Případ veřejného lynče učitelky základní školy, který by nás rozhodně neměl minout

Vůbec jsem si nevšiml zprávy o paní učitelce, která se vloni v dubnu snažila žákům 8. třídy, na jedné pražské škole, vyložit svůj pohled na to, co a proč se dnes děje na východě Ukrajiny. Tématem hodiny byla slohová průprava a práce s informacemi. Děti s paní učitelkou nediskutovaly, výklad jim přišel natolik bizarní, že si ho tajně nahrály a nahrávku rozeslaly ven. Paní učitelku na základě toho ze školy okamžitě vyhodili, vyšetřovala jí policie, případ komentoval dokonce i český ministr školství, nakonec jí obžalovali u soudu, kde se musela hájit, o jejím případu “informovala” snad všechna česká média, kde byla ve velkém zesměšňována. Jako by tento "hon na čarodějnice" nestačil, žalobci jí dnes ženou k soudu vyšší úrovně a celá kauza dál pokračuje. 

Myslím si, že je to jeden z těch případů, u kterého bychom měli my všichni, kterým záleží na zbytku demokracie a svobody v dnešním světě, zpozornět. Pokud se oprostíte od tématu a na celou kauzu se podíváte čistě technicky/procesně, nemůžete si nevšimnout, že se opakuje to, co se tu běžně dělo za komunismu. I tenkrát stačilo, aby někdo "napráskal", že jste vykládali něco, co nebylo v souladu s "pravdou strany" a spustilo se přesně to, co se stalo a co se dál děje v případu jmenované paní učitelky: Člověka vyhodili ze zaměstnání a vědci, učitelé, spisovatelé, herci a lidé dalších profesí... byli vyslýcháni, obžalováváni, veřejně dehonestováni, odsuzováni a pokud zůstali na svobodě, končili v kotelnách, sběrných surovinách a v jiných místech, kde se už dál nemohli věnovat své profesi.   

To samé se předtím dělo v nacismu a předtím i potom v jakékoli jiné totalitní společnosti. 

V období komunismu stačilo, aby někdo "napráskal", že jste vykládali něco, co nebylo v souladu s "pravdou strany" a spustilo se přesně to, co se nyní děje v případu paní učitelky: Člověka vyhodili ze zaměstnání, byl vyslýchán, obžalován, veřejně dehonestován a nakonec odsouzen.   

Tsunami nenávisti a odsouzení
Když si rešeršujete novinové titulky z doby, kdy se kauza zmiňované paní učitelky v českém mediálním prostoru ve velkém propírala, najdete věty, za které by se nemusel stydět ani "masový vrah": “...šířila nepravdy, šířila ruskou propagandu, popírala genocidu, lhala, popírala válku,.. Byl to trestný čin?,… Podívat se na "reakce davu" pod články a na (a)sociálních sítích, je pak doslova děsivé - třeba jen pod článkem na Seznam Zprávy je (k 13.9.23) celkem 3467 komentářů. U většiny máte pocit, že jste se vrátili v čase, jste v Německu a píše se rok 1938.

Mimochodem, právě Seznam zprávy se pyšní tím, že "na kauzu upozornili jako první" a "vývoj pro nás ostatní dál poctivě sledují". Považuji za důležité upozornit, že Seznam zprávy jsou ve vlastnictví miliardáře Lukačeviče, respektive jeho "skořápkové firmy" (Helifreak Limited) se sídlem v daňovém ráji. Sám Lukačevič je proslulý svými zmatenými (optikou Seznam zpráv nezřídka i "lživými") výkřiky na svém twitterovém účtu. Především ale dávám ke zvážení, jak důvěryhodný je web, který jeho vlastník přestěhoval do daňového ráje proto, aby se v Česku vyhnul placení za silnice, záchranný systém, zdravotnictví, obranu a další služby, na které se společně skládáme. Smutné je, jak "poctivě" prakticky všechna česká média zprávu o lživé učitelce zkopírovala a dál papouškovala. Vskutku smutný obraz fungování dnešních médií.  

