Škola 1950 vs. 2050

Přátelé, prosím zamysleme se spolu nad tím, jak by mohla vypadat škola v roce 2050. Potřebuji to pro knížku, na které dělám, a třeba to přihodí něco málo k diskuzi o budoucnosti naše vzdělávacího systému. Děkuji předem za všechny komentáře.  Nechme stranou otázku, zda bude školní budova budoucnosti vůbec školní. Zaměřme se pouze na to, v čem bychom měli vzdělávat budoucí generace. Začněme minulostí. A protože současnost dnešní školy se do velké míry rovná minulosti, podívejme se nejprve na současnost.

Čím více se snažím přijít na kloub tomu, jak škola funguje, tím více vidím, že je to především servis pro zaměstnavatele, kterým má vyprodukovat správný počet správných zaměstnanců. To je cílem školy a obsah se tomuto cíli podřizuje. Seth Godin si ve své knize Nepostradatelní sepsal zajímavý seznam toho, co nás učí tradiční škola. Inspiroval jsem se tím a původní seznam krapet rozšířil. Zde to je:

Zapadnout
Nosit si práci domů (domácí úkoly)
Dodržovat pokyny
Psát si důkladně to, co říká autorita
Chodit každý den na stejné místo
Dívat se na hodinky a snažit se život „stihnout“
Biflovat se na zkoušky
Mít hezký rukopis
Používat interpunkci
Kupovat si věci, které si kupují ostatní žáci
Neklást otázky a jinak nezpochybňovat autoritu
Odvádět minimum požadovaného objemu práce
Jít nejprve na gymnázium a pak na vysokou
Mít dobrý životopis
Neselhat
Neříct nic, čím by se člověk mohl ztrapnit

Tolik k „přípravce dělníků“. Ke škole, která produkuje závislé zaměstnance a konzumenty. Je něco, co byste dodali? Přidali? Ubrali? Díky.

Co by to bylo, pokud bychom se zkusili podívat do budoucnosti a zkusili se zamyslet nad trendy, které formují náš svět – viz například v článku „Školy s nejlepšími výsledky“. Předpokládám, že smysl školy se snad již v brzké době začne od servisu pro firmy měnit v místa, která vychovávají svobodné a šťastné bytosti, které ze sebe umí dostat to nejlepší ku prospěchu nás všech. Pokud by to tak bylo, můj první návrh na školní osnovy by byl tento:

Základy sebepoznání – „Kdo já vlastně jsem?“
Základní principy šťastného svobodného života
Nalezení a využití svého talentu a vášně
Umění (sebe) motivace
Umění sebe–řízení
Leadership aneb umění rozvinout svou přirozenou autoritu
Základy podnikatelství
Peníze a my – Základy finanční gramotnosti
Veřejný přednes – umění prezentace
Umění konsensu vč. aktivního naslouchání
Základy rozhodování
Umění spolupráce (vč. virtuální a napříč kulturami)
Základy práce s novými médii a novými technologiemi
Základy přírodních věd
Základy společenských věd
Jazyky (rodný a jiné)

Tolik k budoucnosti. Těším se, že to spolu rozvineme. Děkuju vám.

P. S.: Fotka v úvodu je ze třídy mé babičky – Učitelský ústav, krátce před druhou světovou válkou. Je tam proto, že se moje babička tenkrát učila do velké míry stejné věci stejným způsobem jako dnešní děti.