Zrušte popisy práce!

Zrušte popisy práce!

Foto: tango48

Henry Ford a Frederik Winslow Taylor. Tyto dva pány zmiňujeme na mnoha místech tohoto našeho projektu. F. Taylora považují mnozí za otce moderní továrny, ve které tisíce bezejmenných postav vykonávají stále dokola se opakující úkol pod neúnavným dohledem supervizorů.

Taylor věřil v to, že dělník bude nejproduktivnější, když se složitý výrobní proces rozdělí na menší jednotky. Každá jednotka se pak bude skládat z několika konkrétních úkolů, z nichž každý se přiřadí konkrétnímu pracovníkovi a celý proces se popíše v takzvaném „popisu práce“. Tzv. Taylorismus přežívá v našem světe dodnes. Věřím, že pochopení historie nám může pomoci vymanit se z bludných, stále dokola opakujících se cyklů chyb. Jedno z dědictví taylorismu je právě popis práce, který ještě dnes bez rozmyslu mnohé firmy praktikují.

Přitom svět se dnes mění rychleji než kdy předtím. Rozhlédněte se kolem sebe a najděte člověka, který dělá stejnou práci, kterou dělal, když do zaměstnání nastoupil. Pakliže to nebude čerstvý nováček, budete mít pravděpodobně potíže někoho takového najít. Doba se změnila. Časy pánů Taylora, Forda nebo Bati, kdy člověk vydržel léta vykonávat od A do Z naprosto stejnou práci, jsou dávno pryč. Kdo by dnes, v neustále se měnícím prostředí, dokázal udržovat aktuálnost těchto popisů? Armáda byrokratů možná. Kdo by ji ale platil? Možná tak bohatý stát (státní správa, státní a polostátní firmy – viz mnohé příklady okolo nás).

Typický popis práce omezuje rozlet, limituje prostor, který člověk potřebuje k činnosti. Celkově je to tak jedna z hlavních věcí, které omezují využití potenciálu lidí v práci. A navíc, kdo by něco tak složitého v dnešní době dokázal udržovat?

Navíc typický popis práce omezuje rozlet, limituje prostor, který člověk potřebuje k práci a hlavně k novým nápadům. Celkově je to tak jedna z hlavních věcí, které omezují využití potenciálu lidí v práci. Zrušme je! Jen se připravme na odpor (v závislosti na tom, kde pracujete). I věhlasné personalistické firmy plné odborníků dnes stále radí, jak správně popis práce napsat. Zde je jeden z mnoha příkladů.

A zde je ukázka jednoho náhodně vybraného popisu práce (staženého z webu). No řekněte, kdo by se něčeho takového v dnešní době dokázal držet? Kdo by to dokázal aktualizovat?

Popis práce Junior HR manažer

Tato práce velmi stručně popisuje práci Junior HR manažera. Uvádí, jaké jsou jeho denní povinnosti. Zmiňuje, na jakých úkolech má spolupracovat se Senior HR manažerem, se specialistou pro získávání zaměstnanců, s manažerem pro hodnocení a benefity, i s manažerem pro vzdělávání.

OBSAH:

1. Náplň práce
2. Spolupráce se Senior HR managerem
3. Spolupráce se specialistou na získávání a výběr zaměstnanců
4. Spolupráce s manažerem na hodnocení a benefity
5. Spolupráce s manažerem pro vzdělávání

Úryvek z práce:

Vedení personální agendy
– evidence zaměstnanců
– zpracování vnitřních směrnic pro personální práci
– BOZP a zdravotní péče – analýzy úrazovosti, prověrky BOZP
– tvorba analýz a personálního výkaznictví
– tvorba pracovního řádu
– spolupráce se zástupci státní správy (PSSZ, ZP, ÚP)

Spolupráce se Senior HR managerem
– stanovování personální strategie společnosti – plánování a rozvoj lidských zdrojů, předkládání návrhů na zlepšení, realizace a určení předpokládaných nákladů
– řízení všech personálních procesů společnosti
– udržování a péče o stávající zaměstnance

Spolupráce se specialistou na získávání a výběr zaměstnanců – koordinace náboru nových zaměstnanců
– spolupráce na řízení analýzy pracovních míst
– příprava smluv a pracovně právní dokumentace
– spolupráce na přípravě podkladů pro mzdovou účetní
– kontrola administrativy spojené s nástupy a výstupy zaměstnanců
– vedení pohovorů s vybranými uchazeči, kteří prošli předvýběrem

Spolupráce s manažerem na hodnocení a benefity
– strategie mezd a benefitů, návrh systému hodnocení, sledování nových trendů odměňování, spolupráce s dodavateli benefitů
– hodnocení zaměstnanců, včetně HR specialistů

Spolupráce s manažerem pro vzdělávání
– příprava a nastavení systému školení a rozvoje zaměstnanců
– tvorba vzdělávacích programů
– zácvikové programy pro nově přijaté pracovníky
– pomoc mladším a nižším pracovníkům ve všech problémech souvisejících s prací