Svoboda v práci

Svoboda v práci

Foto: elchico

Napadlo mě, při diskuzi pod minulým článkem, nejspíš díky postřehům Jury a Roba, že bych sem dal kus textů pro nový web Peoplecommu (verze 2010), který připravujeme. Chci vás požádat o zpětnou vazbu. O to, zda tomu rozumíte, zda vás to přitahuje či odpuzuje a čím. Zda to není moc složitý nebo moc jednoduché, zda se to moc neopakuje, zda to jasně říká, co to nabízí a na čem to stojí.

Nový Peoplecomm se bude snažit mluvit zejména k manažerům otevřeným myšlence svobody v práci. Texty, které najdete níže, vysvětlují, kdo jsme a co a proč nabízíme:

1. Manifest svobody – Vysvětluje současný stav pracovního nasazení a svobody ve firmách.
2. Náš sen – O co usilujeme. Někdo tomu říká vize.
3. Desatero přikázání – Na čem stojí náš pohled na svět, tj. přesvědčení/víra.
4. Pro koho jsme nevhodní - Možná víte, že nejsme pro každého.
5. Misionáři – Snaha zapojit co možná nejvíce lidí.
6. Kurzy – To hlavní, co nabízíme.

A tady to je:

Harley–Davidson, Gore & Associates, Semco. Tři příklady firem, které staví na principech svobody v práci. Posláním Peoplecommu je šířit tuto manažerskou filozofii v ČR a na Slovensku.

1. Manifest svobody

Představte si typickou dnešní firmu jako fotbalový manšaft. Běžný zápas pak vypadá zhruba takto: Z jedenácti hráčů se pouze čtyři snaží dát gól. Z toho dva do vlastní brány. Zbylých sedm fotbalistů předstírá, že hraje. Přešlapuje u čáry a těší se domů (zdroj: Gallup).

Chodit do práce, která člověka nebaví je tak časté, že to považujeme za normální. Pouze 16% (2010) zaměstnanců tvrdí, že je jejich práce opravdu naplňuje. (zdroj: Gallup)

„Dokud tě živím, budeš poslouchat!“ – je základní výchovnou filozofií typické rodiny. Rodina je přitom naše první firma. Táta první šéf, sourozenci první kolegové. Právě zde získáváme základní pracovní dovednosti a návyky.

Tradiční rodiče za nás rozhodují. Vyžadují správné a trestají nesprávné chování. Velmi zřídka připouštějí diskuzi. Od nich se tak naučíme rozhodovat za zaměstnance a motivovat je cukrem a bičem. Stejně jako v rodině i ve firmě upřednostňujeme poslušnost a konformitu před individualitou a vlastním názorem.

Zkuste si sami vybavit něco, co vás opravdu baví. Až to budete mít, představte si, že vám to dal někdo za povinnost, dokonce jste k ruce dostali směrnici, která určuje, co při plnění úkolu smíte a nesmíte dělat. Za splnění úkolu máte sice slíbenou odměnu, ale při práci vás někdo průběžně řídí a kontroluje. Co to udělá s vaší motivací? U většiny lidí se ta vnitřní začne měnit na vnější. A tím se začne objevovat známý jev, kdy člověk začíná odvádět práci tzv. „do výše mzdy a pracovní doby“.

Druhé lidi není možné motivovat! Začíná být obecně přijímaným faktem, že druhé lidi není možné řídit nebo motivovat. Můžeme je, buď demotivovat nebo vytvořit prostředí – tzv. „firemní kulturu“, která lidem umožní motivovat sebe sama. To jde v zásadě ale pouze tam, kde zaměstnanci získají více práv rozhodovat si o vlastním životě v práci.

Taková firemní kultura staví na silných stránkách a potřebách jednotlivých zaměstnanců spíše než na jejich postavení. Klíčový je princip:

  • „Rovnosti“ – hlas každého zaměstnance má stejnou váhu.
  • „Otevřenosti“ – jakékoli informace jsou k dispozici komukoli.
  • „Spravedlnosti“ – výši mzdy určuje přínos výsledků pro firmu a ne výše postavení.

Hlavní formou komunikace je dialog. Rozhoduje se prostřednictvím hlasování nebo koncensu. Vedení stojí na přirozené (na rozdíl od formální) autoritě.

