Zrušte sekretářky

Zrušte sekretářky

Foto: danvanmoll

Miluji scénu z Inženýrské odysei, kdy delegaci „podřízených zaměstnanců čeká schůzka u pana generálního ředitele. K němu je mimo jiné nutné překonat dvoje kožené dveře a předpokoj, v kterém sedí sekretářka. Ta panu „nejvyššímu vaří kafe, dělá kopie, šanonuje, plánuje čas, domlouvá schůzky a také zařizuje různé soukromé věci, třeba mu i chodí na nákup.

Inženýrskou Odyseu natočil Evžen Sokolovský už v roce 1979. Od té doby se však situace na poli sekretářek změnila jen málo. Dnes jim převážně eufemisticky říkáme asistentky, ale podstata této pozice se upravila pouze kosmeticky.

Co se této oblasti týče, mezi zvyklosti mnoha dnešních firem stále ještě patří (stejně jako v roce 1979) zvýrazňovat „výši svých nejvyšších právě počtem sekretářek. A tak ti nejdůležitější pánové (výjimečně i dámy) mají nezřídka dvě i více sekretářek. Nápadně mi to připomíná senegalského strýce mého kamaráda Papy. I ten zbohatl a pořídil si novou manželku. Místy mi přijde, že velké firmy tajně praktikují islám (minimálně bod legálního mnohoženství). Dochází i k tak absurdním situacím, kdy jedna sekretářka volá klidně několikrát denně druhé, aby domluvily schůzku svých šéfů. A samozřejmě stejně jako senegalský strýc je nucen občas řešit rivalitu svých žen, rovněž i šéfovi se čas od času donese, že jeho sekretářky se fakt nemusejí.

Naštěstí jsou firmy, které již prohlédly neefektivitu a obecně zastaralost systému sekretářek, jež jsou často nuceny posluhovat svým šéfům jako manželky manželům v minulých stoletích nebo v některých zemích na jihovýchod od nás.

Jako v mnoha jiných případech i v této oblasti mne zaujalo, co provedli v brazilském Semcu. Ti když se rozhodli, že tuto pozici zruší, svolali několik schůzek, na kterých změnu oznámili. Konkrétně řekli, že do roka až dvou nebudou v Semcu žádné sekretářky, a samozřejmě vysvětlili důvod (ten hlavní – viz výše). Požádali je, aby si zkusili představit, co budou dělat v Semcu za pět let. A na základě následných rozhovorů se je pak snažili nasměrovat tam, kam si přály. Podle mých informací si všichni této změny nesmírně považují…