Zprávy ze života #56: Síla příběhu a mytologie moderní společnosti

Poslal jsem právě 56. Zprávy ze života. Dávám je opět do blogu pro lidi, kterým nechodí. Minulá čísla najdete pod tagem "Zprávy ze života".

Ahoj přátelé, 

Dnes o mytologii naší dnešní společnosti.

Síla příběhu

Historici a antropologové často upozorňují, že Homo sapiens, původně relativně bezvýznamný živočich kdesi zprostředka potravinové pyramidy, se až na samý vrchol vyhoupl především proto, že jako jediný druh dokáže spolupracovat s miliony, ba dokonce s miliardami jiných příslušníků svého druhu, které osobně vůbec nezná. To je možné právě proto, že umíme vyprávět příběhy, kolem kterých se následně shlukujeme s těmi, kteří uvěřili stejnému vyprávění. Sdílený příběh je potom to hlavní, co z jednotlivců dělá společnost. 

Příběhům, které vysvětlují fungování světa a lidské společnosti říkáme nejčastěji mýty. Ty mohou být pravdivé či smyšlené, životu mohou prospívat, nebo ho mohou ničit. V každém případě jsou však tím, co dává životu smysl, strukturu a řád a co nás spojuje či rozděluje. 

Mýty jsou ze své podstaty neviditelné. Není to ústava, která by byla někde sepsaná. Často se do nich rodíme, bereme je jako dané a dál je vyprávíme tak, jak byly vyprávěny nám. 

Chceme-li změnit svět, jediná cesta je změnit příběh (či příběhy), který o něm a o sobě vyprávíme. 

Starý vs. nový příběh

Důležitým rysem dnešní doby je to, že “starý příběh” se drolí (zde). Naše víra v něj se vytrácí. Člověk bez příběhu ale žít nemůže, proto sílí chaos a proto se též objevuje pelmel příběhů nových, často zcela konfliktních. Míra zmatení běžného člověka a tím i jeho manipulovatelnost vzrůstá. 

Pokud bychom se zaměřili pouze na příběhy, kterými si představujeme budoucnost, zjistíme že existují minimálně tři: a) udržení status qua, b) spása technologiemi a přesun velké části životů do onlinu c) lokalizace (detaily zde). 

Vědecky je potvrzeno, že první dvě vize směrují ke zkáze, pouze ta poslední s sebou nese jistý příslib regenerace, trvalosti a naděje na budoucnost i pro další generace. 

Operační systém společnosti

Mytologie lidské společnosti je jako operační systém v počítači nebo telefonu. Je to neviditelný “software”, který určuje, jak se společnost organizuje, jak rozhoduje, jak rozděluje zdroje, co definuje jako smysl života,… a čeho je vůbec schopná. Ten software/tyto příběhy jsou ale často tak abstraktní, že se do jejich pochopení většina lidí ani nepustí. Řešit dílčí konkrétní problémy jako jsou obživa, bydlení, potraviny, školství, zdravotnictví, politika,... je mnohem uchopitelnější. 
K obecným zanlostem nepatří, že mnoho z těchto "dílčích problémů" bez změny operačního systému, tj. příběhu není možná. Korupce, zrovnoprávnění žen, chudoba, klimatické změny, extrémismus, systém povinného školství,… to je jen několik příkladů, s kterými můžeme pohnout pouze ze systémové úrovně, tj. pouze tak, že převyprávíme základní příběhy, na kterých tato témata stojí. 

Základní mýty dnešního světa

Ve své knize Dobrý život ve stínu konzumní společnosti jsem těchto velkých příběhů sepsal deset. V dnešních zprávách posílám tři nejpodstatnější, které jsem dal do blogu: 

Mýtus svobodné vůle je příběh, který tvrdí, že se za všech okolností rozhodujeme svobodně, nezávisle na ostatních lidech, kultuře a přírodě. Úvodní obrázek je jedním z mnoha grafických ztvárnění iluze, kterou příběh o svobodné vůli je. 

Příběh o oddělenosti vypráví, že jak se pro nás Země stala zdrojem, který je tu k našemu použití, podmanění a pobavení. Jsme od ní oddělení. Stejně tak jsme oddělení od ostatních lidí a od dalšího života. Naše mysl, tělo a duše jsou též separé entity. 

Mýtus o pokroku říká, že je třeba non-stop zlepšovat technologie s cílem ulehčení a prodloužení života. Při pohledu do minulosti však vidíme, že slepá víra v technologie je past, do které před námi spadla nejedna civilizace. 

Všechny tyto příběhy měly svůj historický kontext a důvod. 
Díky vědě dnes víme, že všechny tři jsou do velké míry smyšlené a nepravdivé. Všechny tři udržují status quo systému, který je již od renesance nastaven na stále rychlejší bohatnutí úzké skupiny těch nejbohatších a stejně tak na zrychlování chudnutí stále početnější skupiny těch ostatních. Jedná se o promyšlený systém, který považuje Zemi za bezednou lednici, bezedný odpadkový koš a lidi za vzájemně si konkurující, sobecké, lidské zdroje. Smyslem tohoto systému je přesun bohatství od jedné skupiny k druhé a dominance úzké skupiny nad ostatními. Chceme-li nějakou šanci na změnu, je třeba na prvním místě obnažit a následně převyprávět tyto velké příběhy. 

Tolik k hlavnímu tématu dnešních Zpráv, jimiž je mytologie našeho systému. Níže posílám pár odkazů, které se objevily od minula + sdílení jednoho smutku. Na závěr přikládám seznam sešlostí, kde se můžeme vidět naživo.  

