Co je cool firma?

Snimek obrazovky 2014-09-10 v 13.40.02

Pracovat i podnikat je možné mnoha způsoby. Názorů na to, co je "fajn práce" nebo "fajn firma" je tolik, kolik je lidí. Kolik jenom existuje žebříčků, kterými se ono "fajn" snažíme pojmenovat!? Naštěstí existují některé zobecnitelné principy. U práce jsem se je pokusil popsat v knize Peníze, nebo život? nebo naposledy třeba v článku "Co je cool práce?". Dnes zkusím to samé, co se týče firmy. Zvolil jsem pro to slovíčko "cool", kterým američtí přátelé označují cokoli, co je v pohodě

Co je tedy cool firma? ...firma, které tleskáme v žebříčcích? ...firma, ve které lidem září oči? ...společnost, kterou zákazníci i ostatní milují? Organizace, která je vzorem ostatním? ...kterou druzí jí kopírují a učí se od ní? ...firma, kde se na práci a spolu-práci stojí dlouhá fronta?

Dle mého v takové organizaci naleznete v té nejobecnější rovině tři základní - stejně důležité - parametry:

1. Svoboda: Lidé uvnitř i okolo mohou být do velké míry tím, kým jsou. Mohou a chtějí ve firmě i mimo ní žít důstojný a plný život. Mají možnost trávit většinu času tím, co je naplňuje (a spolu-budují něco většího než jsou oni sami) s lidmi, kteří jim jsou blízcí.

2. Zodpovědnost: Firma skládá účty ( = zodpovídá se) pěti - stejně důležitým entitám: a) vlastníkům, b) zaměstnancům, c) zákazníkům, d) komunitě, e) planetě. Dlouhodobě se věnuje a prospívá každé z nich.

3. Prosperita: Stejně jako v přírodě, i v podnikání cokoli buď roste nebo krní. Je nutné, aby se firma rozvíjela a rostla tak, aby nebyla podvyživená, ani přecpaná. Aby rostla do svého tvaru a velikosti s tím, že obě proměnné (velikost i tvar) jsou věčně živé a nestálé.

Cool firma funguje jako rodina na identických principech, na kterých fungovala lidská skupina od dávnověku. Není to tedy anonymní instituce, ale spíše něco čemu se (dnes snad nejčastěji ve světě internetu) říká komunita. Aby se lidská skupina stala sourodou komunitou, je nutné ji postavit též na třech principech:

1. Leadership: Během desítek tisíc let evoluce jsme se naučili přežít v hierarchicky organizovaných skupinách. Přestože se dnes pokoušíme o rovnostářtější formy organizace, potřeba alfa samce či samice v nás zůstává - potřeba člověka, který dá skupině potřebný tvar a s tím  i související řád. Člověka, který ohlídá sdílený smysl a pravidla a postará se o přežití a blaho-byt ostatních členů skupiny.

2. Sdílené hodnoty: Určitě jste si všimli, že když přijdete do Spořitelny a pak třeba do Googlu, je to tam jiné. Lidé se tam chovají, oblékají, tváří a komunikují jinak. Stejně tak je každá rodina nebo obecně lidská skupina svá. Rozdíl tkví především v chování, kterému jednotliví členové skupiny dávají hodnotu, tj. v "hodnotách". Čím více jsou hodnoty žité a sdílené (není třeba si sepisovat pravidla a jeden druhého kontrolovat), tím je kultura magnetičtější. Podívejte se do Googlu, Applu, k Lékařům do hranic nebo třeba do nějaké "teroristické" organizace a uvidíte, o čem mluvím.

3. Sdílené rituály: čili zvyklosti...neboli to, "jak to u nás děláme"... Jak se zdravíme a loučíme, jak se stavíme k úspěchu a neúspěchu, jak začíná a končí den, jak oslavujeme,..? Člověk je společenské, stádní zvíře a většinu toho co dělá, dělá ze zvyku. Ze zvyků, které jsou sdílené, vzniká důvěra (oxytocin) - základní pojivo lidské skupiny a jeden z klíčových předpokladů pro to, aby byli lidé šťastní a produktivní. O rituálech jsem psal třeba v "Dudlíkový strom".

Já jsem se během posledních několika let naučil při navrhování struktury "cool firmy" držet následujících deseti principů. Je to deset prvků, které spatříte v každé přirozeně fungující lidské skupině - v rodině, partě, komunitě, a tedy i ve firmě. Vše začíná 1. otázkou "Proč a co?", tedy co je smyslem a cílem fungování firmy (Pozor! Peníze nejsou smyslem, ale indikátorem!); 2. Skupina se dorozumívá formou dialogu a debaty, bez nařizování, přikazování.; 3. Lidi se nedělí na "někoho" a "nikoho", převažuje pocit, že si jsou navzájem rovní, a že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou.; 4. Každý má k dispozici informace, které potřebuje ke svému fungování; 5. Členové skupiny rozumí tomu, že ze závazku plyne zodpovědnost a je jasné, kdo se zodpovídá komu s čím. Dnes rozšířená "povinnost" zde neexistuje.; 6. Jednotlivec je vidět a slyšet - má vlastní identitu a život. Zároveň cítí silnou sounáležitost se skupinou.; 7. Každý se může dohodnout na tom, co, kdy, kde, jak, s kým a za co bude dělat.; 8. Slova korespondují s činy. Lidé i organizace jako celek se chovají čestně, poctivě. Jsou upřímní.; 9. Skupina je natolik malá, aby v ní mohly vznikat přirozené lidské vazby na bázi důvěry.; 10. Každý má dostatek zpětné vazby na své chování. 

Tak co? Fungujete v "cool firmě"? A co v cool rodině? A co v jiných cool organizacích (skaut, sportovní manšaft, sbor, zájmový klub,...)?

Nebo byste "cool firm" definovali jinak? Jak?

Na viděnou na  Svobodné & zodpovědné firměTvrdě, kamarádsky nebo jinak nebo třeba už 20.9. u nás v Komořanech na Zažít město jinak. Aktuální seznam, kde se na podzim pohybuji, najdete zde. Čau!!