Méně práce. Více zábavy.

Tohle je včerejší fotka z jednoho krámku s oděvy v Groningenu. Na jednu stranu jeden z tisíců sloganů, kterými se nám mnozí dnešní obchodníci snaží prodat mnohem víc, než potřebujeme. Na stranu druhou myslím, že je to též pěkná ukázka jednoho malého, ale o to významnějšího detailu na téma lidské motivace.

Zjednodušeně si myslím (viz pyramida nalevo), že můžeme buď tzv. chodit do práce a dělat, za co nás platí. Nebo se můžeme rozhodnout budovat kariéru a dělat to, co nás zviditelní, co nám přinese přijetí ostatních a co nás vynese výš ve firemní či společenské hierarchii. A můžeme také hledat to, „pro co nás sem poslali“, své poslání či povolání a dělat to, co nás vnitřně naplňuje. Je to trochu jiný pohled na Maslowa a také na moje oblíbené zedníky

Stejně tak (pyramida napravo) se můžeme snažit sebe či druhé motivovat, tj. mávat cukrem a bičem. Můžeme se/je pokusit (za)bavit. A můžeme se také snažit nalézt vyšší smysl v tom, co dělám(e). Vy, kteří jste někdy stavěli katedrálu (příměr se zedníky – viz odkaz výše), víte že horní patro se od toho dolního liší jako den a noc. Vyšší smysl je snad to nejhořlavější a též nejtrvanlivější palivo. Šplh po kariérním žebříčku či zábava přitom zpravidla ustávají zakrátko potom, co druzí přestali tleskat či nás bavit. A práce a motivace (ve smyslu cukro–biče) končí okamžikem, kdy zmizel cukr a bič (nebo, kdy jsme si na ně zvykli).

K práci se můžeme postavit zjednodušeně z jedné ze tří stran. Buď do ní můžeme chodit, nebo tam budovat kariéru, nebo v ní nalézt vyšší smysl.

A jak to souvisí se sloganem „Méně školy, více zábavy!“? Považuji ho za ukázku druhého patra (zábava), ve kterém se podle mého mínění nachází dnešní většinová společnost. Myslíme si (zdá se mi), že to je smysl života, že tam přebývá štěstí, že za tím bychom se měli hnát. Je jakoby stále důležitější dělat, co nás baví (i když stále především po práci). I já si myslím, že bavit se je lepší než dřít na něčem, co je nám úplně cizí. Tímhle blogem chci ale upozornit (opakovaně), že je možné se odvážit ještě dál. Do vyššího patra. Do mnohem větší hloubky. Do skutečného prožitku, štěstí a užitku pro druhé. Co myslíte? Chodíte do práce, bavíte se, nebo hledáte/našli jste své poslání?