Snaha poodkrýt skutečnost nebo "russká agentka"?
Kus té nahrávky, kdy "paní učitelka "popírá genocidu a šíří ruskou propagandu", jsem si pustil.
Upřímně nemám morál to poslouchat celé a/nebo tu vypisovat jeden její výrok za druhým a pokoušet se to porovnávat s (dohledatelnými) fakty. To ať dělá někdo, kdo se nudí nebo, kdo v tomhle nachází zalíbení. 

Já chci jen sdílet pocity, které z toho všeho mám. Z toho učitelčina vyprávění totiž cítím upřímnou snahu poodkrýt dětem jiný úhel pohledu na skutečnost, přimět je k vlastní rešerši a k vlastnímu myšlení. Podobné snahy znám dobře z disidentských rozhovorů z dob komunismu. Znám je ale stále častěji i ze současnosti, ať už hovořím s přáteli v Rusku, v USA, v Izraeli nebo i jinde u nás doma v Evropě. Stále častěji se dostávám do situací, kdy mi někdo vykládá svůj náhled na dění a viditelně se přitom bojí, ohlíží se okolo sebe a dává pozor, zda nikdo neposlouchá. 

Historie se opakuje.

Jak popsal Orwell - umělé vytváření nepřítele je rysem každé totalitní společnosti. Nepřítel je vždy dvojí: vnější a vnitřní. U nás to byl ještě nedávno Covid a doma anti-vaxeři, předtím uprchlíci a doma neziskovky, dnes bojujeme proto Vladimíru Putinovi a šiřitelům ruské propagandy.

Co a proč se na Ukrajině děje
Podle dnes dostupných informací jsou v projevu paní učitelky místa, kdy - dle mého - krapet "blábolí", zbytečně se pouští na tenký led a jsou i místa, kdy myslím, že říká i nesmysly. Ale nevím, nebyl jsem tam. Čerpám jen ze zdrojů, které jsem k tomu načetl. 

Myslím, že paní učitelce by bylo bývalo  pomohlo, kdyby si udělala pořádnou rešerši a svá tvrzení podkládala ověřenými zdroji. Řadu věcí, které ale dětem tvrdí, jsme mohli před rokem 2022 zaznamenat i v západních médiích (dodnes dohledatelné), případně si je můžeme snadno poslechnout/přečíst i dnes díky západním disidentům jako jsou Jeffrey Sachs, Noam Chomsky, v Evropě například europoslaneci Clare Daly nebo Mick Wallace a mnozí další. 

Potíž s původními i mnoha interpretovanými zdroji informací je ale v tom, že velká část faktických informací není k dispozici v okrajových jazycích jako je čeština. Znalost cizích jazyků je přitom v Česku extrémně nízká - například anglicky plynně hovoří pouhých 22%, německy 9%, rusky 4%, nějaký jiný jazyk ovládá 4% Čechů (zde). Těch zbývajících cca 70 - 78% našinců je odkázáno na mainstreamová média, případně na různé okrajové weby, kde je určitá část těch, které existují proto, aby manipulovaly, ne informovaly nebo - ze všeho nejhůř - na (a)sociální sítě, které námi manipulují už z podstaty své úlohy. 

Za nejvíce oči-otevírající fakt považuji to, že rusky se u nás domluví 4% populace. 96% Čechů tak nemá k tzv. ruské propagandě přímý přístup. Jsou odkázaní na to, co je nám v Česku zprostředkováváno médii (která jsou dnes, prakticky bez výjimky, zaměřená ruso- a číno-bijsky, zcela v souladu s oficiální linií americké neokonzervativní linie), případně na zmiňovaných webech a (a)sociálních sítích. Kromě toho, Putinovy projevy a obecně ruský pohled na věc se do do západního mediálního prostoru vůbec nedostanou (např. zamítnutá snaha Tuckera Carlsona o interview Putina nebo články prof. Sachse odmítnuté New York Times). 

