Pětiletý maraton je u konce. Napsat tu knihu byla povinnost.

Kniha Dobrý život ve stínu konzumní společnosti je již v prodeji - můžete si ji objednat na její stránce buď jednotlivě nebo ve třech cenově zvýhodněných tématických balíčcích: Jiný systémPodnikání budoucnosti a Tomáš Hajzler
Na stránce knihy najdete obsah a prvních 60 stran. Celkem má kniha 640 stran a 1465 poznámek pod čarou, stojí 589 Kč (23 EUR). Po knihařské stránce je to zdařilý řemeslný výrobek a další krok na naší cestě ke snižování našeho eko-dopadu.
Expedovat začínáme v úterý 2.2.21. 

Vznikala dlouhých pět let a pracoval na ní - v různých fázích - tým patnácti lidí. 

Znovu jsem si připomněl, že psát naučnou knihu je sice velmi naplňující činnost a další škola, ale zároveň jsou to vždy i slušná muka. Místo času s rodinou, přáteli a v přírodě totiž ležíte měsíce nebo (v tomto případě) roky v knihách, pročítáte obskurní vědecké studie, proklikáváte se až do těch nejtemnějších vrstvev internetu, analyzujete hory dat,... a pak píšete, editujete, přepisujete a pak zase znovu editujete a přepisujete a tak pořád do kola do chvíle, kdy někdo řekne: DOST!

Bylo to hustých pět let. Především ty poslední dva cítím, jak na duši, tak i na těle. Dokonce jsem si všiml, že jsem ztratil i svoji vášeň psát.
A nejsem v tomto projektu sám, kdo si už chvíli líže rány. 

Cítím ale, že dát všechen ten materiál dohromady a nakonec snad i do srozumitelné a čtivé formy, byla skoro až občanská povinnost :-). Čím více jsem nahlížel za oponu moderní společnosti, tím větší jsem cítil neklid. V první třídě jsem totiž zapálil svou základku a pak chvíli tvrdil, že já to jenom hasil, a že žhář je někdo jiný. Záhy jsem pochopil, že lež má krátké nohy a mně tím vzniklo učebnicové trauma jako vystřižené z knih Gabora Matého. Dnes nesu lež a předstírání jen velmi obtížně.

Čím více jsem totiž nahlížel za oponu naší moderní společnosti, tím větší jsem cítil neklid. V první třídě jsem totiž zapálil svou základku a pak chvíli tvrdil, že já to jenom hasil, a že žhář je někdo jiný. Dnes nesu lež a předstírání jen velmi obtížně. 

Žasnu, jak moc se liší to, jak je nám moderní západní společnost prezentována od toho, jak skutečně funguje. Divím se tomu, jakou moc nad našimi životy získala postupem času ekonomie, především ta dnešní "inkarnovaná neoklasická" na "zglobalizovaných, digitálních steroidech". Naslouchám ekonomům, kteří se mezitím stali našimi věrozvěsty a gurui a z toho, co říkají se tak akorát škrábu se na hlavě. Většině nerozumím, a to jsem ekonomii studoval na dvou vejškách. Ta část, kterou chápu, mě ale upřímně leká. Čtu si 2000 let známá fakta o tom, co je to smysluplný a radostný život. Když to pak ale porovnám s obrazem dobrého života tak, jak je prezentován dnešními médii, reklamou, korporacemi nebo státem, chci se rozbrečet a utéct. Stejně tak skutečné příčiny rozdělování společnosti, nárůstu extremismu, globálního nástupu demagogů, ničení přírody,... vidíte fakta a vedle toho PR konzumní společnosti. Je to jako den a noc. Nevyhnutelně se pak musíte začít ptát, jak je možné, že je nám ještě v 21.století možné nabulíkovat vlastně cokoliv... 

Nemohl jsem si prostě pomoct a musel to sepsat. 

V knize najdete řadu příběhů, o kterých jsem se zatím zdráhal veřejně mluvit, včetně několika investigativních pasáží. 