Koncept „svobody v práci“ může u nás znít jako sci–fi. V mnoha firmách po celém světě je však běžnou praxí. Na těchto principech staví dokonce i známá jména jako legendární Harley–Davidson, tvůrce Goretexu nebo švédský nábytkářský gigant IKEA. Za zmínku stojí fakt, že většina těchto firem patří mezi špičky své branže, vykazují trvalý růst ve dvouciferných číslech a zaměstnanci je prakticky neopouštějí.

Svoboda v práci je další logický krok ve vývoji. Máme tak všechny důvody domnívat se, že zaměření se na svobodu bude dalším vývojovým stupněm světa byznysu. To dokládá i fakt, že do „svobodných“ firem proudí zástupy lidí ze světa tradičního byznysu. Na možnost navštívit brazilské Semco si počkáte více než rok. Harley–Davidson se sídlem v americkém Wisconsinu si od návštěvníků dokonce nechává platit. Na téma svoboda a demokracie v práci se objevují nové studie, vycházejí knihy, pořádají se odborná setkání a konference.

Po dlouhé době tak máme naději na systém, ze kterého budou profitovat všichni. Zaměstnanec získá možnost dělat naplno, co ho baví. Firma si konečně sáhne na maximum potenciálu svých lidí. Zákazník si bude užívat špičkové služby. Dodavatel se může těšit na férové a otevřené jednání. Vlastník získá větší jistotu pravidelných a rostoucích příjmů.

Peoplecomm se myšlence svobody v práci (pod různými názvy) věnuje už od roku 2003. Jsme firma na misi a smyslem naší existence je šířit tuto myšlenku do světa byznysu v ČR a na Slovensku. Pořádáme semináře s cílem ukázat podstatu vrozené lidské motivace, přirozené autority, zdravého sebevědomí a obecně svobodného života v práci. Ukazujeme, jak to v práci nastavit podle obecných principů a přirozených lidských instinktů.

2. Náš sen

Představte si, že se v zaměstnání můžete chovat jako ve vlastní firmě. Že si tam můžete prostě realizovat své sny! Máte veškeré informace i vše ostatní, co ke své práci potřebujete. Sami si rozhodujete o tom, kdy přijdete, kdy odejdete a kolik času a energie práci věnujete. Pracovní místo si zařídíte podle vlastního vkusu, stejně jako byste to udělali doma. Podle vlastního uvážení přínosnosti si volíte na jakou poradu půjdete. Stejně tak si vybíráte své kolegy, dokonce i šéfa. I o výši vaší mzdy nebo délce dovolené si rozhodujete sami. Míru vaší svobody určují pouze vaše dovednosti, odvaha, možnosti kolegů a firmy jako celku.

To je náš sen.

Většině lidí u nás to zní však v roce 2010 jako sci–fi. Podobně nereálně zněly, ale ještě před rokem 1989 většině Čechoslováků sny o možnostech cestovat, volit si své zástupce, podnikat nebo se svobodně vyjadřovat. Dnes, po více než dvaceti letech, se sny staly skutečností. Stejný vývoj budou kopírovat i další oblasti společnosti, tj. i byznys. Vývoj ve světě světového podnikání ukazuje, že svoboda zaměstnanců není jenom další logickým krokem ve vývoji našeho pohledu na řízení firem, ale že se stává klíčovou konkurenční výhodou. Že jedině postupným přenesením rozhodování na zaměstnance získáme jejich srdce a nápady. Že jedině tak se do své práce pustí opravdu naplno, z čehož ve finále budeme těžit všichni – vedení a vlastníci firem, jejich zákazníci či dodavatelé a samozřejmě také sami zaměstnanci a jejich rodiny.

3. Desatero přikázání

Na základě obsáhlého studia lidské podstaty jsme došli mnohých poznání. Zde je deset základních přesvědčení, která určují náš pohled na fungování firmy, vedení lidí a obecně život v práci. Toto desatero považujeme za svá přikázání a věříme, že do určité míry vysvětluje proč děláme právě to, co děláme.

1. Rodíme se s vrozenou touhou po svobodě. Stačí pozorovat děti, zvířata nebo zajít na exkurzi do vězení. Touha svobodně dýchat a samostatně se rozhodovat dřímá v každém z nás.

2. Rodíme se sobě rovní. Hloubku této věty člověk pochopí snad nejlépe na začátku a na konci života. Mimo jiné ji obsahuje každá listina práv a svobod člověka.

