Stručná historie popírání změn klimatu: Co olejářský průmysl věděl dávno před námi aneb největší lež naší doby

V tomto blogu si přečtěte stručnou historii popírání klimatických změn. Text vznikl jako součást připravované knihy Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Je to FASCINUJÍCÍ čtení. Posuďte sami. 

Pro tento text jsem si položil následující dvě otázky: Jak dlouho víme, jako lidstvo o tom, co a proč se s klimatem děje a Jak se stalo to, že ještě v roce 2020 většina Čechů, s nimi téměř polovina dalších Evropanů a ještě větší část Američanů, tento fakt popírají (zdroj).

Pro mnohé lidi bude mírně šokujícím zjištěním, že mezi průkopníky klimatického výzkumu patřil v 70. a 80. letech americký Exxon - ropná a plynařská společnost, která je dodnes podle příjmů jednou z největších firem světa. Jejich vědecký tým patřil ve své době k planetární špičce. 

Důležitým milníkem byl rok 1977. James Black, jeden z jejich nejzkušenějších vědců, tehdy za zavřenými dveřmi centrály firmy v New Yorku představil vedení výsledky jejich dosavadního výzkumu. V této prezentaci zaznělo, že v důsledku spalování fosilních paliv člověkem začala úroveň CO2 stoupat, což povede ke zvyšování planetární teploty s nedozírnými dopady pro život na zemi (zdroj). Zajímavé je, že na zvyšující se koncentraci CO2 v atmosféře upozorňoval James Black už v roce 1966. Tehdy psal, že hromadění CO2 v atmosféře přesně koreluje s mírou jeho produkce pocházející ze spotřeby fosilních paliv člověkem (zdroj). Mimochodem už rok předtím, tj. v roce 1965, dostal prezident Lyndon Johnson zprávu od svého vědeckého poradního výboru, ve které se psalo, že míra spalování fosilních paliv může být dostatečná na to, aby do roku 2000 způsobila měřitelné a znatelné změny klimatu (zdroj). 

Mezi průkopníky klimatického výzkumu patřil v 70. a 80. letech americký Exxon - ropná a plynařská společnost, která je dodnes podle příjmů jednou z největších firem světa.

Nejvyšší vedení Exxonu a jak se později ukázalo i dalších olejářských firem, tedy už od konce 70. let spolehlivě vědělo, že spalování fosilních paliv způsobuje CO2, to otepluje planetu, což v konečném důsledku přinese zkázu. Věděli, že jádrem problému je jejich podnikání. V té době ještě ale nebylo jasno ve dvou otázkách, a to kolik CO2 se do ovzduší dostává z odlesňování a kolik ze spalování fosilních paliv a jak rychle absorbují atmosférické CO2 oceány. Zodpovězení obou otázek bylo pro fosilní průmysl klíčové. Pokud by to totiž bylo odlesňování, zodpovědnost za zvyšování koncentrace CO2 by nebyla čistně na těžařích. Pokud by oceány dokázaly skleníkový efekt zpomalit, průmysl fosilních paliv by měl víc času se přizpůsobit. Na základě těchto úvah se Exxon pustil do několika dalších průkopnických klimatických experimentů, z jejichž výsledků se čerpá dodnes. Nejznámnějším z nich bylo vybavení jednoho z jejich supertankerů senzory a laboratoří pro měření pohlcování CO2 oceány. 

James Black, jeden z předních klimatických vědců doby (svého času zaměstnaný Exxonem) potvrdil v roce 1977, že v důsledku spalování fosilních paliv člověkem začala úroveň CO2 stoupat, což povede ke zvyšování planetární teploty s nedozírnými dopady pro život na zemi.

V roce 1982 byla publikována výsledná zpráva, která potvrdila, že důsledky klimatických změn mohou být katastrofické, a že zásadní snížení spotřeby fosilních paliv je nutné, pokud se mají dopady klimatických změn zmírnit. Ve zprávě se též píše, že ve vědecké komunitě panují obavy, že potom, co změny klimatu budou měřitelné, budou už nevratné“ (zdroj).

