Odstraňme symboly moci

Odstraňme symboly moci

Foto: lthomas

Protože manažerských teorií je tolik, kolik je lidí, dovolte mi na úvod vyjasnit pojmy. Co se týče autority, neboli toho nehmatatelného, kvůli čemu za námi druzí jdou, existuje v zásadě pět „trumfů“, které máme při vedení druhých v ruce: 1) postavení, 2) možnost využít cukru (odměn), 3) možnost využít biče (trestu), 4) charakter (to, jaký jsem člověk) a 5) odbornost (způsob, kterým rozumím tomu, co dělám).

První tři body se nazývají nejčastěji moc nebo také formální autorita. Jsou to nástroje, které šéfovi propůjčuje jeho pozice. Když o ni přijde, ztratí první tři body, a tedy moc. Stavíte–li na moci, motivátorem bývá vždy kombinace chamtivosti a strachu. Bod čtvrtý a pátý se nejčastěji nazývá neformální nebo také přirozená autorita, která získává prostor potom, co se člověk zbaví moci. Motivátorem je zde zpravidla skutečná chuť a vášeň. Člověk stavící na přirozené autoritě prostě lidi strhne. V demokratické firmě není pro moc místo, proto je třeba odstranit co možná nejvíc jejich symbolů (viz níže) tak, aby se mohla projevit přirozená autorita. Následkem toho se noví lidé zapojí do vedení.

Naopak mnozí, kteří o moc přijdou, zjistí, že by měli jít dělat něco jiného, než je vedení lidí. Že ze sebe prostě nejsou schopni žádnou pořádnou autoritu vydolovat.

To hlavní, co dává šéfům moc, je pozice v pyramidě. Zrušte pyramidu a půl cesty od formální moci za přirozenou autoritou je za vámi.

Být šéfem je bohužel to hlavní, o co mnohým šéfům jde, i když si to většina z nich nikdy nepřizná. Vlastně většinu z nás žene společnost do větších a větších výšek společenské nebo firemní hierarchie. Tuto snahu můžeme výrazně omezit tím, že odstraníme symboly postavení, a tedy moci. Zde jsou některé nejviditelnější:

1. Pyramidu – tím hlavním, co dává šéfům moc, je pozice v pyramidě. Zrušte ji a půl práce je za vámi.

2. Tituly – vzdělávací systém stojí na akumulování co největšího množství faktů. Fakta znamenají minulost. Budoucnost však na základě minulosti předpovíte jen velmi obtížně. V 21. století obtížněji než kdykoli předtím. Proto je i používání akademických a jiných titulů v mnoha oblastech spíše úsměvným artefaktem.

3. Vizitky – pokud vůbec budete v 21. století ještě používat vizitky, tiskněte na ně pouze jméno a kontakt. Možná je využijte (z obou stran) k tomu, abyste řekli o firmě něco podstatného či vtipného.

4. Organizační schémata – slouží pouze pro orientaci v byrokracii (zrušte byrokracii a nebudete muset malovat schémata), v případě problémů a hlavně jako výborný nástroj na určování míry moci.

5. Parkování – funguje na bázi kdo dřív přijde, ten dřív mele. Rozhodně zrušte klasická vyhrazená místa pro vedení, blíž dveřím, garantované atd…

6. Sekretářky – fungují spolehlivě jako symbol. Zrušte je.

7. Lepší kancelář – v jedné nejmenované poradenské firmě člověk začíná ve sklepě bez oken, a teprve když se propracuje do patřičných výšin, má možnost sedět u okna. Když se dostane úplně nejvýš, může si okno dokonce otevřít. Pryč s tím.

8. Informace – informace pouze pro omezenou skupinu lidí vs. pro všechny. Přestaňte mlžit a začněte informovat.

9. Podpisová a jiná speciální práva – v závislosti na poloze v pyramidě. Zrušte. Až na to budou lidé připraveni, svěřte to jim.

Stavíte–li na formální moci, motivátorem je vždy kombinace chamtivosti a strachu. V případě, že využíváte spíše přirozenou autoritu, motivátorem zde bývá nejčastěji skutečná chuť a vášeň. A to jsou dva zcela odlišné světy.

10. Vyhrazené místo v jídelně – ZŠ Donovalská na pražském Chodově má obrovskou jídelnu. V rohu stojí budka se stěnami ze sádrokartonu určená pro dospělé. Stejně tak některé firmy vyhrazují prostor pro nejvyšší vedení, střední management a teprve ve zbytku sedí plebs. Pryč s tím.

11. Vykání – jsou lidé, kteří si drží odstup přes vykání. Využívají to cíleně jako manažerskou techniku. To je však jenom další z překážek vyplývající z pochybného sebevědomí a nepochopení podstaty přirozené autority.

12. Vyhazov na hodinu – a jiné podobné formy práva veta se podobají nabité bouchačce, kterou má každý vlastník či manažer v šuplíku. Vytáhnout to a zmáčknout kohoutek je snadné. Následky lepší nedomyslet. Můžete léta budovat důvěru, pak jednou seřvete lidi nebo rozhodnete za ně a jste tam, kde jste byli.

13. Dovolování se o dovolenou – Jde o dobrý příklad oblasti, o které si každý zodpovědný dospělý člověk rozhodne nejlépe sám. Těch oblastí, ve kterým se dnes běžně chodíme dovolovat šéfů, jsou mraky. Každá taková oblast znamená překážku a strach.

14. Řadový zaměstnanec – jestli to ještě používáte, zrušte statut tzv. „řadového zaměstnance“.

15. Pravidla neplatící pro management – znáte to! Ve firmě jsou si všichni rovni… a někteří jsou si ještě „rovnější“. Pokud to myslíte s demokracií vážně, zrušte výjimky pro úzkou skupinku osob.

16. Výhody typu lepší auto, mobil, počítač, využití věcí za firemní peníze – vůbec tradiční systémy benefitů, které s takovou precizností vymýšlejí firemní personalisté, pouze umocňují pyramidu. Přestaňme odměňování vázat na výšku příčky, na které daný člověk sedí.

Cokoli platí pro zaměstnance, platí ve stejné míře i ve vztahu k zákazníků a dodavatelům. Tj. když už začnete rušit uvnitř, vezměte to z jedné vody načisto i zvenku.

P. S.: Upozornění! Pokud se k tomuto kroku odhodláte, bude to velký test problémů ega manažerů vaší firmy. Připravte se na to!