3. Každý máme talent. Talent, tj. vrozené nadání = synapse v mozku. Síla synapsí se tedy rovná síle talentu. Schopnost nalézt a rozvinout talent pak rozhoduje do velké míry o úspěchu či neúspěchu v životě každého z nás.

4. Autentická je lepší než naučená. Každý máme svůj styl, svou cestu. Nevěříme v šablony a stejnost. Naopak jsme zastánci jedinečnosti a originality. Věříme v autenticitu spíše než v naučené metody a postupy.

5. Zaměstnanci jsou dospělí lidé. V občanském životě si rozhodujeme o většině svého života. Jsme dospělí a proč by to tedy v práci mělo být jinak?

6. Zaměstnanci jsou lidé, ne zdroje. O zdroje bojujeme a snažíme se je vytěžit. Lidem se snažíme porozumět a vyjít jim vstříc. Současný pohled na lidskou stránku byznysu považujeme za zastaralé dědictví industriální doby.

7. Druhé lidi není možné motivovat. Člověk se rodí s přirozenou chutí a vášní do práce. Vnější motivace oslovuje úplně jiná centra v mozku. Dlouhodobě tedy spíše, než by povzbuzovala chuť a vášeň, spíše demotivuje.

8. Tlak skupiny je funkčnější než tlak šéfa. Rodíme se s přirozenou potřebou přijetí ostatními. Nechceme zklamat, ztratit důvěru nebo tvář. Tento instinkt je dokonce silnější než strach z autority. Přenést vedení ze šéfa na skupinu je proto dlouhodobě funkčnější způsob vedení a řízení.

9. Neformální autorita je silnější než formální moc. Vést na základě postavení a s použitím cukru a biče posiluje lidskou chamtivost a strach. Přirozená autorita, vyplývající zejména z charakteru a odbornosti vyvolává vášeň a chuť spolupracovat. Vedení na základě přirozené autority je tedy mnohem mocnější než jakákoli snaha vést s využitím formální moci.

10. Současný model podnikání zastaral. Převažující model dnešního podnikání stojí na poměřování se s konkurencí, trvalém růstu a ignorování důsledků činnosti firmy. Ve světě sílí názor, že tento styl zastaral a je dlouhodobě neudržitelný.

4. Pro koho jsme nevhodní?

Tak jako některé filmy nejsou vhodné pro děti, některé potraviny pro těhotné ženy a určité procedury pro muže, tak ani Peoplecomm není vhodný pro všechny. Naše služby jsou určeny především manažerům a majitelům firem případně personalistům, kteří uvažují o svobodě v práci jako o možné filozofii fungování jejich firmy či týmu. Těm, chtějí vybudovat „Proč?“ firmu nebo tým. V širším smyslu pak pro každého, kdo je myšlence svobodného fungování v práci otevřený.

Jsme zcela nevhodní pro ty, kteří jsou přesvědčení o tom, že lidé jsou líní, že je třeba je držet zkrátka, motivovat je a kontrolovat. Lidem s tímto postojem nemáme co nabídnout. Stejně tak neuspokojíme ty, kteří hledají manuál nebo jakýkoli přesný návod na to, jak vést druhé nebo jak se postavit k životu v práci jako celku. Nevyhovíme ani těm, kteří si chtějí rozšířit sbírku certifikátů, neboť tyto papíry neprodukujume.

5. Misionáři

Jsme firma na misi. Vojáci odjíždějí do Afghánistánu. My jsme zůstali doma a šíříme tu principy svobody v práci. Usilujeme o to, aby se tato manažerská filozofie stala i ve světě našich firem hojně diskutovaným tématem.
Sami toho ovšem zvládneme málo, a tak hledáme další misionáře. Lidi, kteří si všimli, že svoboda zaměstnanců není jenom dalším logickým krokem ve vývoji našeho pohledu na řízení firem, ale že se stává klíčovou konkurenční výhodou. Zde jsou základní oblasti, ve kterých nám v našem snažení můžete pomoci.

1. Blog: Stovky článků. Zapojte se do diskuze. Pokud budete mít pocit, že některé texty stojí za šíření, prosíme vás o to. Pokud máte vlastní téma související se svobodou v práci, napište článek. Rádi ho uveřejníme.

