě a mobily jsou pro nás stejně přitažlivé jako rozsvícená žárovka pro můry. Je veřejným tajemstvím, že jejich výrobci je navrhují s cílem získat co možná nejvíc naší pozornosti, tj. tak, abychom se na nich stali závislými - více viz Skinnerova krabice a magie kaptologie a Houstone, máme problém. Možná se i vám stává, že každý den začínáte i končíte pohledem do svého mobilu/počítače, pravidelně xkrát denně kontrolujete, co se děje na sociálních sítích, nebo reagujete na každé cinknutí svého přístroje. Pokud ano, nejspíš máte vlastní zkušenost se závislostí a víte tak, o čem mluvím.

Možná vás už také napadlo, že pokud na těchto přístrojích „visíme“ my dospělí, co potom děti, jejichž mozek a náhled na svět se stále ještě formuje. Stále větší počet vědců poukazuje na fakt, že mobilní telefony, podobně jako cukr, jsou dnes běžně tolerovanou dětskou alternativou alkoholu. Dlouhodobé důsledky (nejenom dětské) závislosti na mobilech jsou obdobné jako u alkoholiků nebo gamblerů.

Mobilní telefony, podobně jako cukr, jsou dnes běžně tolerovanou dětskou alternativou alkoholu. Dlouhodobé důsledky závislosti na mobilech jsou obdobné jako u alkoholiků nebo gamblerů.

Herec Jaroslav Dušek upozorňuje, že dnes mnohdy vlastně ani nevíme, proč děti počít. A když už se to tak nějak stane, nevíme si s nimi rady. Překážejí nám v kariéře, omezují naše radovánky a „svobodu“. A tak je, často už od chvíle, kdy dokážou sedět, až příliš často posadíme právě před nějakou obrazovku – televizi nebo počítač, dáme jim do ruky telefon, připojíme je k internetu. Dětský mozek nerozlišuje mezi realitou a tím, co se děje na obrazovce, a je velmi úrodnou půdou, ve které snadno vzklíčí každý zahlédnutý obraz a každé zaslechnuté slovo. Postupem času se počítač, mobil a internet stanou pro děti zajímavější než skutečný život doma. Vedle toho, že sociální sítě a chytré telefony jsou záměrně vyvíjeny tak, aby upoutaly co nejvíce naší pozornosti, vůči čemuž jsou děti takřka bezbranné, si můžeme epidemické vysedávání před obrazovkou či displejem přeložit jako nenaplněnou potřebu pouta. Závislost na elektronických médiích je pak přímým důsled- kem života v malých, uštvaných rodinách, kdy se vazba dětí na rodiče drolí dlouho před- tím, než by bylo pro jejich zdravý vývoj třeba. O co slabší je vazba na rodiče, o to silnější je na vrstevníky, s kterými se komunikuje právě především prostřednictvím sociálních sítí. K tomu, jak ztrácíme vazbu na své děti, se ještě vrátíme.

Herec Jaroslav Dušek upozorňuje, že dnes mnohdy vlastně ani nevíme, proč děti počít. A když už se to tak nějak stane, nevíme si s nimi rady. Překážejí nám v kariéře, omezují naše radovánky a „svobodu“. A tak je, často už od chvíle, kdy dokážou sedět, až příliš často posadíme právě před nějakou obrazovku.

Mimochodem, jestlipak jste si všimli, kdy saháte po Facebooku, Instagramu nebo zapínáte televizi vy? Jaké jsou v tu chvíli vaše nejniternější pocity? Je velmi pravděpodobné, že před obrazovku usedáte ve chvíli, kdy se cítíte osamělí, prázdní a chybí vám blízkost druhých lidí.

Popustíte-li uzdu fantazii a představíte-li si mobil třeba jako láhev rumu, tak běžná dnešní domácnost v bohatém světě skýtá vskutku ponurý obrázek. Osamělí rodiče, osamělé děti, všichni zavření v bytě u svých láhví, ehm obrazovek, nezřídka ztřískaní pod obraz. Představte si, že je večer, tma, a vy se do takové domácnosti díváte odněkud zvenku dalekohledem. Až si ji prohlédnete, podívejte se na celý jeden bytový dům. Takový obrázek je ještě ponuřejší. Desítky, stovky lidí samotných ve svých bytech, pár metrů od sebe, přesto oddělení zdmi, každý před svojí „láhví“. Když zazoomujete na celou čtvrť nebo celou obec, obraz je ještě depresivnější. Venku ve většině ulic víceméně jenom auta, sem tam nějaký osamělý pejskař. Většina lidí sedí ve svých bytech či domech, velká část před nějakou obrazovkou.

Popustíte-li uzdu fantazii a představíte-li si mobil třeba jako láhev rumu, tak běžná dnešní domácnost v bohatém světě skýtá vskutku ponurý obrázek. Osamělí rodiče, osamělé děti, všichni zavření v bytě u svých láhví, ehm obrazovek, nezřídka ztřískaní pod obraz. Město a celá společnost namol.

Pokud jste neviděli, doporučuji k tématu dokument Social Dilemma. Na Netflixu s CZ titulky. 

____________

Všechny díly najdete zde: Škola základ života.

Seriál vzniká úpravou textů dvou kapitol (výchova a vzdělávání) z knihy Dobrý život ve stínu konzumní společnosti.

Výchovu dětí nezměníme, pokud se současně nezačneme uzdravovat z generačních traumat, které si předáváme z generace na generaci. Obrovskou nadějí je pro mě to, že se to již děje - alespoň soudě podle toho, že našimi nejprodávanějšími tituly jsou Respektovat a být respektován (téma výchovy) a všechny knihy od Gabora Matého (téma traumatu). 

Kromě výše jmenovaných šíříme k tématu tohoto seriálu, přes Peoplecomm, další knihy: Vůdce smečky: Láskyplné vedení v rodiněDůkaz, že sebeřízené vzdělávání fungujeJak děti získávají "akademické" dovednosti bez formálního vyučováníSummerhill a další. 

Podobně, jako vzniká tento seriál věnovaný prvním letům života, vznikl i seriál o tom, jak jak funguje firma, jak jsme se v podnikání dostali tam, kde jsme dnes a v čem všem ovlivňuje byznys naše životy. Jmenuje se Byznys 101 a má 69 dílů. Co je mi známo, je to nejkomplexněji zpracované téma fungování byznysu v naší mateřštině. 

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.