Čechům vstup zakázán!

Čechům vstup zakázán!

Foto: rveyt2004

Když na našich zájezdech narazíme na téma komunikace a porozumění (říkáme mu Verstanda), nikdy se nevyhneme tématu stereotypů či předsudků a tudíž  ani debatě o spolužití s Romy a jinými etniky.

Hovořit o Romech je ovšem stejně obtížné jako hovořit o Češích, Polácích nebo Němcích. Není Rom jako Rom, není Rus jako Rus. Nevyhnout se mylným zevšeobecněním není možné. Přesto zjistíte, že valná většina Čechů má na Romy jasný názor, i když mnohým z nás chybí vlastní zkušenost.

Stejně jako v případě heterosexuála oproti homosexuálovi, nebo muže oproti ženě, má Čech slovanského původu (označován jako Čech) nesrovnatelně navrch oproti Čechovi indického původu (nejčastěji označován jako Rom nebo Cikán).

Pokud patřím ke skupině, která je méně početná a zároveň se výrazně odlišuje, mohu počítat s nespočtem zdánlivě neviditelných překážek, které budou provázet celý můj život.

Pokud žiji v ČR, ať jsem jaký jsem, mám jako Čech-Nerom oproti Čechovi-Romovi řadu výhod. Zde je 24 z nich:

 1. Je výrazně méně pravděpodobné, že bych nemohl nalézt zaměstnání jen kvůli svému vzhledu a jménu.
 2. Mohu pracovat v restauraci a obecně kdekoli ve službách bez toho, že bych „odpuzoval“ zákazníky nebo kolegy.
 3. Když už se mi podaří získat zaměstnání ve službách, nehrozí mi, že uslyším věty jako: „Tady zaměstnávají cigoše, jdeme pryč.“
 4. Když půjdu po ulici, lidé se mi nebudou vyhýbat, držet si kapsu nebo se mě jinak bát.
 5. Je velmi nepravděpodobné, že na mě bude po ulici kdokoli pokřikovat jen proto, jak vypadám.
 6. Pravděpodobnost, že mé děti přeřadí do speciální (dříve zvláštní) školy, je až patnáctkrát nižší než v případě dětí romských.
 7. Nemusím se příliš bát, že mé děti někdo napadne kvůli barvě jejich pleti a vlasů.
 8. Ostatní mě nebudou podezřívat, že mám děti proto, abych na ně čerpal přídavky.
 9. Když se něco stane v kolektivu, do kterého patří mé děti, je velmi málo pravděpodobné, že obviní mé dítě.
 10. Nemusím se tolik obávat, že mě někdo při procházce městem napadne a ublíží mi.
 11. Nejsem v programech politických stran jen proto, že patřím k určité etnické skupině.
 12. Nemusím se obávat, že zmíněné politické strany budou pořádat mítinky, na kterých budou vybízet k odsunu mému a mé rodiny z naší rodné země jen proto, že patříme k určité etnické skupině.
 13. Politici ani občané nebudou požadovat, abych se odstěhoval do „ghetta“.
 14. Nikdo mě nebude nutit, abych bydlel, kde bydlet nechci.
 15. Ostatní mě z mé rodné země nebudou posílat do Indie, kde jsem nikdy nebyl.
 16. Je velmi nepravděpodobné, že někdo rozbije okno mého bytu nebo jinak poškodí mé obydlí jen proto, že patřím k jiné etnické skupině.
 17. Je výrazně méně pravděpodobné, že mě bude vyšetřovat policie nebo že já či moje rodina skončíme ve vězení.
 18. Je velmi nepravděpodobné, že mě nepustí do obchodu či restauračního zařízení pouze proto, jak vypadám.
 19. Je nemožné, abych při vstupu do takového zařízení narazil na nápis typu: „Čechům vstup zakázán!“
 20. Ostatní si nebudou utahovat z mého přízvuku a napodobovat, jak mluvím.
 21. Nebudou kolovat ponižující vtipy o mně a mé etnické skupině.
 22. Ostatní o mně nebudou mluvit jako o cigošovi, lájošovi, dežovi, zlodějovi, příživníkovi, přivandrovalci z Indie, špíně nebo lůze.
 23. Bude pro mě výrazně snazší získat víza do některých zemí.
 24. Ostatní státy nebudou kvůli mé etnické příslušnosti kritizovat Českou republiku za porušování občanských práv.

Pokud jste Čech/Češka slovanského původu, věděli jste, že máte tolik výhod? Pokud víte o dalších, doplňte je do komentářů. Jestli jste Čech/Češka romského původu, doplňte své zkušenosti.

Díky předem za všechny.