Sešup do propasti

Pokud sledujete dění, tak víte, že bezprecedentnímu blahobytu (minimálně naší části světa) navzdory, zažilo lidstvo za posledních deset let pořádný sešup do propasti… biodiverzita, klimatická krize, demokracie, nerovnosti, fake news, nukleární hrozba, šmírovací kapitalismus, rozdělená společnost,… Tři příklady za všechny: 1) Podle bulletinu atomových vědců jsme nejblíž katastrofě od roku 1947 (zde); 2) Nejpozději do roku 2030 máme čas na to, abychom se pokusili zvrátit blížící klimatickou katastrofu (zde); 3) 1% nejbohatších nyní vlastní 82% zdrojů planety - takové nerovnosti člověk ve své historii nikdy nezažil (zde). 

Situace je vážná a času málo. Je třeba jednat. 

Tato kniha je mým příspěvkem a také mou psychoterapií. Vědět o tom všem, co nám hrozí a nic neudělat... asi bych se zbláznil (nebo bych si musel zajít pro prášky). Popsat, co nejvěrněji, co se to se světem vlastně děje a zrešeršovat, co nejpoctivěji možná řešení, byl doslovný lék na můj enviromentální a společenský žal (kterým trpí každý, kdo má informace, empatii a svědomí).  

A co se v ní dozvíte?

Návod na dobrý život & míra konzumu ve vašem životě

V první části se kniha věnuje tomu, co Aristoteles nazýval “dobrým životem”, tj. životem v souladu s vnitřním nastavením člověka i s obecně přijímanými ctnostmi - život, který je radostný a druhým užitečný. Najdete tu vysvětlení podstaty skutečné radosti a rozdíl mezi radostí a radovánkami (které jsou dnes obecně chápány jako radost). Pokládám si tu i některé ze základních životních otázek jako: Kdo jsem?, Proč žít? nebo Co je třeba mít, aby člověk mohl být?. Vedle základů aristotelovského dobrého života si v úvodních kapitolách projdete anatomii konzumu včetně typologie “člověka konzumního” (Homo consumericus). Každý čtenář tu má příležitost osahat si, jak moc je diagnóza Homo consumericus i jeho realitou. 

V této části si tedy můžete zvědomit to, jak dobrý život - ve smyslu souladu, radosti a užitku - žijete či naopak, jak moc jste chycení v bludném kruhu radovánek, vydělávání na život a nikdy nekončících snah "to daleko dotáhnout", případně zda nepadáte či jste už nespadli do (dnes stále rozšířenější) pasti latentní chudoby.

Persona a stín

Pro někoho může být překvapením, že na to, zda prožijeme radostný a plný život, má daleko větší vliv okolí než naše vlastní rozhodování. Větší část knihy se tudíž věnuje zkoumání pěti nejdůležitějších ekosystémů, v nichž trávíme naše životy: rodiny, školy, firmy (či jiné organizace, kde trávíme profesní část života), společnosti a planety. Každý člověk, každá organizace a tudíž i zmiňované ekosystémy se z psychologického pohledu skládají ze dvou částí: z persony a ze stínu. Persona je to, jak si přejeme být vnímáni, jak se prezentujeme sobě i ostatním. Stín jsou pak naše potlačené vlastnosti, které před sebou i druhými skrýváme. 

Každý člověk, každá organizace a tudíž i zmiňované ekosystémy se z psychologického pohledu skládají ze dvou částí: z persony a ze stínu. Persona je to, jak si přejeme být vnímáni, jak se prezentujeme sobě i ostatním. Stín jsou pak naše potlačené vlastnosti, které před sebou i druhými skrýváme. 

Personu našich základních ekosystémů zná většina z nás dobře. Víme, že nukleární rodina je základ života, škola to jediné správné místo určené ke vzdělávání našich dětí, firma je náš laskavý zaměstnavatel, držák ekonomiky a místo, kde koupíme vše, co potřebujeme, demokratický stát je pečovatelem o blaho svých občanů a planeta je náš společný domov. 

“Marketingový rozpočet” persony firem i státu je astronomický. Reklamě na personu byznysu a státu se tak de facto nevyhnete… televize, internet, rádio, billboardy, plakáty,.. Spolehlivě ale platí, že o co masivnější je propagace persony, o to skrytější a utajenější zůstává stín. Občas sice něco vypluje na provrch… při nějaké aférce, sem tam se něco dozvíme od “disidentů” systému, ale obecně se daří nás držet v nevědomí. 

“Marketingový rozpočet” persony firem i státu je astronomický. Reklamě na personu byznysu a státu se  nevyhnete… Spolehlivě ale platí, že o co masivnější je propagace persony, o to skrytější a utajenější zůstává stín. 

Koloběh vydělávání, nakupování a vyhazování

V dnešní covidové době ví každé malé dítě, že rozjetý vir zastavíme pouze vakcínou. Vývoji vakcíny předchází ale detailní znalost viru. To samé je třeba udělat i v případě snah o zvrácení podobně destruktivních společenských epidemií. I v tomto případě je třeba nejprve detailně poznat celý obraz fungování našich základních ekosystémů. Proto se kapitoly věnované popisu zmiňovaných ekosystémů, zaměřují právě na stín. 

Detailně se tu seznámíte s hlavními problémy nukleární rodiny a výchovy. Projdete si do detailu to, jak funguje povinná školní docházka a v čem všem nás ovlivnilo jejích devět let. Seznámíte se s detaily fungování firmy, mimo jiné i s nejčastějšími strategiemi a  triky, které dnes byznys používá k tomu, aby nás udržel v koloběhu vydělávání, nakupování a vyhazování, který popsal Tyler Durden svým nesmrtelným citátem takto:  „Chodíme do práce, která nás nebaví, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, kterými opovrhujeme“. 

Kdykoli tenhle citát na nějaké přednášce vytáhnu, většina lidí se rozesměje na celé kolo. Zpravidla ale jen do chvíle, než si uvědomí, že je to o mnohých z nás. Když domyslíte důsledky, do smíchu většině lidí není. V knize jsem se co nejpoctivě snažil popsat příčiny a také alter-nativy, tj. řešení. 

Pokud chceme zlepšit svět, potřebujeme se nejprve shodnout na tom, co je s tím současným špatně.

Kdybychom byli ryby, řekl bych, že píšu o vodě

Kdybychom byli ryby, tak bych řekl, že v těch pěti eko-systémových kapitolách se věnuji vodě. Seznámíte se zde s tím, co má na podobu našich životů nejzásadnější vliv a přitom to je ze své podstaty neviditelné. V IT se tomu říká “operační systém”. Najdete tu mimo jiné i stručnou historii a základy fungování kapitalismu a demokracie, mechanismus vzniku peněz, vzniku nerovností a vysvětlení toho, proč jsou právě nerovnosti takový problém. Podrobně si tu projdete i obrysy deseti nejpalčivějších hrozeb, kterým dnes jako lidstvo čelíme. V kapitole věnované planetě potom získáte na zhruba čtyřiceti stranách přesný přehled toho, co se to se Zemí a jejím klimatem vlastně děje, jak dlouho o těch změnách a jejich skutečných příčinách víme, jaké jsou naše vyhlídky a co je třeba udělat, chceme-li se pokusit tyto změny ještě zvrátit.  

Můj životní příběh jako červená nit

Celou knihou se jako červená niť táhne můj životní příběh. Zjistil jsem před lety, že pokud mám něco vykládat, musím to sám na sobě nejprve otestovat. Mou hlavní snahou bylo napsat knihu tak, aby jí rozuměla i moje babička, a tak většinu - i těch nejsložitějších konceptů - vysvětluji na vlastních zkušenostech a zážitcích, které se odehrávají často v těch nejroztodivnějších kontextech mnoha míst naší planety. V každé kapitole, ale - kromě analýzy - najdete vždy i nástin hlavních, dnes existujících, alternativ a tedy řešení. Jinými slovy, je to kniha velmi kritická, ale zároveň je to kniha naděje, která je napěchovaná alternativami dnešních systémů i vizemi řešení. 

