Společenství mrtvých básníků

S novým školním rokem přichází na akademii ve Vermontu nový učitel anglické literatury. Hned od počátku jsou vyučovací metody Johna Keatinga naprosto odlišné od toho, na co jsou studenti na tradiční konzervativní škole zvyklí.

Asi bylo ale úplně jedno, jaký předmět John vyučoval. Místo literatury si mohl vybrat třeba matematiku. Pokud by měl stejný přístup, naučil by svoje studenty mnohem víc, než kdyby aplikoval tradiční metody. Naučil je víc nejen o literatuře, ale hlavně o životě. O tom, jak se mu snažit porozumět, jak ho žít.

Proč? Nadchnul studenty, neukazoval jim pouze jeden pohled. Probudil v nich vášeň, naučil je mnohem víc, než mohli nalézt v knihách. Sami se začali pídit po tom, aby pochopili podstatu poezie. Obnovili také tradici Společnosti mrtvých básníků, kterou John jako student vedl. Porušovali pravidla, riskovali. Proč? Aby četli knihy, hráli divadlo…

Jak to, že John dokázal svoje studenty tak nadchnout? Byl jiný. Neskláněl se před autoritou velkých teoretiků. Byl sám sebou, odhaloval, co cítí. Dokázal se také vcítit do ostatních, odhalit a vyzdvihnout talent každého z nich. Nikoho nenutil, ale uměl ukázat cestu a podporovat ostatní, aby po ní šli bez ohledu na okolí. Důležité je, co člověk cítí, jestli má radost ze života a žije naplno. Vysajte život do morku kostí! Carpe diem! Vztah mezi Johnem a jeho studenty přerostl v přátelství.

Ve filmu je potřeba použít zkratku. Doba, za kterou se Johnovi podařilo chlapce získat, možná byla až neskutečně krátká. Ale možná to tak mohlo být. Možná se Johnovi podařilo získat energii chlapců, kterou by jinak jako každý dospívající směrovali do boje proti autoritám. V podstatě se vydali na cestu proti rodičům a vedení školy, ale jejich cíle byly ušlechtilé, zaměřené, vyspělé. Pokud by nepotkali Johna, možná by se zmohli jenom na malou, tichou vzpouru pro vzpouru.

Tradiční konzervativní autority jsou sice pomalé, ale nakonec Johna i chlapce dostihly. Nenechaly si nabourat svůj řád, svoje zvyky. Závěrečná řeč ředitele školy až nahání strach. Řád, morálka. Silná slova, silná atmosféra. Řád dává lidem jistotu, pomáhá slabým. A silné dokáže zlomit.

Film je po částech možné shlédnout i na youtube.com