Kavárny na pražském Hlavním nádraží: Iluze volby jako jeden ze základních pilířů konzumního kapitalismu

Pražské Hlavní nádraží je laboratoří proměny české ekonomiky po roce 1990 (a té globální od 80.let dál). Jeden z fenoménů, které tu můžete pozorovat jako pod mikroskopem, je obří koncentrace ekonomické moci v rukou nadnárodních korporací. Vyfotil jsem si tam - jako příklad - kavárny (v patře a přízemí). Našel jsem osm, z kterých si člověk může vybrat. Šest z nich je ve vlastnictví obří nadnárodní korporace Lagardére (o nich jsem psal zde), dvě kavárny jsou ve vlastnictví Coca-Coly, která je ve vlastnictví amerických investičních fondů (zde). 

Když si chcete dát kafe, na Hlaváku můžete začít v Bread & Co - fotka v úvodu. 
Kdyby se vám tam nelíbilo nebo byla fronta, můžete zajít do Natoo.
Obojí Lagardére. 

Pak - velmi místně/česky - se tvářící "pekařství Hello" (zase Lagardére):

Pak (skoro už povinný řetězec) Paul. Další Lagardére: 

A dole ještě jeden (verze Express):

Srandovní jsou snahy marketingu vytvářet kolem každého názvu/značky příběh, abychom nabyli dojmu, že jsme se - v případě Paula - ocitli u staré francouzské rodiny, která peče zákusky už od konce 19.století. Přitom jsme de facto u jiného McDonalda, u obyčejné korporace, které jde jen o jedno. 

V patře si pak může vybrat ještě z další pobočky Bread&Co: 

A jako by to (vlastníkům Lagardéru) nestačilo, stejná korporace tu vlastní i síť stánků, které jsou v Česku na každém kroku, tj. i na Hlavním nádraží. 
Tedy další Lagardére: 

A kousek dál ještě jeden: 

A pak další: 

Nakonec Costa/Coca-Cola, která též nemá na Hlaváku jen jednu pobočku. To, abychom si mohli vybrat. Zde první:  

A zde ještě jedna Coca Cola:  

"Iluze výběru" patří mezi základní opěrné nohy moderního kapitalismu. Propaganda "volného trhu" nám podsouvá, že jsme svobodní - rozuměj: "Máme volbu mezi tisíci možnostmi toho, co si koupit". V běžném supermarketu dnes najdete 25 - 40 tisíc položek. Stačí ale poodhrnout oponu re-klam-y (opakovaného klamu) a zjistíte, že mezi těmi tisíci možnostmi je z velké většiny nabídka třeba jen pěti, šest obřích mega-firem, které mají nakonec třeba jen dva, tři hlavní vlastníky. 

Tuto "svobodu" známe dobře z politiky. I zde je nám každé volby tvrzeno, že "máme na výběr". Pozorný volič si už ale dááááávno všiml, že volíme vždy tzv. menší zlo - tzn. nevolíme, co bychom si přáli, ale ze strachu se snažíme zastavit nějaké nebezpečí (ale i to je téměř vždy iluze). Trefně to vystihl Frithjof Bregman, když pravil: "Jsme zhruba tak svobodní jako vegetarián, který si má vybrat mezi vepřových a hovězím." 

V běžném supermarketu si dnes můžeme vybírat z 20 - 40 tisíc položek. Z velké většiny se ale jedná o nabídku několika málo obřích firem. To samé známe z politiky. I zde "máme každé volby na výběr". Pozorný volič si už ale dávno všiml, že ve skutečnosti nevolíme, co bychom si přáli, ale vždy "menší zlo". Jak pravil Frithjof Bregman: Jsme asi tak svobodní jako vegetarián, který si má vybrat mezi vepřových a hovězím. 

A v čem je problém s tím, že naše potřeby "obsluhuje" pár obřích kmega-orporací (které se navíc non-stop zvětšují tím, že pohlcují vše, co jim stojí v cestě)? 

Ze všeho nejvíc v následujících čtyřech rovinách:  

1) Politické moci předchází moc ekonomická
Politické moci předchází moc ekonomická. Tam, kde se ekonomická demokracie, tj. mraky drobných místních podniků, kdy místní obsluhují místní, změnila na "ekonomickou oligarchii" - kde ekonomické potřeby obsluhuje jen několik máto superbohatých - tam se politická demokracie změnila též na oligarchii (běžná reality českých i slovenských měst - viz Lanškroun nebo Kravany nad Dunajom). Tj. o dění v zemi již nerozhodujeme my lidé, ale několik málo "mocných". Volby jsou jen iluzí toho, že máme nějakou moc.Česko je toho učebnicovou ukázkou. 

