Díky za 1% pro planetu a Hnutí duha za jejich práci v roce 2020

Před dvěma lety jsme se s Peoplecommem stali partnery Hnutí duha (zde) a jako součást hnutí 1% pro planetu se každoročně dobrovolně zdaňujeme a Duze posíláme 1% našich příjmů. Je to součást našich snah o snížení dopadu našeho knižního snažení na přírodu. Odeslání našeho "jednoho procenta" je každý rok příležitost zreflektovat, čím jen tato jediná organizace prospěla naší přírodě a tím i globálním snahám o zvrácení změn klimatu a zastavení destrukce přírody. V tomto blogu se podívejte, čemu se v Duze (i v tom podivném covidovém) roce 2020 věnovali a poslechněte si rozhovor s jejich ředitelkou Aničkou Kárníkovou, který jsme natočili minulé léto v rámci projektu Zpátky k jídlu.  

Je to i příležitost poděkovat všem našim čtenářům a přátelům za to, že nám pomáhají naše knihy šířit. Stydím se přiznat, že v roce, který byl pro tolik obyvatel planety pádem do propasti nejistoty a chudoby, jsme zažili rekordní rok a Duze jsme tak mohli poslat 38407,- Kč. Na druhou stranu to chápu jako obrovskou naději v tom, že lidé ještě čtou, a že knihy tedy stále ještě mohou být tím, co změní svět. V to, v hloubce své duše, nacházím naději. 

Zde je - z pera Aničky Kárníkové, ředitelky Hnutí Duha to, co se jim v loňském roce povedlo: 

Skrze působení v uhelné komisi (kde nás zastupoval Jirka Koželouh) jsme posunuli diskusi o uhlí výrazně blíže k roku, který dává smysl z hlediska klimatu i lidského zdraví (2030) - uhelná komise se v prosinci rozhodovala mezi lety 2033 a 2038, což je na hony vzdálené situaci ještě před rokem, kdy debatě dominovaly roky 2050 a později 

po mnoha mnoha letech se vládě podařilo dotáhnout nový odpadový zákon - klíčový moment pro rozvoj cirkulární ekonomiky v Česku, který do budoucna postupně znemožní, aby cenné materiály končily na skládkách, náš expert Ivo Kropáček byl celá ta léta u toho a výslednou podobu zákona významně ovlivnil - tzv. třídící sleva pro obce, které jsou schopny snižovat množství směsného komunálního odpadu je z našeho pera

v kritické situaci postupující nákazy jsme zvládli s maximálním nasazením jak chránit životní prostředí a planetu, tak péči o své blízké - pomáhali jsme ale také šitím roušek a jiným dobrovolničením v našich sousedstvích (nákupy pro seniory, hlídání atp.)

v rozjitřené situaci první vlny koronaviru jsme rozjeli první environmentální hackathon, do kterého jsme vtáhli lidi mimo naši ekologickou bublinu, na konkrétních příkladech jsme ukázali, jak mohou peníze na ekonomickou obnovu pomáhat přírodě i lidem

jako organizace jsme se velmi rychle adaptovali na práci z domova a v online prostoru, ve kterém se nyní setkávají týmy i celá organizace, z domovů umíme volat dárcům a dárkyním, vedeme z nich operativy i hlubokomyslné diskuse:)

máme ucelený plán jako proměnit zemědělství, ochránit půdu a obnovit krajinu, rozjeli jsme proto novou zemědělskou kampaň a etablovali se jako jeden z významných hráčů v diskusi o budoucnosti zemědělských dotací a zemědělského hospodaření 

uhlí jsme nenechali spát ani mimo uhelnou komisi - v Poslanecké sněmovně prošel s naší podporou návrh na zrušení moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytého nerostu v novele horního zákona a ve správních řízeních také odmítáme, aby uhelné elektrárny získaly výjimky z limitů pro ochranu ovzduší

díky široké koalici s vlastníky lesů a zemědělskými asociacemi jsme byli schopni uhájit změny v mysliveckém zákoně, které pomohou obnově lesů, postavili jsme se také proti nesystematické reorganizaci Lesů ČR, se kterou v srpnu přišlo Ministerstvo zemědělství

člen naší Rady Roman Hřebecký upozornil svým téměř stolikometrovým během kolem uhelných elektráren na severu Čech, že konec uhlí musí proběhnout s respektem k lidem, díky jejichž práci jsme mohli využívat energii z uhelných zdroj - ty ale nyní končí a my musíme myslet na jejich zajištění po konci uhlí - proto jsme v tomto roce prosazovali sociální příplatky pro pracovníky/ice uhelných společností ohrožených nezaměstnaností

i tento rok jsme zapojili do terénní práce na obnově lesů a krajiny desítky dobrovolnic a dobrovolníků - formát Týdnů pro les, divočinu a krajinu si po mnoha letech zaslouží novou podobu, kterou máme nyní připravenou a od příštího roku ji rozjedeme

jdeme do míst, kde příroda dostává na frak: upozornili jsme na ničení Kralického Sněžníku i na ničivé kácení v Boubínském pralese

pro ideu komunitní energetiky jsme získali starosty a starostky skrze Svaz měst a obcí, zahájili jsme kampaň k čisté energii

máme prodiskutovaný draft naší nové strategie s významnými posuny - ať se jedná o důraz na deekonomizaci myšlení a proměnu ekonomiky tak, aby respektovala lidské potřeby a limity přírody, tak sociální rozměr naší práce, jak s ním již nyní pracujeme v pojmu spravedlivá transformace.

____________

Zůstaňme v kontaktu: Zprávy ze života
Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.

V případě, že čerpáte z mé práce a cítili byste potřebu "vyrovnat energie" - zde je možnost poslat mi libovolný finanční příspěvek na transparentní účet číslo: 2400493472/2010. Dar za dar. Díky!