Zo života koní

Zo života koní

Foto: hkvam

Najkrajší pohľad na svet je z chrbátu koňa, hovoria znalci. Ale pred tým, ako je možné sa na svet pozerať najkrajším pohľadom, je nutné koňa i jazda vycvičiť. Koňa je možné cvičiť obecne dvoma spôsobmi – úspešným a neúspešným.

Nesprávny postup pri výcviku, neznalosť, náhlivosť a násilné zaobchádzanie s koňom vyvolávajú stresové stavy. Je známy prípad, keď mladý nevycvičený kôň, viditeľne sa bojaci človeka, zhodil niekoľko jazdcov za sebou. Za trest ho naháňali štyria chlapi s bičmi na lonži. Výsledok bol, že k tomu koni sa už nikto nepriblížil, bez toho, aby riskoval ťažké zranenie. Podmienkou úspešného výcviku je dostatočná znalosť fyziológie a psychológie koňa, jeho návykov,  všeobecne známych zásad tréningu a individuálny prístup. (Zdroj: Ze života koní)

Myslím a z vlastnej skúsenosti i viem, že pri výcviku koňa z pozície moci, cukrom a bičom, v náhlivosti a s krikom nedosiahneme nič. Respektíve, aby som nebral ilúzie ostatným, niečo predsa je možné dosiahnuť. A to skoré, ale veľmi plytké a nestále výsledky a jediné, čo si kôň zapamätá, bude to, že takého cvičiteľa bude strašne nenávidieť. Na druhej strane, ak má cvičiteľ sám za sebou výcvik a skúsenosti, teda odbornosť a jedná pri výcviku férovo, dôsledné, dodržiava isté pravidlá, postupy a dbá na individuálny prístup, tak má dlhodobé a kvalitné výsledky. A zviera ho automaticky berie ako autoritu a ani neuvažuje, že by niečo urobilo ináč, lebo vie, že mu bude dobre, keď poslúchne a robí to s radosťou.

Ak by som trochu  personifikoval výcvik koní a pripodobnil ho vedeniu ľudí (bez urážky), myslím, že niekoľko spoločných rysov by bolo možné vypozorovať.

Je možné viesť ľudí z pozície moci. Áno je. Dokonca, je to celkom bežné. „Keď budeš poslúchať mňa, lebo mám funkciu, dostaneš cukor, keď nie, tak príde trest.“ A k čomu to vedie? Stres, nenávisť, nízka pracovná výkonnosť a morálka, výmena práce pri prvej príležitosti,…

Naproti tomu vedenie inak, vedenie úspešne, vedenie partnerstvom znie skoro ako sci-fi. Je to vôbec možné? Verím, že je a snažím sa o to. Dokonca som to i videl fungovať. Podľa mňa je to však neuveriteľne náročné. Vyžaduje to od vedúceho odbornosť – znalosť. A to nielen technickú (hard), ale najme psychologickú (soft). Nutné je poznať prostredie (byť s ľuďmi spolu), ich návyky a poznať všeobecné zásady vedenia: splniť spoločnú úlohu, spolupracovať ako team, poznať a uspokojiť individuálne potreby každého jednotlivca.

Okrem znalostí je nutné mať i isté morálne vlastnosti. Dodržiavať pravidlá. Dodržiavať sľuby. Jednať fér. Byť láskavý, skromný a ohľaduplný.

Dopriať a umožniť ľuďom úspech a hojnosť a  tešiť sa z toho.