Wikipedia - jde to i jinak

Wikipedia, aneb 10 rozdílů v přístupu

Ani nevím, jak se to stalo. Kdykoli se pídím po informacích, prvním místem, kam vyrážím je Wikipedia.

Moji známí a přátelé jsou na tom podobně. Obvykle najdeme, co potřebujeme. Pochvalujeme si jednoduchost, přehlednost, nezaujatost i to, že vše je k dispozici zdarma k jakémukoli použití.

Wikipedia obsahuje (srpen 2007) k osmi miliónům článků v 253 jazycích, z toho téměř dva milióny jsou v angličtině. Její anglická verze je tak dvacetkrát obsáhlejší než Britannica (pravděpodobně nejrespektovanější encyklopedie světa). Wikipedia má 450krát vyšší návštěvnost než on-line verze Britannica.

Je to tak největší a nejrychleji se rozšiřující encyklopedie, kterou kdy člověk stvořil. Navíc patří mezi deset nejnavštěvovanějších webů planety. Fascinující je fakt, že projekt spatřil světlo světa v roce 2001, a to, čím se během šesti let stal, vytvořila skupina několika set nadšenců ve svém volném čase. Jaká jiná organizace se v tak krátkém období může pochlubit takovými výsledky a navíc tím, že její lidé pracují zadarmo?

Jestliže se firmy, které produkují zisk, chtějí někde přiučit, jak vést lidi v 21.století, potom to jsou „dobrovolnické“ organizace. Obzvláště Wikipedia je plná inspirace na to, jak vést, řídit, zorganizovat a uspět.

Jak to tedy dělají? Podívejte se třeba na přednášku Jimmyho Walese, zakladatele Wikiipedie, a porovnejte v několika bodech to, v čem se Wikipedia odlišuje od tradičních společností:

V čem se tedy, při pohledu dovnitř, Wikipedia (a mnoho dalších „dobrovolnických“ organizací) liší od armády těch, kteří vydělávají?

Wikipedia Běžná
1. Na začátku byla jedna silná myšlenka. V případě Wikipedie to bylo to, že každý člověk na této planetě má přístup ke kvalitním informacím/znalostem zdarma. 1. Prvotní myšlenkou většiny firem je vydělat peníze (zde) vlastníkovi. Někdy si uvědomí, že to nestačí, najmou konzultanty a vytvoří tzv. „vizi, misi a hodnoty“. Ty vyvěsí na zeď a rozdají zaměstnancům na kartičkách. Tím to končí. Podstata zůstává stejná.
2. Tato myšlenka je tak silná, že jako magnet přitáhne stovky, tisíce lidí, kteří se na takovém projektu chtějí podílet. Wikipeďanům tedy jde o zprostředkování informací všem zdarma 2. Firmy jejichž myšlenkou (a tedy magnetem) je vydělávání peněz, přitáhnou ty, kteří chtějí vydělat peníze, a tak slibují kariéru, postup, bonusy, školení, služební vozy a další pozlátka.
3. Na špici stojí 1 člověk (Jimmy Wales), který dbá na to, aby celá organizace udržela směr, tempo a kvalitu. 3. Na vrcholu (spíše než na špici) stojí člověk s více méně stejnými zodpovědnostmi jako má Jimmy Wales ve Wikipedii.
4. Společenství se podobá více „manšaftu“ pobíhajícímu po hřišti než mumiím pohřbeným v pyramidě. 4. Firmy se vždy podobaly pyramidám. Měly vždy vrchol a široký podstavec. Úspěšní stoupali a stoupají nahoru.
5. Společenství ctí několik daných, všemi respektovaných pravidel. Jedno z klíčových pravidel Wikipedie je nestrannost. 5. Firmy mají v průměru násobně víc komplikovaných pravidel, kterých se zaměstnanci drží nejčastěji ze strachu, neboť jejich porušení se obvykle trestá.
6. Vládne demokracie, tj. síla hlasu není dána hierarchií, nýbrž vlivem, který plyne z odborných a osobních kvalit každého z Wikipeďanů. Samozřejmě jsou rozhodnutí, která činí ti, kteří mají za úkol řízení organizace. 6. Nejčastěji vládne autokracie, která se snaží tvářit jako demokracie. Vyzývá zaměstnance k aktivitě, ale za chyby je trestá. Mnoho rozhodnutí padá shora dolů.
7. Autorita plyne z odborných a osobnostních kvalit (viz bod 6.) 7. Autorita (moc) plyne z výše postavení v pyramidě a z toho plynoucích nástrojů v podobě cukru a biče.
8. Kde je demokracie, tam je dialog. Kde je dialog, tam je vzájemný respekt a naslouchání. 8. Tam, kde někdo říká něco jiného než dělá, panuje nedůvěra. Kde je nedůvěra, není dialog.
9. Kde je respekt a naslouchání, tam vznikají vztahy a přátelství. A to je to, na čem stojí každá dobrá organizace. 9. Kde není dialog, nejsou dobré vztahy. Bez vztahů není spolupráce, ale porovnávání se a soutěžení.
10. Dobrovolník je člověk svobodný. Svobodný člověk je obvykle kreativní, otevřený, sebevědomý, nakloněný spolupráci. 10. Zaměstnanec je člověk velmi často závislý a tedy nesvobodný. Z nesvobody plyne musení, nezdravé porovnávání se a jiné nešvary.

V dnešním světě, kdy tradiční metody našich otců (cukr a bič) přestávají fungovat, nám brzy nezbude nic jiného, než se začít učit novým postupům. Zajímavým místem inspirace mohou být právě "dobrovolnické" projekty jako je Wikipedia, Linux, Greenpeace nebo Člověk v tísni. Jestli i u vás ve firmě přestává cukr a bič fungovat, zvažte, zda se nerozhlédnout po magnetických organizacích ve svém okolí a nepožádat je o radu.