Střední cesta jako umění života

IMG_9782

Kniha Třináct tisíc dní je vysázená a my jsme uprostřed první korektury s cílem mít knihu do konce února. Podívejte se zatím na část doslovu. Snažím se jím říct, na co jsem se snažil si v knížce odpovědět a co v životě hledám. Poslední čtvrt rok se zvýšenou intenzitou.

....  „Co je to dobrý život?“ To je otázka, kterou jsem se v této knize snažil zodpovědět sám sobě. Ze všech náboženství se jí zabývá především buddhismus, jehož základy definoval Siddhártha Gautama, známý jako Buddha. O jeho učení se někdy hovoří jako o střední cestě. Buddha mluvil o tom, že odvrácení se od materiálního světa, přísná askeze bere člověku energii, oslabuje ho a ničí mu zdraví. Podobně škodlivý je však podle buddhismu i život v nadměrném blahobytu a pohodlí. Pokud se necháme vláčet touhou po uznání, moci či leností, svoji cestu mineme. Podle Buddhy je cílem zřeknutí se způsobů chování, které jsou na škodu jak nám, tak ostatním. Všechno, co je nepřiměřené, škodí. Základem umění žít je tedy schopnost nalézt svůj střed, svoji míru. Buddha tuto míru popsal jako tzv. osmerou cestu: pravý názor, pravé smýšlení, správné mluvení, správné jednání, správný způsob obživy, správné úsilí, pravou pozornost a správné soustředění.

Buddha mluvil o tom, že odvrácení se od materiálního světa, přísná askeze bere člověku energii, oslabuje ho a ničí mu zdraví. Podobně škodlivý je však podle buddhismu i život v nadměrném blahobytu a pohodlí.

O mírnosti či o správné míře učil například i svatý Benedikt, zakladatel křesťanského řádu benediktinů. Ten ji dokonce považoval za matku všech ctností. Tvrdil, že jakákoli nemírnost, ať askeze či nadměrné pohodlí, pochází od démonů a člověku neprospívá. Vytrhuje ho ze správné míry, která je — jak můžeme pozorovat například u dětí — lidskou přirozeností. Pokud bychom byli opravdu pozorní, jakéhokoli nedostatku či naopak nadbytku bychom si mohli snadno všimnout. Špatná nálada, nevole, podrážděnost, deprese, poruchy spánku a časem i řada psychosomatických nemocí jsou často signálem toho, že něčemu věnujeme přehnanou nebo naopak nedostatečnou pozornost. Naše tělo je tak nejlepší kontrolkou blikající v okamžiku, kdy jsme opustili střední cestu a ztratili míru.

Svatý Benedikt považoval mírnost za matku všech ctností.

Můj dospělý život se dosud po většinu času podobal kyvadlu nebo houpačce a mám pocit, že to tak bude i nadále. Smířil jsem se s faktem, že člověk není bytost dokonalá a že dokonalost je vlastnost vyhrazená bohům a Hollywoodu. O co však v životě jde na prvním místě, je objevit svoji cestu, svůj střed a usilovat o střídmost. Nijak urputně, ale určitě stojí za to snažit se každý den být více sám sebou, žít více v souladu se svým vnitřním nastavením, lidmi a vším živým i neživým kolem sebe.

Myslím si, že v dnešním pohodlném, avšak dosti odcizeném a bohužel stále i toxičtějším světě se mírnost stala jednou z hlavních ctností, které je třeba začít znovu objevovat. Víc než kdy v minulosti je nutné, abychom se začali sami sebe ptát, zda opravdu potřebujeme další nové věci, které nám slibují zjednodušit,zrychlit a zpohodlnit naše životy, a jak každá taková věc či zážitek přispívají našemu štěstí a zdraví.

Přeji si, aby vám při hledání střední cesty a správné míry ve vašem počínání tato kniha pomohla alespoň tolik, jako pomohla mně.

Mějte se hezky!

____________

Zůstaňme v kontaktu: Zprávy ze života
Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. V případě, že čerpáte z mé práce a cítili byste potřebu "vyrovnat energie" - zde je možnost poslat mi libovolný finanční příspěvek na transparentní účet číslo: 2400493472/2010. Dar za dar. Díky!