Zeitgeist všem lidem v práci.

Zeitgeist všem lidem v práci.

Foto: TW Collins

Proč tolik lidí padá do pasti nevyhovující práce? Proč si tolik lidí nedokáže z života a vydělávání na život utvořit stejnou věc? Proč mluví o tom, co musejí, ale ne o tom, co chtějí? Proč si spíše stěžují na ostatní, než aby mluvili o tom, co můžou změnit?

Z velké míry nemají informace. Pokud chceme svobodné pracovníky, kteří dělají to, co milují, potřebujeme si vysvětlit pár věcí, které se ve škole neučí. Pokud chceme změnit systém, potřebujeme ho nejdříve pochopit. Myslím, že si potřebujeme položit ty správné otázky. Co třeba věci jako: „Co je to svoboda? Jak si jí získat a udržet? Jaké zodpovědnosti s sebou svoboda přináší? Jaká je role práce v životě člověka? Jaká je role peněz? Proč se máme stále lépe, a přitom nejsme šťastnější? Proč potřebujeme nakupovat? Jakou roli v tom, jak vnímáme svět, hrají média? Na čem závisí pocit štěstí?“

Cest, jak získat odpovědi, je mnoho. V dnešní audiovizuální době můžou být jednou z nejstravitelnějších cest dokumenty, které jsou k dispozici na internetu. Pro mnohé lidi to bude nestravitelný materiál, budou hovořit o demagogii, manipulaci a konspiraci. Já osobně, po tom, co jsem jich zhlédl stovky, si myslím, že otevřený, vnímavý člověk v nich může najít zajímavé příklady cest ke svobodě a vlastnímu stylu. Zde je deset dokumentů, které jsou zdarma k dispozici na internetu, které mně a lidem, s kterými pracuji, otevřely oči a pomohly pochopit systém:

1. Century of the Self
2. End of Suburbia
3. Orwell se otáčí v hrobě
4. Peníze jako dluh
5. Power of Nightmares
6. Příběh věcí
7. The Corporation
8. Základní příjem
9. Zeigeist - Adendum
10. Zeigeist - The movie

Možná nás to alespoň z části přiblíží věku moudrosti, který už nebude tolik stát na egu, a tedy poměřování, hamižnosti a prospěchu úzké skupinky lidí. Daleko víc bude vycházet ze spolupráce a vzájemného prospěchu.