2. Semináře: Pomocí seminářů dokážeme snad nejlépe vysvětlit principy organizace a vedení na bázi principů svobody. Na svobodu nejsme zdaleka všichni stejně připravení, a proto je pro nás klíčové, aby k nám chodili lidé pro které jsme vhodní. Pomozte nám je najít.  Nejsnažším způsobem, jak se s námi seznámit je půldenní ukázka našeho přístupu zdarma s názvem „Zajíc v pytli“.

3. Veřejná vystoupení: Vystoupení na konferencích, vysokých školách, MBA programech nebo ve firmách považujeme také za velmi efektivní způsob šíření myšlenky nového přístupu k práci. Pokud pořádáte konferenci, fungujete na vysoké škole nebo ve firmě a vidíte prostor pro 20 – 90 minutové vystoupení, kontaktujte nás.

4. Média: Pokud zastupujete média, věnujete se lidské stránce fungování byznysu a vidíte příležitost pro spolupráci, ozvěte se.

5. Nové projekty: Pokud máte nápad na jakýkoli nový projekt, který nám na cestě šíření svobody v práci může pomoci, spojme se a prodebatujme možnosti spolupráce.

6. Kurzy

„Co nás skutečně motivuje? Čím to, že za někým lidi jdou a za jiným ne? Na co máme talent? Jak postavit svůj život na silných stránkách? Proč trávíme většinu života děláním něčeho, co nás nebaví a co s tím? Jak se nepodceňovat a zároveň nepřeceňovat? Proč a jak žít v práci svobodněji? Jak nechat na lidech rozhodnutí o tom, co, kdy, kde, jak budou dělat tak, aby to zároveň celé fungovalo jako celek? Na jakých principech fungují tzv. svobodné firmy?“ Několik z mnoha příkladů otázek, které pokládáme na našich seminářích. V této části naleznete jejich aktuální přehled, principy na kterých stavíme a další potřebné informace.

a) Filozofie – Považujeme se za součást myšlenkového proudu, který vychází z principů pozitivní psychologie. V širším smyslu potom celistvosti a udržitelnosti. Stavíme především na vědeckých výzkumech z oblasti psychologie, sociologie a chování organizací. Pro lepší uchopení lidské přirozenosti, podstaty svobody a fungování lidských skupin saháme i do různých světových filozofií či náboženství. Stále více čerpáme z příkladů konkrétních „svobodných“ firem.

b) Principy Na našich seminářích ukazujeme především principy svobody v práci. Slovíčko „princip“, z latinského „principium“, znamená „začátek“ nebo také „původ“. Principy jsou tedy jakými si přírodními zákony, které řídí chod světa, života a tedy i byznysu. Člověk je tedy nevymýšlí nýbrž hledá. To hlavní, co proto na našich seminářích nabízíme je pojmenování těchto principů se zaměřením na jejich praktickou aplikaci. Daleko větší důraz tedy věnujeme otázkám „Proč?“ a „Co?“, než oblíbené a mnoha lidmi vyžadované otázce „Jak?“.

c) Témata Věnujeme se pouze třem tématům, která považujeme za podstatná pro svobodné fungování firem. Zároveň takovým, ke kterým máme osobní vztah, a která proto dlouhodobě zkoumáme. Jsou to:

  1. Schopnost svobodného rozhodování se, neboli „sebevedení“. Pokud máme chaos v tom, kdo jsme a kam jdeme, svobodný život je velmi obtížný.
  2. Vztahy a komunikace s lidmi. Co odlišuje jednu firmu od druhé, jsou vztahy mezi jejími zaměstnanci. Ve svobodnější firmě důležitost komunikace ještě narůstá.
  3. Možná to nejdůležitější, co odlišuje svobodnou firmu od konvenční je to, jak nakládá s autoritou a jak se staví k motivaci. Poslední oblastí je tedy „leadership“.

d) Metody Co se týče metod využíváme nejčastěji jednoduché psychologické experimenty a návaznou debatu. Vydatně využíváme video, audio i obrázkových ukázek příkladů využití probíraných principů. Poslední léta saháme částečně i po vizualizaci a některých dalších technikách, které kromě hlavy zapojí i zbytek těla. Ať už je kurz jednodenní nebo roční, vždy počítejte i s přípravou „před“ a úkoly „po“ absolvování.

