Still the old car?

auto

Tohle je ještě takový mikro-postřeh z loňského léta. Přijeli jsme tehdy k holandským přátelům. Autem. Neviděli jsme se dobrých pět let. Vyměnili jsme si pár vřelých slov a objali se. Načež se Gert zadívá na naše auto a ptá se: “You still have the old car?” (Pořád máte to staré auto?) Rozesmál mě. Zatímco on za těch pár let, co jsme se neviděli, vyměnil už dvě Volva, my stále využíváme náš “starý” Peugeot z roku 2005. 

Žijeme ve světě, kdy “nové” je lepší než “staré”. Přičemž vnímané “stáří” definují do velké míry re-klamní (= opakovaný klam - viz např. zde) mágové a další lidé, kteří ovlivňují a do velké míry i určují, co si myslíme o světě. Proč? Věřím, že kořeny lze hledat v potřebě přetvořit občana v konzumenta (staré bezmála sto let), která je jakýmsi jádrem našeho ekonomického i společenského sytému. Většina z nás se dnes ani nepodivíme nad tím, že co tři roky je třeba vyměnit počítač a auto. Byt nebo dům je třeba vlastnit. Oblečení je do dvou let (nebo spíše ještě dříve) “de mode”, stejně tak “stárne” vybavení domu, od televize, hudební aparatury, nádobí, vybavení kuchyně nebo sekačky. Pokaždé, když se objeví nová funkce, nový módní styl, nové možnosti, je třeba jít nakupovat. A když náhodou nemáme dost prostředků, vždy si můžeme půjčit.

Potom, co se mě kamarád zeptal “You still have the old car?” (Pořád máte to staré auto?) jsem se bál, že se mě zeptá třeba něco jako "You still have the old wife? (Pořád máš tu starou manželku?). Naštěstí jsme zůstali pouze u auta.

Naší vírou se stal, jak říkal trefně třeba Erich Fromm, radikální hedonismus. Věříme v maximalizaci zážitků, radovánek, slasti. O to jde. Ovšem, jak už to bývá, i tato mince má dvě strany. Čím víc toužíme, tím víc musí většina z nás pracovat (nebo si půjčovat a následně pracovat o to víc). Stejně tak rychle si pod sebou uřezáváme větev (devastujeme planetu). Pak se nesmíme divit, že většina lidí nemá ke své práci vztah - s nedozírnými důsledky pro všechny z nás. Přál bych si, kdybychom na toto téma v naší společnosti mohli mnohem častěji debatovat...

Prima dokument k tématu - možná jste viděli:

http://www.youtube.com/watch?v=FQsmrJvriQ4