Jak plný je váš kbelík?

Jak plný je váš kbelík?

Foto: Jon Read

Každý máme neviditelný kbelík. Když je plný, cítíme se dobře. Když je prázdný, cítíme se zle. Kromě kbelíku máme také neviditelnou naběračku. Cokoli pozitivního řekneme, onou naběračkou doplníme kbelík našeho partnera. Kdykoli přidáme jemu/jí, přidáme i sobě. Cokoli negativního řekneme, ubereme z kbelíku toho druhého. Kdykoli vezmeme z kbelíku jiných lidí, ubereme i sobě.

Pokaždé, když použiji tuto paralelu, většině lidí se rozzáří oči. Je to tak banální, že se to na první pohled může jevit jako mrhání časem. Přitom kamkoli se podíváme, vidíme, jak tuto všednost ne a ne dostat do života. Pouze jeden z deseti zaměstnanců může s určitostí říci, že jej za poslední týden někdo pochválil nebo mu poděkoval za práci. Okolo 65 % zaměstnanců si nevybaví za uplynulý rok v zaměstnání žádnou formu uznání (zdroj: Gallup). Podle toho, že polovina manželství dnes končí rozvodem (zdroj: CZSO), lze usuzovat, že doma to bude stejné (ne-li horší) jako v práci.

Kouření zkracuje život mužů v průměru o 5,5 roku, u žen o 7 let. Převaha negativity nás stojí v průměru deset let života.

Převaha negativity ve vztahu nemá za následek pouze špatný pocit. Zkracuje život! A to celkem zásadně. Studie provedená u 180 jeptišek na sklonku života či krátce po jejich smrti přinesla šokující zjištění. Výzkumníci prošli detailně autobiografii každé z nich, kterou každá jeptiška napsala okolo dvacátého roku života. Zjistili, že ty s převahou pozitivních emocí žily přibližně o deset let déle. Pro srovnání například kouření zkracuje život mužů v průměru o 5,5 roku, u žen o 7 let. Zjednodušeně řečeno negativismus může být až dvakrát škodlivější než je kouření.

V jak kritizovat, aby vám poděkovali jsme psali o jednoduchém „léku“, který pomáhá plnit kbelík a tím prodloužit život až o deset let. John Gottman přišel před lety s revolučním zjištěním, že pozitivní emoce musí nad negativními převažovat v poměru alespoň 5:1, aby se kbelík nezačal vyprazdňovat.

Mně a mnoha lidem, které potkávám na našich zájezdech, pomáhají teorie kbelíku a Gottmanova zjištění ve schopnosti říci cokoliv a přitom neublížit. I proto patří náš skupinový zájezd mezi nejpopulárnější témata, kterým se věnujeme. Také jsme spustili webovou službu NaplňKbelík.cz pro jednoduché sledování toho, jak plný je váš kbelík.

P.S.: Metaforu kbelíku a naběračky  naleznete rozpracovanou do větší hloubky v knize How full is your bucket.