2) Cíl: těžba hodnoty, ne zlepšení života. 
Problém je i v tom, že korporace mají - legislativou předepsanou - úlohu, kterou je "těžba hodnoty" od lidí (zákazníků, zaměstnanců, komunit) a z přírody. Cílem korporace NENÍ zlepšení našich životů, našeho zdraví nebo víc radost), cílem je finanční zisk. Pro korporace/oligarchy jsme tak (jen) chodícími peněženkami. Jak říká Gabor Maté: "Je jim jedno, jestli zemřete, chtějí jen vaše peníze." Není v tom nic zlého nebo osobního. Tak je (jen) nastavený systém. 

3) Jejich bohatství = naše chudoba
Korporace si lze představit jako gigantické vysavače (viz zde), které odsávají bohatství z míst, kde působí. Peníze utracené v Lagardéru/Black Rocku odcházejí do daňových rájů a přispívají ke zrychlování bohatnutí těch nejbohatších na této planetě. Zatímco ti nejbohatší jsou stále bohatší a tedy (politicky) mocnější, většina nás ostatních chudne. Náš vliv ovlivňovat fungování společnosti a světa je tak de facto nulový - viz naše schopnost zastavit ekologický kolaps, jaderné zbrojení, šmírovací kapitalismus, nekontrolovaný vývoj AI, genocidu Palestinců, války,  nárůst propagandy,.... nic z tohle se nám nedaří. Proč? Protože politickou moc mají dnes oligarchové, ne my. Není v jejich zájmu omezovat své zdroje zisků. Naopak, je jejich úlohou udělat vše, aby zisků bylo co nejvíc.  

4) Nerovnosti = válka
Čím větší rozdíly v rozdělení bohatství ( = čím více miliardářů), tím více se objevuje pocitů nespravedlnosti, chudoby, bezmoci a nedůvěry. Tyto pocity jsou následně podhoubím extrémismu, nárůstu ultrapravice, fenoménu "rozdělené společnosti" a nakonec válčení, genocid a jiných forem násilné destrukce. Fenomén nárůstu nerovností a jeho důsledky můžeme pozorovat aktuálně asi nejvíc v Izraeli, v USA, Argentině a samozřejmě - ve zrychleném režimu - i u nás. 

O dalších dopadech koncentrace ekonomické moci/"oligarchizace" detailněji v článku věnovaném českým elitám.

K tématu nerovností se ještě, prosím, podívejte na dva grafy níže:  

První ukazuje podíl nejbohatších lidí na celkovém bohatství - celkově světa, pak v západní Evropě a nakonec i v Česku. Je to oči-otevírající:  
(HNW = "High-net-worth individual" - Jednotlivec s vysokým čistým jměním) "Ultra HNW, tj. ultrabohatí" vlastní v Česku už 26% majetku a tento podíl dále narůstá: 

Druhý - podobně oči-otevírající - graf ukazuje, kolik miliónů let byste potřebovali k tomu, abyste se stali těmi nejbohatšími lidmi na této planetě. Příklad: Aby se běžný Američan "stal Elonem Muskem", musel by pracovat 3 miliony let. Pro kontrast: Homo Sapiens existuje 250 tisíc let. 

Ještě jednou - (jen) přátelská připomínka: Čím větší rozdíly v majetku, tím rozdělenější společnost, tím méně důvěry, více strachu, konfliktů a válek. A pokud něco na planetě Zemi aktuálně roste, jsou to právě rozdíly mezi objemem majetku mezi ultra-bohatými a námi ostatními. Riziko velkých válek roste stejně s tím. 

PODTRŽENO, SEČTENO: 

Žijeme v 'éře monokultury. V lesích je smrk, na polích řepka, ve společnosti jen korporace a oligarchové. Monokultura je (pro majitele) skvělá - má vysokou výtěžnost (a tedy zisk). Pro nás ostatní (a pro přírodu) je vysoce toxická. Monokultury jsou též velmi zranitelné/neodolné. Smrky napadá kůrovec a hynou. Monokultura řepky vyžaduje tuny rakovinotvorných pesticidů a umělých hnojiv, které se vyrábí z ropy (a jsou tedy dalším impulsem do dalších nekonečných válek o zdroje a příčinou kolapsu klimatu), ničí naši půdu, vodu, lidské zdraví.  

Žijeme v 'éře monokultury. V lesích je smrk, na polích řepka, ve společnosti jen (západní) korporace a oligarchové. 

Máme-li mít nějakou šanci, potřebujeme monokulturu nahradit polykulturou (viz zde) tak, jak to popisuje jedna z našich nejdůležitějších knih Naše budoucnost je lokální. Tj. ze všeho nejdůležitější je znovu-obnovit místní ekonomiku - viz Nová ekonomika

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.