______________

Jestli chcete naději, čtěte pozorně: Nová dohoda. A chcete-li přispět k žitelné změně, šiřte jí, co můžete, neboť toto je projekt, který už vypráví nový příběh. Z podobných pohnutek vznikla Slušná firma. Naším cílem je převyprávění příběhu ekonomického systému směrem od globalizace k lokalizaci a od růstu k nerůstu a příběhu firmy od extrakce ekonomické hodnoty z přírody a od lidí směrem k nejbohatším elitám k vytváření hodnoty pro všechny. 

Už jsem o to prosil, budu se opakovat: Můžete-li jen trochu, nakupujte u místních, drobných podniků. Aktuálně musíme spojit síly, abychom zachránili bezobaly.Převládající vize techno-optimismu (viz příklad zde) , o které jsem psal výše se projevu třeba tím, že tleskáme "rohlíkům" a "alzám". Tím ale nevědomky přispíváme k likvidaci toho, co dělá domov domovem. 

Progresko.cz - Zajímavý projekt, který vznikl právě k podpoře místní podnikatelské infrastruktury. Mrkněte. 

Jakopekar.cz - Moc milý projekt, který mi přistál v mailu. Třeba někoho potěší. 

Sdílené domy jako inspirativní alternativa bydlení znáte? Podařilo se jim koupit dům, shánějí financování. Chcete-li se někdo zapojit, můžete zde.

Na závěr chci sdílet i smutek, který prožívám s naší novou politickou reprezentací. Mám obavu, že vláda Petra Fialy je pro Andreje Babiše mnohem účinější marketing než, co kdy zatím vytvořil Marek Prchal... tajná “dohoda" o Turowupropouštění hygieniků, které bylo a pak nebylo, zdražení veřejné dopravy pro děti a staré lidi, prohlášení ministra pro rodinu, že tlouct děti je přirozená součást výchovy (zde),... je toho hodně, co běžného člověka pobuřuje, a to je teprve začátek. 

Uber-tématem je zadlužený stát a apel na šetření. U vlád tohoto typu je běžné, že se v podobné situaci říká A (= je třeba šetřit), ale mlčí se o B (= kam se velká část chybějících peněz ztrácí). Mlčí se především o tom, kolik platíme velkému byznysu na dotacích, subvencích, skrytých pobídkách (zde), mlčí se i o tom, že stále větší počet velkých firem a miliardářů neplatí žádné nebo zcela miniaturní daně

Tento druh vlád věří v příběh z 70.-80. let, který tvrdí, že úspěch miliardářů a velkého byznysu znamená bohatnutí i pro všechny ostatní. Proto se napčíklad zdražuje jízdné ve veřejné dopravě a vlaky/busy se omezují a ruší, protože pak je nutné vlastnit osobní auto, což pro byznys lepší. Proto se omezují výdaje na zdravotnictví, protože je pobídka privátnímu zdravotnictví, a tak dál. Omezit výdaje státu je vždy dobré pro byznys. To ale vždy zvyšuje - už dnes neúnosné - složenkové nevolnictví, které spoustě lidí proměnilo život na vydělávání na život

Jak jsem z cz politiky smutný, tak se raduji z kritiky, která na tyto jejich pro-byznysové, proti-životu namířené aktivity, zaznívá. Zní možná jenom na okraji, ale zní. Děti se tlouct nemají (jedna z vtipných reakcí zde), Turow je podvod, vyhazovat hygieniky z práce, když bychom jim měli děkovat za to, co pro nás od března 20 dělají, je sprosté…a tak dál. Všechna ta kritika je moje velká naděje.

______________

Sešlosti

Po letech jsem se rozhodl připravit přednášku na téma svobody v práci - 6.4. podvečer v pražské Kotlasce: Svoboda v práci 3.0 - Jak budovat firmu v době sociální a ekologické krize - Přiměl mě k tomu pocit, že jsme se v Česku v tématu podnikání, firem a organizací od roku 2010 prakticky neposunuli. Chtěl bych pozvat spřízněné duše, abychom téma pořádně prodiskutovali. Pro Slušnou firmu je tato debata fundraisingem.  

Na 12.5. odpoledne, v Praze chystáme unikátní konferenci na téma alternativních měn. Chceme pozvat lidi, kteří mají s těmito projekty v CZ/SK zkušenost, aby se s námi podělili o to, co se naučili. 8.6. pak chystáme diskuzní podvečer, též v Praze na téma marketingu bez maniplace. Až to bude na webu, pošlu. 

Andrea Culková pracuje přes rok na - snad nejzajímavější vizi budoucnosti demokracie, kterou jsou občanská shromáždění. 22.2. - 19.00 - 21.00 se koná Občanská shromáždění. V knize Dobrý život jsem tomu tématu věnoval několik stran (demarchie, lotokracie, občanská shromáždění). Prosím, rozkřikněte to ve svém okolí - je to důelžitá sešlost. 

15.-18.5. se tradičně u Bertholda v Moravském Karlově koná Důlek - tří-denní intenzivní workshop s tématem toho, co v životě dělat tak, aby to člověka naplňovalo, těšilo a druhým přinášelo dostatečný užitek (tak, že za to případně i zaplatí).  

Toť vše. 

Mějte se krásně!

Tomáš

____________

Na Linktree najdete všechny mé články, které uveřejňuji na pěti blozích, do kterých přispívám. V případě, že čerpáte z mé práce a chtěli byste vyrovnat energie - zde je možnost poslat mi libovolný finanční příspěvek na transparentní účet číslo: 2400493472/2010. Dar za dar. Nebo, moc prosím, podpořte Slušnou firmu na misi za svobodné, zodpovědné a místní podnikání proti dnešní hegemonii green a dobrowashingu ZDE. Díky!

Tomáš HajzlerLinkTreeFBIGLiYTZprávy ze životaKnihy 
Moje knihy: zde