e) Průvodci Většinu našich kurzů připravuje a vede Tomáš Hajzler. Okruh našich průvodců se však neustále rozšiřuje o lidi, kteří na svobodu v práci přinášejí nové úhly pohledu. Roman Žižlavský se zkušenostmi z početných pobytů v barmských a thajských klášterech nabízí zajímavou prožitkovou zkušenost. Honza Benda s dlouholetou praxí psychologa, psychoterapeuta a lektora stejně jako s vlastními zkušenostmi budhistického mnicha v klášterech na Srí Lance umí ukázat zajímavou hloubku. Filip Říha se zkušenostmi z poradenské společnosti McKinsey a zejména však z vlastního projektu s názvem Ráj chutí se zase věnuje energii a tělu. Petra Hajzlerová se s Tomášem potom společně věnují podstatě partnerství a mezilidských vztahů.

f) Účastníci Věnujeme se pracovní části života. Naše kurzy jsou tedy primárně určeny manažerům, kteří chtějí lépe uchopit principy svobody v práci jako filozofie vedení a organizace firem a lidí. Lidé v manažersých pozicích proto tvoří devadesát procent účastníků. Zhruba čtyřicet procent přichází z menších a středně velkých firem, šedesát procent z velkých nadnárodních korporací. Ročního programu „Talent, sebevědomí & svoboda“ se účastní i lidé na volné noze. Lekce tanga, naše jediné „nepracovní téma“ je potom určená pro partnery, tj. přátele, manžele nebo partnery ve firmě. Fungujeme zcela nehierarchicky, a tak se na našich seminářích objevují jak generální ředitelé, tak i „manažeři elévové“. Všechny spojuje zájem získat nové pohledy na svět práce. Velikost skupiny je nejčastěji 8-15 lidí.

g) Místa Snažíme se vybírat místa, která mají vše pro bezpečný a pohodlný pobyt ovšem spolehlivě vytáhnou z brázdy. V Praze se nám líbí v ZŠ Klíček. Pobyt ve škole, která funguje „trochu jinak“ přináší mnohé. Často zajdeme i do Maitrei. Byli jsme ve Škole hrou nebo v Jedličkově ústavu. V ČR jsme si oblíbili i vzdělávací centra typu Skalka, která mnohým lidem z byznysu otevírají zcela nové obzory. V historii jsme zavítali třeba do Olivovny či do věznice Mírov. Výjímečně zajedeme i do hotelu. Nelimitujeme se ani hranicemi ČR, i když tyto možnosti čekají z velké míry na naše prozkoumání.

h) Termíny Když pořádáme kurzy pro skupiny ve firmách, zpravidla se nejprve dohodneme na tématu, potom na ceně a účastnících. Teprve potom hledáme termín a místo. Pro stejný princip jsme sáhli i při organizaci seminářů pro jednotlivce. Tj. zájemci se hlásí na téma. Teprve potom, co se jich přihlásí dostatečný počet, dohodneme termín podle možností všech přihlášených. U každého kurzu, naleznete dvě čísla - např. „6/12“, kde „6“ = počet přihlášených a „12“ = počet potřebný proto, abychom všem účastníkům oznámili, že „odjíždíme“.

h) Ceny – Existujeme proto, abychom firmám pomohli využít lidský potenciál. Naše ceny tedy vycházejí z úrovně cen na trhu manažerského vzdělávání. Pokud není uvedeno jinak obsahují náklady na organizaci a přípravu, průvodce, veškeré pomůcky, pronájem prostor, výživu během celého setkání i náklady na případné ubytování. V rámci možností jsou v ceně i početné individuální konzultace.

Kromě základní ceníkové ceny existují tři další druhy cen:

  1. Cena pro dva – při přihlášení dvou osob najednou poskytujeme výrazně příznivější podmínky.
  2. Cenu pro skupinu pěti a více lidí vám rádi sdělíme na požádání.
  3. Cena pro absolventy – šance na porozumění se zvyšuje s časem stráveným spolu. Proto chceme podpořit opakovanou účast.

Dlouhodobě hledáme cesty proto, aby peníze nestály v cestě vaší účasti. Proto v případě, že nedosáhnete na firemní vzdělávací rozpočet, můžete využít možnosti zaplatit pouze dvacet procent ceny předem a zbytek doplatit až do šesti měsíců po vaší účasti.
V případě, že byste po absolvování programu měli pocit, že jeho hodnota byla nižší než cena, účastnický poplatek vám bez řečí vrátíme.

