O úspěchu a o práci

Kdo jste četli Peníze, nebo život?, nejspíš jste nalezli také hromadu úvah nad smyslem práce a tudíž i konceptu "úspěchu". Stejně tak na jarních přednáškách. Já osobně považuji odpověď na otázku "Proč pracujeme" za jednu z nejdůležitějších v životě. Pracujeme, abychom uspěli (do čehož nás tlačí většinový názor) nebo, abychom byli užiteční a cítili se naplnění (do čehož nás může tlačit vnitřní hlas, pokud ho ale dokážeme zaslechnout)? Velmi souzním s definicí Václava Cílka - viz video výše. A miluji možnost pohrát si v češtině se slovem "úspěch" tak, že odstraňujete písmena zleva doprava: -spěch, -pech, -ech, -ch (naleznete též v Peníze, nebo život?). Myslím, že i v této hře se skrývá jistá temnota toho hlavního, o co v naší společnosti dnes jde.