Proč je lepší být mužem než ženou?

Proč je lepší být mužem než ženou?

Foto: Flickr

V naší společnosti bylo vždy výhodnější být mužem než ženou. Bohužel si nemůžeme vybrat. Máme, co jsme dostali. Být si vědom výhod či nevýhod obou variant nám ovšem může pomoci ve vzájemném spolužití.

Američanka Peggy McIntosh sestavila seznamy výhod bělochů oproti černochům, heterosexuálů oproti homosexuálům nebo mužů oproti ženám. Zde je 31 výhod muže oproti ženě. Pokud jsem muž, potom:

 1. Má naděje na získání práce je větší, soupeřím-li se ženami.
 2. Můžu si být jistý, že si nikdo z mých kolegů nebude myslet, že jsem získal práci „přes postel“, i když to možná tak je.
 3. Pokud mě nepovýší, není to kvůli mému pohlaví.
 4. Když neuspěji v práci, není to kvůli schopnostem mého pohlaví.
 5. Je velmi nepravděpodobné, že mě bude někdo sexuálně obtěžovat.
 6. I když budu mít stejné nebo horší výsledky než moje ženské kolegyně, stejně si všichni myslí, že jsem odvedl lepší práci.
 7. Pokud se nedostanu do vězení, šance, že budu znásilněný (pohlavně zneužitý) jsou velmi malé nebo žádné.
 8. Nikdo mě neučil, abych byl opatrný, když se vracím večer domů, nebo jdu osamělou ulicí.
 9. Pokud se rozhodnu nemít děti, moje mužství za to nikdo napadat nebude.
 10. Pokud se rozhodnu mít děti, ale nebudu se o ně starat, moje mužství za to nikdo napadat nebude.
 11. Pokud mám děti a dál chodím do práce, nikdo mě neobviní, že jsem sobecký a myslím jen na kariéru.
 12. Pokud půjdu do politiky, mezi mé kolegy budou patřit převážně ti, kteří mají stejné pohlaví. Čím vyšší pozice to bude, tím pravděpodobnější to bude.
 13. Když jsem byl dítě, rodiče vyžadovali abych byl aktivnější a průbojnější než moje sestra.
 14. Většina dětských hrdinů, byla mého pohlaví. Nebyla o ně nouze.
 15. Ve škole mi učitelé věnují více pozornosti, i když mé dívčí spolužačky, jsou stejně nadané.
 16. Pokud si nevím rady s financemi, nebude to přisuzováno mému pohlaví.
 17. Pokud si nevím rady, když řídím auto, nebude to přisuzováno mému pohlaví.
 18. Můžu klidně mluvit na veřejnosti a nemusím poslouchat hloupé připomínky a narážky na mé pohlaví.
 19. Pokud mám mnoho sexuálních vztahů, nikdo se na mě nebude dívat s pohrdáním nebo posměchem.
 20. V oblékaní to mám jednoduché a moc to nestojí.
 21. Pokud si půjdu koupit auto, dostanu lepší cenu než žena, která si koupí úplně stejné.
 22. Mohu být na veřejnosti klidně hlučný/agresivní a nikdo mě nenazve mrchou nebo děvkou.
 23. To, že mě zmlátí nebo ohrožuje moje vlastní žena, je velmi malá, spíše žádná…
 24. Moje schopnosti, výkyvy nálady nebo rozpoložení, nikdo nekomentuje. Hlavně ve vztahu k určitému týdnu v měsíci.
 25. Nikdo neočekává, že si po svatbě změním své jméno.
 26. Při pohovoru na novou práci se mě nikdo neptá, jestli budu mít brzy rodinu.
 27. Většina světových náboženství má jako nejvyššího představitele někoho, mého pohlaví.
 28. Ve většině zemí na světě, jsem já hlava rodiny. Má žena a děti jsou v hierarchii pode mnou.
 29. Pokud budu mít děti, a bude potřeba „obětovat“ kariéru, bude to kariéra mé ženy.
 30. Je velmi pravděpodobné, že má mzda bude o ¼ – ½ vyšší než u mých ženských kolegyň na stejné pozici.
 31. Mám dokonce privilegium nevědět o těchto výhodách.

Zdroj: White Privilege

Co s tím? Jsou tací, kteří nedočtou. Jsou také lidé, kteří přečtou a řeknou: „Blbost!“ Naštěstí existují i ti, kteří přečtou a zapřemýšlí. Co na to říkáte vy? Blbost? Přínos? V čem?