Správný výklad historie upevňuje postavení mocenských elit
Izraelský historik Yuval Harari myslím, že trefil hřebíček na hlavičku, když prohlásil: "Ve školách se nikdy nezakazuje výuka matematiky nebo fyziky, ale právě dějin. Je to totiž historie, co otevírá oči, probouzí a tím ohrožuje status quo vládnoucích elit." Zkuste se zamyslet nad tím, zda by vyhodili, vyslýchali, žalovali, dehonestovali a ve velkém odsuzovali a nenáviděli učitelku, která by se děti snažila přimět k vlastnímu pochopení Pythagorovy věty nebo Archimedova zákonu. Co myslíte? Opakovali by do zblbnutí, že něco popírá a šíří něčí propagandu? Řešil by její případ ministr? Nenáviděla by jí celá země? Nemyslím si. 

"Ve školách se nikdy nezakazuje výuka matematiky nebo fyziky, ale právě dějin. Je to totiž historie, co otevírá oči, probouzí a tím ohrožuje status quo vládnoucích elit." Yuval Harari

Kdybyste si chtěli poslechnout učitelčin pohled, můžete zde: 

Indoktrinace školou funguje
Zaposlouchejte se do této reportáže na Seznam zprávy, kde renomovaní čeští "experti na dezinformace" mudrují o tom, jak moc paní učitelka “šířila ruskou propagandu” a "popírala genocidu". V té reportáži mě ze všeho nejvíc rozesmutnila reakce jedné ze žákyň ve třídě, kde nahrávka vznikla: “Takového názory by učitelka neměla vytahovat, tohle by děti správně slyšet neměly.”  Doporučuji si tu větu přečíst/poslechnout ještě jednou a zamyslet se nad tím, co se ta dívka snaží ve skutečnosti říct. Já slyším toto: ...z vládního/mainstreamového narativu by se vybočovat nemělo - neměli bychom požadovat fakta, neměli bychom se učit myslet, neměli bychom diskutovat a hledat Pravdu, měli bychom si myslet pouze to, co (si) myslet máme... 

Není tohle fascinující ukázka toho, jak dobře slouží školní systém mocenským zájmům? Jak snadno se jim daří ještě dnes svobodné děti přetvářet na kolečka zapadající do soukolí poslušných a snadno manipulovatelných konzumentů, zaměstnanců a voličů? Není takto obnažený příklad indoktrinace dětí mainstreamovou propagandou a nulové schopnosti kritického myšlení pro nás ostatní alarmující? 

Mě leká. 

...neměli bychom slyšet to, co se říkat nemá.... neměli bychom, se dožadovat faktů... neměli bychom bychom se učit samostatně myslet, měli bychom si myslet jen to, co si myslet máme... (žákyně 8.třídy ze třídy stíhané paní učitelky)

Svoboda, která je ve skutečnosti ne-svobodou
Z toho krátkého úryvku mám dojem, že to, co se dnes děje, té paní učitelce jedno není. Šla na to svým způsobem, nešikovně. Jak jsem už psal, myslím, že u takto žhavého tématu si měla udělat poctivý výzkum, dobře si ověřit zdroje a opatrně našlapovat. Na základě mého pozorování naší společnosti si ale myslím, že i kdyby se dobře připravila a předložila pouze fakta, stejně by jí ze školy vyhodili. České školy v roce 2023 nemají rozvíjet vlastní myšlení, jejich úloha je jiná. Stejně by to dopadlo i v médiích. Kdyby se někde objevil novinář, který by místo "oficiálně schváleného příběhu" vyndal fakta, i kdyby třeba jen historický kontext, letěl by stejně. A kdo si něco takového, může v době dnešního "hypotékového otroctví" dovolit? Kdo má na něco takového odvahu?  

Takhle špatně na tom dnes jsme. 

Žijeme (opět/už dlouho) v totalitě (k tématu např. Tichý převrat). Rozdíl oproti té komunistické z naší minulosti je v tom, že ta dnešní není přiznaná a v tom, že dnešní systém má mnohem dokonalejší marketing než měl komunismus. PR dnešních mocenských elit tvrdí, že žijeme ve svobodné, demokratické společnosti. Skutečnost je už ale dávno jiná (nástup totality byl na západě postupný, se strmým nástupem v 70 letech). Téma shrnul trefně Noam Chomsky slovy:  “Je směšné mluvit o svobodě ve společnosti, které dominují obří korporace. Jaká může být svoboda v korporaci? Korporace jsou totalitní organizace.” Australská novinářka Caitlin Johnstone k tomu dodala toto: “ Není možné vytvořit efektivnější totalitní dystopii než je ta, v které dnes žijeme: Stav, kdy jsou nám vymývány mozky propagandou bez toho, že bychom o tom věděli, kdy každý myslíme, pracujeme, volíme a nakupujeme přesně podle  přání elit, zatímco se domníváme, že jsme svobodní.”

“ Není možné vytvořit efektivnější totalitní dystopii než je ta, v které dnes žijeme: Stav, kdy jsou nám vymývány mozky propagandou bez toho, že bychom o tom věděli, kdy každý myslíme, pracujeme, volíme a nakupujeme přesně podle  přání elit, zatímco se domníváme, že jsme svobodní.” Caitlin Johnstone

Případ by si zasloužil po-řádnou celo-společenskou diskuzi

Myslím, že případ paní učitelky "šířící ruskou propagandu" by si zasloužil PO-ŘÁDNOU celo-společenskou diskuzi. Je v něm totiž nespočet věcí, které by nás mohly mnohému naučit a posunout: Můžeme si na něm všimnout, že žijeme v zemi a na kontinentu, kdy se cenzuruje stále víc toho, co se smí a (ne)smí říkat (dětem), ve veřejném prostoru i v médiích. 

Měli bychom zpozornět z faktu, jak moc je dnes normální, že si děti nahrávají svého učitele a jeho projev rozesílají ven. Co tohle říká o důvěře ve společnosti? Co to říká o stavu našeho školství? 

Měli bychom začít hovořit o tom, jak moc se dnes liší rétorika naší "rádoby demokracie" od stále totalitnější reality. 

Měli bychom si začít všímat, že v našich mainstreamových médiích už jen zřídkakdy najdete poctivou žurnalistiku, a že u především u "meta-témat" (2020-22 covid, 2022 - nyní Ukrajina) byla snaha o dopátrání se skutečnosti zcela vytlačena státní propagandou. Vy, kterým se podařilo opustit "platónskou jeskyni" a kteří vládnete plynně i jinými jazyky asi víte, že příběh ruského vpádu na Ukrajinu se mimo země globálního severu (USA, EU, Japonsko, Singapur, Jižní Korea, Kanada, Austrálie a Nový Zéland) vypráví jinak, často zcela jinak a chápete tak, že skutečnost je mnohem barvitější než je nám servírována v Evropě a v USA.  

Měli bychom si začít spojovat nárůst zisků zbrojařských korporací, s rostoucími výdaji vlád na zbrojení, drastickými škrty veřejných výdajů, zavádění placených služeb, které byly ještě včera hrazené z veřejných peněz (školné, zdravotnictví,..) obecného zdražování a nárůstu chudoby běžných lidí. 

Měli bychom se začít zajímat o to, co na válku na Ukrajině říkají obyčejní Ukrajinci a obyčejní Rusové vs. co nám o válce tvrdí oficiální propaganda u nás ukrajinské a americké vlády a v Rusku propaganda ruská, měli bychom se ptát, kolik lidí v té válce každý den umírá a komu neustálé posílání zbraní na Ukrajinu vlastně prospívá. 