Osvobozující Leadership
Cyklus Leadership seminářů

Jsme zastánci názoru, že není možné nevést. Každý vedeme dnes a denně vždy, když někdo následuje naši myšlenku, náš nápad. Možnosti kudy a jak vést se ovšem blíží nekonečnu. Lidi můžeme rovnat do latě, můžeme se jimi pokoušet všelijak manipulovat. Anebo se jim můžeme pokusit pomoci dostat ze sebe to nejlepší. Osvobodit je. Od jejich strachů, předsudků a externích překážek s cílem umožnit jim dělat tom v čem jsou nejlepší a co je opravdu baví.

To je náš pohled na vedení. Definujeme si tři základní oblasti, na kterých dobrý autentický osvobozující leadership stojí. Zaprvé je to pochopení vlastního „magnetu“, tj. důvodu proč za námi lidi (ne)jdou. Čím jsme přitažliví a čím naopak odpuzujeme. Tomuto tématu se věnujeme na třídenním semináři „Moc, autorita & vedení“. Zadruhé je to pochopení fungování lidské motivace, tj. co vede lidi k tomu, aby za námi šli. Jak moc dokážeme jejich chuť ovlivnit zvenku a co všechno dřímá uvnitř. To řešíme během jednoho intenzivního dne s názvem „Cukr, bič nebo jinak?“ Když už člověk pochopí, čím přitahuje druhé a proč za ním chtějí druzí jít, přichází poslední otázka a tou je „Jak vést?“. Na „Tvrdě, kamarádsky nebo jinak?“ řešíme právě tuto oblast tak, aby absolventi odešli s pochopením základních nástrojů pro to, jak vést svobodné lidi.

Celý cyklus vám tak nabízí komplexní uchopení tématu vedení na základě filozofie svobody v práci – vše za výrazně výhodnějších podmínek než, když byste se rozhodli absolvovat každý kurz zvlášť.

Autentická komunikace
Cyklus seminářů s tématem komunikace

Každé lidské společenství si za léta vývoje vybudovalo spleť pravidel, která určují, jak se k sobě chovat a jak spolu komunikovat. Chovat se správně a udělat dobrý dojem bylo ale většinou důležitější než upřímná a otevřená komunikace.

To se ovšem začalo měnit. Mnohé dnešní firmy se začínají podobat sportovním týmům, které fungují často jinak než další společenské skupiny. V omezeném čase potřebují uhrát co nejlepší výsledek a prostor na dělání dojmu a společenská klišé se tím výrazně zmenšil. Otevřenost a přímost se začíná objevovat v hodnotách stále většího počtu firem.

Cyklus autentická komunikace vám nabízí tři úhly pohledu na porozumění. Z názvu vyplývá, že stavíme na přirozenosti zúčastněných a na seminářích tedy čekejte spíše principy a souvislosti než návod na to jak komunikovat. Modrá, nebo červená pilulka? se věnuje vnímání reality s cílem ukázat podstatu a hlavní principy lidského porozumění. Jak kritizovat, aby mi poděkovali? ukazuje, jak sdělovat nepříjemné věci. A nakonec v kurzu s názvem „Nervy, tréma& adrenalin“ si projdeme podstatu přirozeného autentického projevu před lidmi.

Vlastní cestou
Cyklus seminářů s tématem sebevedení

V životě máme dvě možnosti. Buď budeme napodobovat druhé nebo vyrazíme vlastníme cestou. Pro ty z vás, kteří chtějí v životě (zejména v jeho pracovní části) větší díl originality a vlastního názoru, jsme přirpavili cyklus „Vlastní cestou“. Stejně jako naše ostatní cykly se skládá ze třech témat. „Peníze nebo život?“, kde se věnujeme tématu rovnováhy mezi tím, co člověk chce a tím, co má. Čistá hlava, lehké tělo se zabývá oblastí energie, tj. šťávy, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli nejenom žít, ale i dokázat to, co chceme. Silné stránky je potom dlouhodobější seminář věnovaný čistě hledání a využití vašich silných a také slabých stránek.

Dohromady vás tak absolvování těchto kurzů může vybavit výrazně lepším povědomím o tom, kdo jste a co chcete od života.