Svoboda NaŽivo 2012

V tomto článku jsem se snažil informovat o tom, že jsme se pustili do příprav letošní Svobody NaŽivo. Prázdniny, neprázdniny, pokračujeme. Pilně :–) – viz úvodní video. Vloni jsme tuto konferenci uspořádali, abychom pojmenovali téma, propojili lidi, kteří se o nové směry fungování světa byznysu a práce zajímají, a nastartovali hnutí za změnu toho, jak se v naší zemi pracuje. Od té doby se ale vyrojilo hejno otázek, především na téma kompatibility vzdělávacího systému a společnosti jako celku se světem firem a práce. A proto jsme se letos rozhodli podívat právě na to, jak jsou tyto tři, zdánlivě oddělené světy, navzájem slučitelné.

8. 11. v kině Vzlet se tedy bude skládat ze tří bloků krátkých přednášek (stejně jako vloni). V tom prvním bychom se chtěli podívat na to, jak moc náš vzdělávací systém připravuje svobodné lidské bytosti a do jaké míry jim pomáhá nacházet a rozvíjet jejich potenciál. Do části o práci chceme přinést především ukázky svobodnějších přístupů k práci v ČR a na Slovensku. V části věnované společnosti bychom se chtěli zamyslet nad tím, jak moc společnost práci na principech přirozenosti a svobody umožňuje, nebo naopak limituje (konkrétně nad naším hodnotovým a právním systémem).

Zatímco pro vzdělávací a firemní část víme, koho chceme pozvat, v části společnost ještě hledáme. Chtěli bychom mimo jiné nalézt v Čechách nebo na Slovensku někoho, komu se (bez spoléhání se na politický systém) podařilo v místě bydliště vybudovat funkční společenství (či komunitu chceteli) a uměl by nám o tom povyprávět. Chceme též nalézt někoho, kdo rozumí zákoníku práce, případně obchodnímu zákonu a dovedl by se na pravidla v nich obsažená podívat z pohledu přirozeného fungování člověka. Pokud o takových lidech víte, napište prosím kolegyni Blance na: blanka@danha.cz Moc díky.

Zatímco vloni jsme chtěli pojmenovat téma, propojit podobně smýšlející lidi a nastartovat hnutí, letos se chceme podívat na slučitelnost světa práce se systémem vzdělávání a hodnotovým a právním rámcem většinové společnosti.

Momentálně se domlouváme s řečníky, připravujeme web a doprovodný program. Web a s tím i registraci bychom rádi spustili maximálně do konce prázdnin. Dáme vědět zde na blogu, přes facebook a přes newsletter, až se to bude blížit. Jakékoli nápady, postřehy a názory vítáme, ideálně v komentářích pod tímto blogem.

Kromě úvodního sestřihu z jedné z přípravných schůzek Svobody NaŽivo jsem ustřihl i pár záběrů ze setkání lidí okolo Peoplecommu v našem bývalém domově v Křenici, a tak je sem přikládám: