Pomozte, jestli nechcete zemřít!

Pomozte, jestli nechcete zemřít!

Foto: shadphotos

Myš sledovala puklinou ve zdi farmáře, jak otvírá nějaký balíček.

“Copak to bude dobrého!“ pomyslela si.

Leknutím se jí zastavil dech. Byla to pastička....
Vyběhla ven a hlasitě upozorňovala ostatní obyvatele farmy na to nebezpečí:
"V domě je pastička, v domě je pastička!! "
Slepice zvedla hlavu od kvokání a hrabání a říká:
“Pane Myšáku, to je ale váš problém. Ne můj. Já bydlím v kurníku a nějakou pastičkou se nepotřebuji vzrušovat.
Myš neztrácí čas vysvětlování, otočí se na  prase a vypískne: “Pastička je v domě! Pastička je v domě!!“

Prase s ní soucítí a říká: “To je mi moc líto pane Myšáku, opravdu. Ale nemohu pro vás nic udělat, jenom se za vás modlit. Buďte opatrný a věřte mým modlitbám."
Myš vyrazí za krávou: “Pastička je v domě! Pastička je v domě!!”
Kráva na to: "Pane Myšáku, je mi vás líto. Ale já vám s tím těžko pomůžu.
Myši došlo, že jí nikdo nepomůže. Svěsila hlavu a vrátila se dovnitř, aby se sama postavila farmářově pastičce.
Té noci se v domě ozval divný zvuk – jako by sklapla pastička.

Každý má svých starostí nad hlavu. Proto si často potřeb druhých buď nevšimneme nebo jim jednoduše nevyjdeme vstříc.

Farmářova žena se hned ráno spěchala podívat, co se stalo. Potmě neviděla, že se do pastičky chytila za ocas zmije. A ta zmije ji uštknula. Farmář naložil ženu do auta a rychle ji odvezl do nemocnice. Manželka se vrátila zesláblá a s horečkou.

„Připravíme slepičí polévku! Ta tě posílí.“ pravil farmář.
A tak zabil slepici a připravil polévku .
Další den přišli nemocnou ženu navštívit přátelé a sousedé.
Aby je farmář nakrmil, zapíchnul prase.
Za několik dní, navzdory všem snahám farmářova žena zemřela.
Aby bylo na pohřbu co jíst, bylo nutné obětovat krávu.
Myš  to všechno, s velkým zármutkem, sledovala skrz svoji puklinu ve zdi. (zdroj: neznámý).

Dnes a denně se na nás naši blízcí i lidé, které potkáváme poprvé, obracejí s žádostí o pomoc. Protože máme každý svých starostí nad hlavu, často si potřeb druhých buď nevšimneme nebo jim jednoduše nevyjdeme vstříc. Jak ukazuje tato historka, může nás to stát i život. Otočme to! Vyjděme vstříc! Pomožme! Nikdy nevíme, kdy budeme něčí pomoc potřebovat pomoc my.