V neposlední řadě bychom si měli začít všímat i toho, že v moderním západním světě sedíme na sudu nenávisti. Jak říká už citovaný Harari: "Politici jsou jako muzikanti. Instrument na který hrají je lidský emoční a biochemický systém. Stačí aby politik pronesl projev a zemí se prožene vlna strachu. Stačí, aby napsali něco na Twitter a dojde k explozi nenávisti". Měli bychom vést naše politiky k zodpovědnosti. 

"Na západě máme svobodný tisk - to ale jen v případě, že novinář nebo odborník říká to, co chce vláda, aby se říkalo. Pokud se říká něco jiného, jsou viníci okamžitě vyhozeni a jejich kariéra je navždy ukončena." Caitlin Johnstone

Všichni víme, že pradávná moudrost praví: "Lež má krátké nohy". Minimálně to tvrdili naše babičky. 

Já jsem přesvědčený, že PR války na Ukrajině se zapíše do učebnic Public RelationsAž se jednou odtajní archivy (a ony se odtajní), budeme se divit, proč vlastně Putin na Ukrajinu vtrhl, proč se tak dlouho nedařilo dohodnout mír, proč to celé nesmytelné zabíjení a destrukce tak dlouho pokračovaly a kdo v tom sehrál jakou roli,.. Dozvíme se i to, kdo a proč odpálil Nordstream a co všechno to pro nás znamenalo. 

Pokud jste četli knihu Propast - novinku, kterou jsme právě pustili do prodeje, tak mi nejspíš rozumíte. Je totiž plná nedávno odtajněných informací o atentátech, převratech, občanských a jiných válkách z dílny CIA a dalších západních zpravodajských služeb v zemích globálního jihu. Je to fascinující čtení pro kohokoli, komu na naší státní propagandě něco neštimuje. 

Blbé je, že po přečtení Propasti už našim novinářům a politikům neuvěříte ani slovo. 

Podobnému tématu se věnují i další knihy. K těm nejznámnějším patří "Zpověď ekonomického zabijáka" z pera legendárního Johna Perkinse. Celý systém toho, proč vznikají války, vysvětluje tento krátký film, který na základě knihy vytvořili její čtenáři (SK titulky):  

Buď jak buď, je jen otázka času, než zjistíme, co se opravdu děje. Na to vemte jed. 

Pro zájemce o "hledání pravdy" v tom, co a proč se děje na Ukrajině - v naší mateřštině - doporučuji velmi milý rozhovor s cestovatelem Markem Havlíčkem v podcastu "Inovace republiky". Níže krátký výstřižek k tématu jeho přímých zkušeností na východě Ukrajiny v roce 2014. Jeden z rozhovorů s ním pak najdete zde.

Zde si poslechněte možná nejkoncentrovanější historický kontext v podání prof. Jeffreyho Sachse. Bohužel je třeba nutná znalost angličtiny:

K tématu pravdy vs. propagandy - V přednášce níže vysvětluji zmiňovanou platónskou jeskyni -35:25

Tento film vysvětluje polopaticky, jak propaganda funguje:

O tématu toho, jak skutečná je skutečnost jsem psal naposledy i v eseji s názvem: "O otrávené studně, bečících ovcích a míru pro Ukrajinu"

K tématu: Profesor Jiří Svoboda: „Lepší“ lidi se chrání, na „horších“ nezáleží. Učitelka Bednářová jako Havel

O autorovi Aneb pokud jste někdo na mém blogu poprvé: 

Pocházím z rodiny, kterou po generace zmítá nenávist a kde hlavním komunikačním nástrojem jsou domněnky. To předurčilo můj zájem o téma Pravdy, reality, vnímání skutečnosti a po-rozum-ění. Kromě toho jsem byl osm let placený za vytváření a šíření propagandy ve třech nadnárodních korporacích, do toho jsem řadu let žil a cestoval v různých kulturách po celém světě. Téma propagandy a "výroby souhlasu" tak patří k mým největším vášním. 

V mé poslední knize "Dobrý život ve stínu konzumní společnost" je tomuto tématu věnovaná podstatná část. 

Mějte se hezky a držme si palce!

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Všechny moje články: Linktree 
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.