Obyčejný člověk ale neměl o měnícím se klimatu do roku 1988 sebemenší ponětí. 

Věci se daly do pohybu potom, co v červnu 1988 vystoupil v americkém senátu prominentní vědec NASA Jim Hansen a poprvé veřejně dosvědčil, že se planeta v důsledku spalování fosilních paliv ohřívá. Ve svém projevu prohlásil, mimo jiné, tyto tři zásadní věci (viz video v úvodu): 

1) Země je nejteplejší za celou dobu měření

2) Globální oteplování je s 99% pravděpodobností důsledkem skleníkového efektu, který zapříčiňuje lidská činnost, především spalování fosilních paliv a to, jak využíváme půdu.

3) Skleníkový efekt zintenzivňuje extrémní počasí jako jsou vlny veder, bouře a sucha a způsobuje, že se objevují častěji. 

V tom samém roce překročilo lidstvo hranici 350 ppm CO2, což byla v té době nejvyšší hodnota, kterou kdy lidstvo zažilo a zároveň se jedná o hranici pro udržení života tak, jak ho známe. Vyšla kniha The End of Nature z pera jednoho nejprominentnějších světových klimatických aktivistů Billa McKibenna, která je považována za první dílo s tématem globálního oteplování pro masovou veřejnost. Rok na to, v červnu 1989, předpověděla OSN katastrofu v případě, že se tématu globálního oteplování nebudeme věnovat (zdroj). 

V roce 1988 vystoupil v americkém senátu prominentní vědec NASA Jim Hansen se svědectvím o tom, že se Země nebezpečně ohřívá. V tom samém roce překročilo lidstvo hranici 350 ppm CO2, což byla v té době nejvyšší hodnota, kterou kdy lidstvo zažilo a zároveň se jedná o hranici pro udržení života tak, jak ho známe. Vyšla kniha The End of Nature, která je považována za první dílo s tématem globálního oteplování pro masovou veřejnost. V roce 1989 předpověděla OSN katastrofu v případě, že se tématu klimatických změn nebudeme věnovat. 

Valná většina klimatických vědců došla celosvětově ke stejným závěrům, které prezentoval Hansen. Málokdo se ale odvážil jít s tak vážnými zjištěními ven. Jak dodává Bill McKibenn, není divu: “Tři američtí prezidenti za sebou se snažili Hansena umlčet a z NASA vyhodit.” (zdroj) Trvalo to proto ještě dalších pět, než se klimatičtí vědci v roce 1993-4 dobrali plné shody. Jinými slovy, rok 1993 byl poslední, kdy ještě ve vědecké komunitě existovaly pochybnosti o tom, co a proč se děje. 

Tyto řádky píšu čtvrtstoletí po tom, co víme co a proč se děje a jak devastující budou důsledky. 

Ale zpět k Exxonu. Měsíc po Hensonově svědectví v senátu posílá PR manažer Exxonu interní memo v kterém doporučuje, aby firma začala “zdůrazňovat nejistotu”, co se změn klimatu týče. Po dekádě poctivé diskuze o globálním oteplování a realizaci mnoha nestranných studií, změnil Exxon (a s ním i další těžařské firmy) směr: Dvacet let se věnovali diskreditaci výzkumu svých vlastních vědců, jejichž výsledky svého času přijali a potvrdili. Po vzoru tabákových společností sáhli po osvědčené strategii čtyř psů (pozn. Tyto strategie detailně rozpracovávám v jiné kapitole knihy - pro stručný přehled se podívejte na video níže - zdroj Experiment na lidech) s cílem přesvědčit masy, že změny klimatu nejsou vůbec jisté… a pokud by byly, že je nezpůsobuje lidská činnost… a pokud je člověk způsobuje, tak přece si nesnížíme naše životní pohodlí…. a že se vlastně není čeho bát, neboť i kdyby se něco stalo, vyřeší to nějaká zázračná technologie.… případně, kdyby to tu už vážně nebylo k žití, odletíme na Mars. Však se do dnešní “diskuze” o klimatických změnách zaposlouchejte. Slyšíte, jak ti psi štěkají? 

