Nelhat & nekrást. Jde to?

Snimek obrazovky 2015-04-29 v 08.04.48

Co myslíte? Je možné podnikat (nebo obecně žít) upřímně tak, aby to druhým neubližovalo? Eticky a zodpovědně? Mám s touto otázkou zajímavý zážitek. Chci se podělit (nahoře ilustrativní obrázek k tématu).

Stalo se to krátce po mé přednášce o podobenství fungování dnešní firmy s Milgramovy experimenty zaměřenými na lidskou konformitu. Přišel tam za mnou pán z vedení jedné velké české bankovní instituce a říká: “Líbí se mi, co říkáte! Ve firmě se o to snažíme - vzděláváme naše zákazníky, snížili a ztransparentnili jsme úroky i poplatky, opouštíme smlouvy psané nesrozumitelným právním jazykem a drobným písmem…
Přemýšlíme, co dál a máme obavu, že když v tom budeme pokračovat, firmu nakonec budeme nuceni zavřít. Co myslíte - je možné podnikat eticky, zodpovědně  a přitom nezkrachovat? Jde to vůbec?

Napadlo mě tu otázku dát sem a zkusit ji vysvětlit tím, že se na stejnou věc zeptám několika různými způsoby:
Dokážete podnikat zodpovědně, tj. dokážete se zodpovědět z
důsledků vašeho podnikání pro zdraví a pohodu vašich zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, sousedů a planety? Uměli byste za to převzít zodpovědnost?
Dokáže podnikat bez manipulativní re-klamy, bez podbízení se slevou, něčím “zdarma” či “navíc”, bez “věrnostních” programů, propagačních dárků a dalších marketingových triků?
Uměli byste podnikat bez lobování za změnu zákonů ve váš prospěch? (pro koho je toto relevantní otázka)
Je vůbec možné v našich podmínkách podnikat eticky, zodpovědně, bez lhaní a skrytých kliček? A víte o někom, kdo to umí nebo o to alespoň upřímně usiluje?

Osobně si myslím, že v mnoha branžích to možné je. A že to bude do budoucna pro firmu dokonce otázkou přežití. Gary Hamel říká, že největším rizikem pro podnikatele v 21.století není dravá konkurence, ale informovaný zákazník. Thomas Friedman k tomu dodává: “Politika je transparentnější, svět propojenější, diktátoři slabší a jednotlivci a malé skupiny mají mnohem víc moci než kdykoli předtím.” Firmám i jednotlivcům nebylo nikdy v průběhu industriální historie vidět tak dobře pod poklici jako je tomu dnes. Je jen otázkou času, kdy firmy bez genu zodpovědnosti ve firemní DNA začnou masově kolabovat.

Gary Hamel říká, že největším rizikem pro podnikatele v 21.století není dravá konkurence, ale informovaný zákazník. Thomas Friedman k tomu dodává: “Politika je transparentnější, svět propojenější, diktátoři slabší a jednotlivci a malé skupiny mají mnohem víc moci než kdykoli předtím.” Je jen otázkou času, kdy začnou kolabovat.

Samozřejmě existují i oblasti ekonomiky a společnosti, které bez lhaní a manipulace fungovat nedokážou. Jsou to odvětví, která mohou z velké míry existovat pouze v případě, že je svými penězi, svým časem a energií podporuje neinformovaný, nevědomý dav. Pokud bychom si skutečně dokázali získat informace a uvědomit si důsledky našich mnohdy bezhlavých nákupů a půjček, nezůstal by v našem systému kámen na kameni. Zde je pár příkladů branží, které by - dle mého - bez manipulace a triků zašly na úbytě - podstatná část finančních služeb - bank, splátkových společností, fin. poradenství, velká část tzv. potravinářského, kosmetického (obecně tzv. FMCG) průmyslu, dále současné agro-chemické konglomeráty, mnohý developerský byznys, část telekomunikačního byznysu, valná většina reklamního, mediálního a PR oboru, veliký díl super a hyper marketů. Vše včetně návazných odvětví.

Úplně mimo nebo jak? Co myslíte?

Na tuto otázku se budeme snažit odpovědět i během letošní Svobody Naživo.