Máte v práci magnet?

Máte v práci magnet?

Foto: ForeverGigi

Tisíce let jsme pracovali ve stejném místě, kde jsme žili. Byl to dlouhou dobu jeden a hlavně „celý“ život. Pak přišly továrny a s nimi se náš život rozdělil na dvě poloviny – pracovní a soukromý. V práci potřebovali pouze naše ruce – jak říkal Henry Ford: „Proč vždy, když chci pár rukou, dostanu celého člověka?“ Firma neměla zájem o naši hlavu, nebo dokonce srdce. Život se rozdělil a my se naučili nechávat některé orgány v igelitce u píchaček. Do práce šel pan Hyde. Dr. Jekyll čekal na vrátnici.

Přestože většina z nás stále pracuje jinde, než bydlí, mladší generace už v takové míře rozdíl mezi prací a soukromím nedělá. Snad nejpodstatnější změnou je to, že mladší lidé v práci navazují blízká přátelství (pro mnoho starších lidí něco nemyslitelného). Do práce chodí za přáteli, tráví s nimi volný čas, a rozdíl mezi těmito dvěma světy se tak konečně opět po zhruba dvou stech letech stírá.

Do dvaceti let věku strávíme třetinu života se svými přáteli. Po dvacítce je to už pouhých deset procent času.

Jedna z dvanácti nejdůležitějších pracovních otázek zní: „Máte v práci nejlepšího přítele?“ Příslušníci starší generace (sociologové ji označují nejčastěji písmenem X), kroutí hlavou a prohlašují, že v práci se pracuje. Práce nemá s přátelstvím nic společného. Výzkumy však usuzují něco zcela jiného. Tvrdí, že to hlavní, proč chodíme do práce, jsou právě lidi. A lidi přitom fungují jako magnet – přitahují, nebo odpuzují. Máte–li ve firmě silný pozitivní magnet, člověka, který ostatní přitahuje, poblahopřejte si. Máte důvod, proč tam řada dalších lidí chodí.

Možná stojí za připomenutí, že do nějakých dvaceti let věku strávíme třetinu života se svými přáteli. Po dvacítce je to už pouhých deset procent času (zdroj: gallup). Přitom přátelství ovlivňuje naši spokojenost a celkový pocit štěstí více než práce, peníze, a dokonce i zdraví! Třetinu života prospíme, třetinu strávíme v práci a ve zbytku jíme, cestujeme, stonáme, pečujeme o blízké a věnujeme se koníčkům. Času na kamarády je méně, než bychom potřebovali. A tak mnohé lidi možná ani nepřekvapí tvrzení zástupců Gallupu, kteří říkají, že pokud máte v práci kamaráda, šance, že budete milovat to, co děláte, je zhruba sedmkrát vyšší! Proč tedy do práce nepřestat chodit pro peníze a místo toho tam začít chodit za kamarády? Většina z nás s tím má bohaté zkušenosti! Když jsme byli malí a chodili jsme do fotbalu, na piáno nebo lepit modely letadel, nešlo tolik o fotbal nebo o letadla. Šlo hlavně o to být s kamarády! Zejména kvůli nim tam většina z nás chodila. Už tenkrát jsme věděli, jak důležití pro nás jsou. Jen si vzpomeňme!

Máte-li v práci kamaráda, šance, že budete milovat to, co děláte, je sedmkrát vyšší!

Klíčovým úkolem dnešní firmy je tedy vytvořit prostředí, ve kterém lidi mohou navazovat vztahy. Obrovskou ironií je, že ještě v 21. století existují firmy, které se snaží přátelství a jiné blízké vztahy mezi lidmi (cooligův fenomén) různým způsobem omezovat, nebo dokonce zakazovat. Jak krátkozraké to je!