Meditace? A k čemu vlastně?

Meditace? A k čemu vlastně?

Foto: Jaganatha

„Je to tak trochu revoluční nápad zabývat se na manažerských stránkách meditací, ale zdá se, že je to potřeba. Manažeři bývají dost pod stresem a meditace jim může pomoci. Je to velmi účinný nástroj, díky jemuž můžeme odpouštět páru a přehřátí.“

Toto napsala jedna účastnice debaty v blogu ke článku o meditaci. Pojďme se pobavit, nakolik je meditace opravdu tak nezvyklé téma v manažerských kruzích a v čem může být nakonec opravdu užitečná i v praktických ohledech.

Nebudu tady nic předstírat a zastírat. Mé manažerské zkušenosti vypadají tak, že jsem půl roku pracoval jako zástupce vedoucího azylového domu. Naší klientelou byli hlavně bezdomovci a imigranti, já měl na starosti pár zaměstnanců, jejich vzdělávání, organizování směn apod. Tedy tak. Ale z toho mála, co jsem vypozoroval, jsem pochopil, že se u nás vzdělávání manažerů přehouplo přes agresivní a triviální techniky, jejichž hlavním a jediným cílem byl zisk za každou cenu (je to pravda?), a že nyní jsou již jednotlivci a dokonce celé firmy, které podporují komplexnější přístup ke vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Že jsou snad již lidé na vedoucích pozicích, kteří chápou, že jen zaměstnanci, kteří jsou více srovnáni sami se sebou, dělají, co je baví, jsou vnitřně vyrovnanější, umí relaxovat, dokáží vypnout a věnovat se sobě – jsou v důsledku mnohem větším přínosem i pro firmu samotnou než vystresovaní workholici a tvrdí byznysmeni, kteří jdou jen za ziskem po spáleništi zničených mezilidských vztahů. A vůbec bych to neomezoval na oblast managementu.

Nebylo by skvělé, kdyby takový přístup byl rozšířen obecně? Kdybyste při návštěvě lékaře nestáli tváří v tvář jednostranně vyškolenému člověku, který s vámi jedná jen jako s případem a kromě předepisování léků a řezání nic moc jiného nezvládá, ale stál tu před vámi člověk, který dokáže také pečlivě naslouchat, vnímat a klidně a trpělivě vám vysvětlí způsob navrhované léčby. Nebylo by skvělé se při jednání na úřadu místo setkání s protivnou paní, která si na vás vylévá své životní mindráky a blbou náladu z dnešního rána, setkat se sebevědomou bytostí, která si ráno zacvičila jógu a teď je prostě v pohodě? Sci–fi?

Tak jako tak ale bude asi spousta lidí zvažovat, co konkrétně jim tak orientálně, cize znějící aktivita jako meditace může dát. Nechci zabíhat do obecných a mystických termínů jako smysl života, podstata bytí apod. Chci vám přiblížit několik praktických a univerzálních možností, které se vám mohou hodit jak v zaměstnání, tak v běžném životě. Chci zdůraznit, že skutečně pouze několik, protože téma přínosu meditace je nesmírně široké, dané mnohovrstevností člověka samého a množstvím meditačních přístupů.

Ve světě, kde vše je nejisté, máme možnost se opravdověji podívat na svůj život a rozhodnout se, kam budeme směřovat svou energii.

  • Ukotvení v tělesné realitě, v přítomnosti: Velkou část běžného dne prožíváme takříkajíc „v hlavě“ – v myšlenkách, fantaziích, konceptech, plánech, vzpomínkách atd. Díky určitým jednoduchým typům meditační praxe se můžeme naučit vracet k přímému prožívání svého těla, svých tělesných vjemů a prožitků, k přítomnému okamžiku. Tato schopnost být „teď a tady“ má úžasný potenciál pro jasné a zřetelné vidění věcí tak jak jsou, které je možno uplatnit v jakémkoli typu činnosti. Může posloužit, když příliš „lítáme“ a potřebujeme uzemnit, ve chvílích napětí a stresu, pro nazření problémů z nadhledu atd. atd. Význam a působnost této schopnosti jsou ohromné.
  • Uvolnění napětí, stresu: To se může dít různými způsoby. Kromě výše zmíněného existuje celá řada přístupů jak nahromaděnou energii vyjádřit, vyzářit, a když to nejde jinak, tak vybít. Jsou k dispozici přístupy „katarzní“ pro razantní uvolnění nahromaděné energie, přístupy kreativní – např. malování mandal, které vede často i kromě zmíněného uvolnění též k hlubokým uvědoměním, protože se zde mohou vyjádřit nevědomé obsahy. Samozřejmě sem patří různé typy relaxačních technik. Se schopností uvolnit se, „vypnout“, můžeme mnohem lépe zvládat pracovní vytížení, jedná se o takovou vnitřní hygienu (to lze obecně říci o všech typech meditačních aktivit).
  • Veselá mysl půl zdraví: Přeneseně jasná, uvolněná, zpřítomnělá mysl. Naše tělo a naše mysl či vědomí jsou propojený systém, který se navzájem ovlivňuje. Konečně je to už i vědecky dokázáno, o problematice psychosomatiky se už běžně hovoří. Díky pravidelným sebepoznávacím aktivitám můžeme dosáhnout většího nadhledu, klidu, vyrovnanosti, uvolnění, což bude mít mimo jiné vliv i na lepší stav našeho těla.
  • No a nakonec přece jen Japonec, pár velkých slov, ale myslím, že namístě: Snad každý v životě občas zvažujeme témata jako smysl našeho bytí, smysl všeho, o čem ta existence je, kdo jsem, proč tu jsem… Meditační techniky vedou člověka přirozeně k hloubce, k úrovním intuice, vhledů, pomocí nich můžeme rozkrývat, rozklíčovat zatuhlé struktury nás samých a nahlédnout pravdivěji skutečnost vnitřního i vnějšího světa.

Možná někomu témata jako sebepoznání, rozvoj osobnosti, meditace, relaxace přijdou jako taková nepovinná nadstavba k těm „opravdu“ důležitým věcem. Zvláště teď, v době „krize“. Třeba si řekneme, že na takové hlouposti teď není čas, burzy se hroutí, banky krachují... Ale třeba je právě tohle možné brát jako výzvu. Ve světě, kde vše je nejisté, máme možnost se opravdověji podívat na svůj život a rozhodnout se, kam budeme směřovat svou energii. Peníze nebo život? Cesta nahoru nebo cesta k sobě?

Pěkný den všem!