Ekonom je novodobý šaman, za kterým chodí novináři, aby se ho ptali na budoucnost. (Série "Oligarchizace Česka")

V systému volnotržního kapitalismu je naprosto klíčová role ekonoma. Ekonom je novodobý šaman, za kterým chodí novináři, aby se ho ptali na budoucnost. Čím složitěji tento šaman hovoří, tím více je vzýván a tím více prostoru v médiích dostává. 

Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že úlohou ekonoma je udržovat nás v nevědomí v tom, kdo jsme a jak funguje lidská společnost. Úlohou mainstreamových ekonomů je pracovat na tom, abychom nezpochybňovali mýty či častěji doslova lži, na kterých dnešní konzumní společnost stojí. Těch lží je celá řada. Zde je šest příkladů těch nejčastějších:

1) Člověk je Homo Economicus, tj. sobecký, soutěživý, chladně racionální, na sebe zaměřený. Pravda: Jsme Homo Sapiens, tj. moudrý, solidární, spolupracující, pečující. Detailněji zde

Úlohou mainstreamových ekonomů je pracovat na tom, abychom nezpochybňovali mýty, na kterých stojí dnešní konzumní společnost.

2) Smyslem života je - podle našich šamanů - individuální štěstí. Každý člověk by si měl běžet za tím svým = být nejkrásnější, nejbohatší, nejúspěšnější,... Měřítkem štěstí z pohledu volnotržních ekonomů je HDP (Hrubý domácí produkt) - více viz Homo consumericus. Pravda: Smyslem života je užitek pro ostatní - naplnění jsme, když můžeme milovat a tvořit. Bez lásky a tvorby jsme prázdní. HDP měří míru tzv. komodifikace, tj. zpoplatnění mezilidských vztahů a přírody - tj. bohatnutí bohatých. Kvalitu života je třeba začít vyjádřovat měřítky, které zohledňují to, o co v životě běžných lidí skutečně jde. 

3) Příroda je pro člověka zdroj, člověk je přírodě nadřazený. Příroda je pro člověka bezedná lednice, ze které si můžeme cokoliv vzít a též bezedný odpadkový koš, kam můžeme cokoliv vyhodit. Pravda: My jsme příroda, příroda jsme my. Více viz starý vs. nový příběh

4) Bohatnutím bohatých prý zbohatneme všichni (tzv. ekonomika prokapávání - např. zde). Bohatnutím bohatých prý odstraníme chudobu. Bohatým je proto třeba snížit/zrušit daně, umožnit jim daňové ráje a dotovat je z veřejných zdrojů (nabídnout jim tzv. daňové i jiné pobídky). Pravda: Čím více bohatnou bohatí, tím více chudneme my ostatní. Čím koncentrovanější je ekonomická moc, tím koncentrovanější je moc politická = nárůst totality, konec demokracie. O tom je tato série s názvem Oligarchizace Česka).  

Ekonomové nám tvrdí, že bohatnutím bohatých zbohatneme všichni. Ve skutečnosti ale platí, že čím více bohatnou bohatí, tím více chudneme my ostatní. 

5) Podporou korporací zajistíme zaměstnanost a tím ekonomický blahobyt (více viz fenomén ekonomické globalizace) Pravda: Protěžováním korporací byly rozbity sítě místních ekonomik, zničena místní pracovní místa, vytvořena závislost na velkém byznysu, došlo k drastickému snížení svobody místních lidí obstarat si své potřeby v místech svých domovů. 

6) Viníkem případných ekonomických nezdarů (chudoby, pomalého růstu, nezaměstnanosti,...) je - podle těchto ekonomů - vždy "stát". Tzv. regulace a veřejný majetek jsou - podle nich - zlo, které je třeba zlikvidovat nebo ideálně "zprivatizovat" - viz ukázka z jednoho z dílů seriálu České století a počátcích privatizace - zaposlouchejte se do projevů dobových ekonomů Tomáše Ježka a Václava Klause: 

Klasickým konfliktem kapitalismu je střet mezi zájmy kapitalistů a nás ostatních. Tento konflikt je v DNA tohoto systému a vychází z podstaty rozdílných zájmů jeho protagonistů. Zájmem kapitalistů (vlastníků výrobních prostředků) je zpeněžit co nejvíce života a přírody, a to každý rok víc a víc než ostatní kapitalisté, což roztáčí temnou spirálu sociální a ekologické destrukce. Zájmem běžných lidí je pak dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu, jíst skutečné jídlo bez toxických látek, trávit čas smysluplnými činnostmi v okruhu nejbližších.

Úlohou státu je "regulovat" destrukci kapitalistů - tj. hlídat, aby nás korporace tolik nezabíjely a lidi mohli žít - řečeno slovy Gabora Maté níže. Úlohou státu je hlídat naše potřeby. Čím méně státu, tím více jsme necháni na pospas oligarchům. 

"Stát" znamená ale samozřejmě třeba i to, že když se ve vás nebo vašem dítěti rozvine rakovina, dostanete nejlepší dostupnou léčbu bez ohledu na to, zda na ní mát dost peněz. "Stát" znamená například i  to, že vaše dítě obdrží nejlepší možné vzdělání bez toho, že byste si kvůli tomu museli zničit život ve třech zaměstnáních najednou,... jak je obojí běžné ve Spojených státech. A tak dál...

Je obrovským úspěchem dnešních oligarchů, že se jim podařilo a stále daří přenášet vinu za ekonomické nezdary, za ekologickou a sociální destrukci i za narůstající násilí a válčení na stát/y. Přitom platí, že čím méně moci státu, tím více toxicity, destrukce, chudoby, násilí a válek neboť slovy Zygmunta Baumana: "Kapitalismus je had požírající svůj vlastní ocas". Čím "méně státu", tím více nákladů na naše peněženky. 

"Kapitalismus je had požírající svůj vlastní ocas". Zygmunt Bauman

Kompletní seznam lží ekonomů a vedle fungování ekonomiky pro Homo Sapiens najdete v knihách v balíčku Nová ekonomika a v knize Dobrý život ve stínu konzumní společnosti:


Nesrozumitelný jazyk, kterému nerozumí často ani sami ekonomové je důležitým nástrojem udržení status quo. Kdybychom pochopili, jak moc nám ekonomové lžou, tj. jak moc nám současný ekonomický systém neslouží (obohacuje pouze ty nejbohatší, vyvolává války, ničí přírodu mezilidské vztahy a lidské zdraví) i Češi - národ, kteří si nechají všechno libit, by byl v ulicích. 

Myslím si, že většina ekonomů si svou roli a míru svého lhaní neuvědomuje.
Jsou produktem systému (tj. i systému ekonomického vzdělávání). 

Nesrozumitelný jazyk, kterému nerozumí často ani sami ekonomové je důležitým nástrojem udržení status quo. 

Nadějí jsou ekonomové disidenti, ke kterým v Česku řadím Ilonu Švihlíkovou nebo Naďu Johanisovou. Tou hlavní nadějí je ale to, že pochopíme, že bez základního ekonomického vzdělání si s námi mocní hrají jako kočka s myší - což je přesně to, co se děje a jim pomáhá udržovat status quo.  

Darem doby je to, že lež byla prohlédnuta a knih i dalších zdrojů informací, kde i naprostý laik pochopí základy ekonomiky, která zajistí potřeby všech a nezničí planetu, je dost. Využijme je. Viz výše Nová ekonomikaDobrý život ve stínu konzumní společnosti a další. 

______________

Zprávy ze života - zůstaňme v kontaktu
Naše knihy - pomozte nám je šířit