Odejděte do penze! Dokud je čas.

Odejděte do penze! Dokud je čas.

Podívejte se na graf, který jsme k této revoluci nakreslili. Osa X znamená čas. Začátek se rovná narození, konec označuje úmrtí. Na ose Y naleznete míru – čím výš, tím víc a obráceně. Žlutá křivka ukazuje, jak se nejčastěji vyvíjí lidské zdraví – všimněte si zejména silného poklesu po šedesátce, kdy většina z nás počíná trávit značné množství času u lékaře a ke snídani, obědu i večeři si začíná připravovat hromádku pilulek. Modrá znázorňuje finanční nezávislost. Tady dosahujeme špičky obvykle po padesátce. Červená znamená volný čas, toho máme dostatek zpravidla první a poslední roky života. Zaměřte se zejména na strmý vzestup po sedmdesátce.

Něco je špatně, ne?! Smutným faktem většiny lidských životů je, že když jsme nejvíce fit, máme nejméně času a peněz na to, abychom dělali to, co opravdu chceme. A když už máme oboje, naše tělo na to již zpravidla nemá.

V brazilském Semcu zavedli program s názvem „Retire-A-Little“ (= odejděte do malého důchodu) s cílem postavit se čelem této velké životní ironii. Ve své podstatě firma umožní svým zaměstnancům získat tolik času na předčasnou penzi, kolik oni sami chtějí. Například se rozhodnete, že od příštího měsíce budete deset procent vašeho času „v důchodu“. To může znamenat jedno odpoledne v týdnu. Získáte tak čas na aktivity, které člověk obvykle odkládá právě až na důchod – rybaření, pletení, lepení letadel či zahradničení. Vaše výplata se proporčně sníží, ale vy jste bezpochyby získali svobodu dělat věci, na které byste normálně čekali třeba i několik desítek let.

Smutný faktem lidského života je, že když jsme nejvíce fit, máme nejméně času a peněz na to, abychom dělali, co opravdu chceme. A když už máme oboje, naše tělo na to již zpravidla nemá.

Avšak to není všechno. Součástí „Retire-A-Little“ je i voucher, který od Semca dostáváte jako poukaz na práci po odchodu do penze (když se do ní rozhodnete odejít). Například, jestliže jste si vybrali třeba sto odpoledních, máte později nárok na stejné množství práce. Tzn. kupříkladu další dva roky pracujete středeční odpoledne a dostáváte za to proporčně odměnu.

Možná namítnete, že tahle část programu je v dnešních nejistých časech k ničemu, ale kdo ví. Tak to dělá Semco. Není nutné jej zcela kopírovat. Inspirativní může být spíše snaha postavit se jednomu z velkých životních paradoxů a pomoci tak lidem získat lepší rovnováhu mezi životem v práci a životem jinde.