Celou knihou se jako červená niť táhne můj životní příběh. Už třeba jenom proto, že mé rodině se aristotelovský "dobrý život" vybudovat podařilo - navíc v pražském paneláku :-). Vím tedy, že v malém je u nás dobrý život možný. Pokud to ale má být způsob života pro všechny a na dlouho, budou nutné zásadní systémové změny. 

Kritika z lásky

A ještě k té kritice. Kritik jídla kritizuje jídlo z lásky k jídlu, filmový kritik film z lásky k filmu. Já na to jdu stejně. Společnost kritizuji z lásky ke společnosti v naději, že tato kniha pomůže pojmenovat bolavá místa a ukázat řešení. Po všech těch letech rešerší, jsem se dozvěděl víc, než bych si kdy přál vědět. Vím proto s jistotou, že situace je dnes opravdu vážná. Vím, že máme-li se pokusit o nějakou žitelnou budoucnost pro naše děti, je třeba (jazykem epidemiologů), nalézt vakcínu vůči všem těm hrozbám, které se na nás valí. A jak už bylo řečeno - abyste nalezli vakcínu, musíte nejprve detailně poznat vir. Čas na přešlapování už vypršel. Je třeba jednat. Každý kolibřík se počítá. I ty největší systémové změny prosadíme jedině odspodu tak, že se co nejvíc lidí zapojí a propojí. 

Poněvadž je to kniha pro nás mimo-řádně důležitá, kromě srozumitelnosti, byla naším velkým cílem i maximální čtivost. Na textu proto pracoval i rekordní počet editorů a korektorů. A já myslím, že výsledek stojí za to.

Kniha je to velmi kritická, ale zároveň je plná naděje - je napěchovaná alternativami dnešních systémů i vizemi řešení.

Jak vidíte z počtu stran knihy (640), kniha je relativně detailní a stojí na hoře podkladů, na které najdete odkazy v celkem cca 1500 poznámkách pod čarou. Ty jsou v knize k dalšímu studiu či pro ověření hodnověrnosti toho, o čem se tam píše. 


Knihu si můžete objednat zde: Dobrý život ve stínu konzumní společnosti

Ebook bude na přelomu února a března. Ale vzhledem k rozsahu poznámek jeho sazba chvíli potrvá. Až to bude, dám vědět. 

Zde je 1:40 minut listování knihou a záběry z výroby:

Pokud vás kniha chytne za srdce a zjistíte, že ta naše dřina stála za to, prosím pomozte mi knihu dostat k co možná nejvíc lidem. Napište o ní blog nebo natočte video, případně se o ní s fotkou zmiňte aspoň na nějaké vaší sociální síti. Moc nám pomůže, když na knihu necháte recenzi na peoplecomm, martinus, databázeknih, goodreads, ČBDB či kdekoli jinde se hovoří o knihách čí tématech v nich probíraných. 

Laskavě vás prosím o pomoc s vychytáním případných much a vylepšením pro 2. vydání. V případě, že v knize najdete chybu nebo budete mít nápad, jak knihu zlepšit pro druhé vydání, prosím napište své postřehy do tohoto sdíleného dokumentu. Pokud bude mít kniha ohlas, rád bych ji nechal přeložit do angličtiny, případně dalších jazyků. Máte-li s tím někdo zkušenost, prosím, ozvěte se mi. Díky! 

P.S.: Knihu věnuji i Lukášovi. O jeho smrti, o truchlení, loučení s ním a o všem, co mi jeho odchod dal se dočtete v kapitole devět knihy.

P.S.2: Kniha je dalším krokem ve vývoji našeho ekostisku. Poprvé se nám podařilo spočítat úspory tisku na odpad našimi eko-způsoby v porovnání s tím, kdybychom tiskli na nový papír. O tom si přečtěte zde

P.S.3: Jeden z prvních rozhovorů o knize (doplněno 2.4.'21)

Všechny fotky: Pixpo

____________

Zůstaňme v kontaktu: Zprávy ze života
Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.

V případě, že čerpáte z mé práce a cítili byste potřebu "vyrovnat energie" - zde je možnost poslat mi libovolný finanční příspěvek na transparentní účet číslo: 2400493472/2010. Dar za dar. Díky!