P.S.: Zástupci ExxonMobil prohlašují, že podobnost popírání změn klimatu s popíráním rakoviny a dalších zdravotních dopadů kouření tabákovým průmyslem je čistě náhodná (zdroj).

Kampaň to byla a stále je monumentální. V roce 1997, chvíli před první klimatickou konferencí v Kyotu  prohlašoval generální ředitel Exxonu, že planeta se ochlazuje a s využitím celého koktejlu PR technik sehráli klíčovou roli v bojkotu ratifikace Kyotského protokolu Spojenými státy (zdroj). Exxon se spojil s dalšími firmami z oboru a společně se pustili do zakládání a sponsoringu asociací, think tanků, do placení vědců, novinářů a lobbystických skupin. Důležitou roli sehrála "Global Climate Coalition", lobbystická skupina založená firmami odmítajícími regulaci skleníkových plynů. Mezi další významné organizace patřily Competitive Enterprise Institute, George C. Marshall Institute, Heartland Institute, American Legislative Exchange Council, International Policy Network.. Jenom od Kyotského protokolu věnoval Exxon na podporu popírání změn klimatu přes 20 milionů dolarů. 

V roce 1992 vznikl dezinformační film Zelenání planety Země, který jako komplet fake news dodnes šíří youtube. Jeho produkci zaplatila Western Fuels Association, což je asociace uhelných společností. Obří roli sehrála samozřejmě i reklama, ať už to byly například pravidelné inzertní kampaně v New York Times nebo kontroverzní, ale velmi úspěšná billboardová kampaň, na které se pod hlavičkou Heartland Institutu podařilo spojit globální oteplování s masovými vrahy a tyrany. Na billboardu tak byla fotka Teda Kaczynkého, Charlese Mansona nebo Fidela Castra a vedle toho palcový titulek: “Já ještě věřím v globální oteplování. Co vy?”  - viz foto jednoho plakátu níže. Těžební průmysl tak za poslední čtvrtstoletí zkusil snad všechno, co najdete v učebnicích PR, lobbingu, přesvědčování a manipulace mas. A to ještě před příchodem facebooku, youtube, twitteru a další nástrojů dnešní propagandy, které mají šíření dezinformací ve svém DNA. 

Investice se Exxonu a dalším těžebním společnostem královsky vyplatila. Zisky rostou. Mezi roky 2003 a 2008 dokonce Exxon bořil každý rok rekord za rekordem. V roce 2008 dokonce dosáhl v té době nejvyššího zisku v historii korporací (48 miliard USD) - zdroj.

Tolik stručná historie popírání největší krize, které spolu jako lidstvo společně čelíme. Českou část historie popírání popsal v článku Dlouhý stín Václava Klause před časem časopis Respekt. U nás, jak známo, byl hlavním šiřitelem klimatických dezinformací a fake news Václav Klaus. Viz jedna z jeho mnoha dezinformačních brožurek: 

Na to, co a proč se děje s klimatem se podívejte např. sem: Klimatická krize a já: Jak jsem se v ní zmýlil a co dnes dělám, abych se z toho nezbláznil. Pokud se chcete v tématu sami porochnit, proklikejte si zdroje nebo začněte třeba tímto rozhovorem Bill McKibena na Guardianu, který k tématu pošťouchl mě.

Za případné sdílení děkuji. T

____________

Zůstaňme v kontaktu: Zprávy ze života
Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.

V případě, že čerpáte z mé práce a cítili byste potřebu "vyrovnat energie" - zde je možnost poslat mi libovolný finanční příspěvek na transparentní účet číslo: 2400493472/2010. Dar za dar. Díky!