Zlaté a jiná pravidla

Karel Janeček ve své Pozitivní evoluci, nebo to o čem jsme se bavili s Petrem Márou v jedné z posledních snídaní, nebo co jsem zmiňoval v tomto článku. Přál bych si, aby takových tříd bylo mnohem, mnohem víc a to nejenom ve školství, ale i ve firmách i jinde ve společnosti. Pokud vám to dává alespoň trochu smysl, šiřte prosím. Díky!

Až po uveřejnění tohohle článku jsem dostal zprávu, že seznam pravidel na dveřích zmíněné třídy pochází z Komenského „Mravoučného desatera“ – viz níže. To mě vždycky nadchne, když si uvědomím jaké poklady v naší kultuře máme. A říkám si, proč je často tak složitě dolujeme. Vždyť to důležité pro život lidé už dávno vymysleli. Co říkáte?

I.
Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný.

II.
Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je–li to souznačno s Vůlí Páně !

III.
Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!

IV.
Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!

V.
Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!

VI.
Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.

VII.
Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno bude, máš–li. Bídnému pomáhej, můžeš–li.

VIII.
Urazil–li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil–lis ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.

IX.
Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.

X.
Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!