Svoboda v práci 2.0

Přátelé, potřebuju pomoct! Pustil jsem se do popisu čtvrté Svobody Naživo. Chystáme ji na 4.6. v Praze. Téma: Firemní zodpovědnost aneb Jak podnikat, aby to bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. Protože svoboda je možná pouze, pokud umíme zodpovědnost, je to pro mě Svoboda v práci 2.0.
4.6. bychom se chtěli pokusit pojmenovat téma opravdové firemní zodpovědnosti (ne to vyprázdněné heslo napsané na vlajkách většiny firemních CSR oddělení) a posunout se zase o kousek dál ve snahách o svobodnější práci a zodpovědnější podnikání. Prosím, přečtěte si následující řádky a řekněte mi, jak je tomu rozumět.
Přidávám video z představení knihy Zodpovědná firma, z které při přípravách vycházíme.

 Proč by nás měla firemní zodpovědnost zajímat?

1. Bez zodpovědnosti není svoboda: Můžeme být pouze tak svobodní, jak dokážeme být zodpovědní. Chceme-li svobodu, potřebujeme zodpovědnost.

2. Nezbytnost společenské změny: To, jak dnes funguje byznys škodí. Neudržitelně. 90% veškerých škod vzniká ve fázi navrhování produktů. Navrhneme-li produkty zodpovědněji (aby prospívaly i lidskému zdraví a planetě), dokážeme spíše zastavit či otočit tři následující trendy:

a. (Ne)obyvatelnost planety: Oteplení atmosféry o dva stupně oproti úrovni před průmyslovou revolucí nám podle vědců udrží obyvatelnou planetu. Aby se nám to podařilo, můžeme do atmosféry mezi 2011 a 2049 vypustit maximálně 565 gigatun CO2. Vědci spočítali, že (pokud nezměníme fungování byznysu) vypustíme 2795 gigatun. Podle studie UNSW to znamená oteplení o čtyři, podle jiných zdrojů až o šest stupňů. Vědci se přitom shodují, že při oteplení nad 4 stupně se v přírodě spustí procesy, jejichž důsledky pro život nedokážeme předvídat. zdroj: Carbontracker, This changes everything.

b. Vymírání druhů: Od roku 1971 vyhynulo 52 procent všech zvířecích druhů na Zemi. Zvířecí i rostlinné druhy nyní vlivem člověka mizí 1000x rychleji než by byl přirozený vývoj (zdroj: WWF).

c. Lidské zdraví: Jeden ze tří obyvatel západního světa uslyší do 65 let věku diagnózu rakoviny; zdroj: IARC. Na vzestupu jsou autismus, astma, alergie, neplodnost, genetické poruchy a další choroby, které jsou důsledkem toho, jak přistupujeme k podnikání.

3. Potřeba inovací - Hyper-konkurenční 21.století přežije pouze ten, kdo bude smysluplnně inovovat. Hlavním předpokladem inovací je kreativita. Kreativní bude ale pouze svobodný člověk. Svobodný člověk ale může být pouze pokud se naučíme chovat zodpovědně.

4. Facebooková generace - dnešní náctiletí a dvacátníci - v rolích zákazníků, potenciálních zaměstnanců a dodavatelů stále hlasitěji bojkotují firmy, které se nechovají zodpovědně. Společnosti, která se nenaučí podnikat tak, aby to bylo prospěšné i ostatním lidem a planetě, přijdeou postupně o zákazníky i nejlepší zaměstnance.

5. Komoditizace práce - Práce postavená pouze na dovednosti se v propojeném světě stala přes noc komoditou. Dostane ji ten, kdo ji udělá nejlevněji. Udržet si práci (zakázky) znamená fungovat originálně, tj. po svém. Schopnost samostatnosti, sebe-řízení, tedy zodpovědnosti je pro to základním předpokladem.

6. Vyprázděná hesla - Většina firem si termín společenské odpovědnosti (CSR), udržitelnosti či zodpovědnosti připsala na firemní vlajku. Mnohé firmy se hlásí do soutěží o nejzodpovědnější firmu. Při pohledu dovnitř jsou to však termíny často vyprázdněné. Důsledkem je epidemický nedostatek důvěry.

- Co je firemní zodpovědnost?

Fungování firmy tak, aby prospívala vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům, komunitě i planetě.

- Co není firemní zodpovědnost? 

To, že firma na jedné straně škodí a na druhé založí nadaci, kterou si kupuje odpustky.
To, že si firma založí CSR oddělení, které funguje odděleně od zbytku firmy.
To, že jedno říká a druhé dělá.

- Co je firemní svoboda?

Nastavení firmy tak, že se většina pracovníků může většinu času věnovat tomu, co je naplňuje a v čem jsou nejlepší.

- Jak podnikat, aby to bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě?

1. Zdraví firmy - Firma podniká na principu trojí zodpovědnosti. Maximalizuje: a) sociální zdraví (lidský kapitál), b) stav planety (přírodní kapitál), c) zisky (finanční kapitál).

2. Zaměstnanec - Zaměstnanec by se měl z práce vrátit minimálně tak zdravý jako, když do ní přišel. Měl by mít možnost věnovat se smysluplnné práci a  žít v zaměstnání i mimo něj důstojný život.

3. Zákazník - Zákazník by měl být po použití produktu/služby minimálně tak zdravý jako před použitím. Produkt či služba by měla zlepšit jejich život. Měl by mít možnost se pro produkt rozhodnout na základě všech dostupných informací, bez nátlaku a manipulace.

4. Komunita - Firma dostojí svým závazkům vyplývajícím ze zodpovědnosti vůči své komunitě - jak městské čtvrti či městu, kde firma působí, tak i své on-line komunity.

5. Planeta - Navrhování produktů podle principů “Z kolébky do kolébky”; využívání obnovitelné energie a snížení energetické náročnosti, vody a toxických látek a snížení produkce odpadu.