Masový turismus jako pátá fáze evropské kolonizace

Fontana di Trevi, Řím, sobota 17.2.’24, tj. zcela mimo turistickou sezónu, přesto masový turismus ve své nejmasovější podobě. Pro mě osobně je obzvlášť bolestivé přijet někam po 20-30 letech a pozorovat, jak turismus proměnil dobrý místní život v “průmyslovou/konzumní poušť”. 

Dnes je jedno, zda jste v Thajsku, v Dubaji, na Bali, v Římě nebo v Praze... všude je to +/- stejné: davy zcela odpojených "instagramových zombies" pohybujících se ve špalírech od jednoho “must see” místa k druhému, kde sami sebe vášnivě fotí, nakupují tam suvenýry, konzumují cokoliv, co se jim postaví do cesty,.. oddávají se radovánkám. Podobně jako narkomani, i tito masoví turisté, vynakládají velký díl své energie na to, aby našli svou další dávku. Když si "šlehnou", chvíli jsou v rauši, než to vyprchá a musí hledat znovu a tak pořád dokola.  

Přijde mi, že masový turismus nám ukazuje jednu z nejodpudivějších tváří lidstva, a že je to dokonce jeden z nejvýmluvnějších obrazů kolapsu, jehož jsme součástí (O rozdílu mezi turismem a cestováním více zde).

Z pohledu uspořádání světa lze masový turismus považovat i za vývojovou fází evropského kolonialismu. Možná jste si též všimli, že mezi turisty potkáváte téměř výhradně občany zemí globálního severu (po vzestupu Číny se přidali i čínští turisté).
A proč se zabývat kolonialismem? Ten evropský patří ke klíčovým principům uspořádání světa od konce 15.století do dnešních dní. Možná právě na - dnes všudypřítomném - masovém turismu si můžeme tento důležitý fenomén zvědomit. 

Zde je všech pět fází tak, jak šel čas: 

Fáze první: Když se bílý muž (konkrétně první korporace v těsném propojení s evropskými panovníky - o tom více zde) vydal mimo Evropu, aby začal těžit zbytek světa pro svůj prospěch, tak v první vlně vytěžil, co kde našel: vykácel lesy, vytěžil povrchové doly,.. a zpět domů začal odvážet cokoli, co považoval za cenné.  

Fáze druhá: V druhé vlně začal evropský kolonista zotročovat místní lidi a následně je i odvážet do svých dalších (osadnických) kolonií, kde začal - právě s využitím této otrocké práce - měnit divočinu na “továrny” k produkci komoditních a technických plodin pro prodej zpět v Evropě (čaj, kafe, kakao, bavlna, cukrová třtina, koření, palmový olej, kaučuk,...).

Třetí: Ve třetí fázi, když otrokářství začalo vycházet z módy, přešly korporace v sepětí s panovníky ze zemí globálního severu, v okupovaných zemích k "obyčejné extrakci hodnoty" tak jako to dělali/jí ve svých domovských destinacích a jinde po světě (o principu extrakce/těžby více zde). Okupovaná území byla tak jen dalším zkolonizovaným teritoriem pro obohacení korporací, oligarchů a panovníků/států. Těžila se příroda, místní lidé byli lacinou námezdní silou a dalším odbytištěm pro zboží z koloniálních mocností. 

Čtvrtá: Ve čtvrté fázi, když pomalu vyšel z módy i “starý přiznaný kolonialismus”, nastoupila neokolonizace s často velmi rafinovanými metodami extrakce. Neokoloniální propaganda začala vyprávět smyšlený “příběh o pomoci rozvojovým zemím”, zatímco míra extrakce a celkové devastace je vyšší než ve fázi 3 (na každý dolar pomoci se ze zemí globálního jihu do zemí severu vyvede 26 dolarů). Základem neokolonizace jsou půjčky bývalým koloniím za podmínek, kdy dluh nedokážou nikdy splatit a prakticky vždy i svržení místní demokratické vlády a následné ustavení loutkového režimu, který zajišťuje, že "přírodní a lidský kapitál" je těžen především koloniálními korporacemi a spřátelenými oligarchy, místo toho, aby sloužil místním lidem. Klíčovým prvkem této fáze je znemožnit místním lidem přístup k půdě/moři a dalším přirozeným zdrojům obživy, tj. k soběstačnosti. Cílem je udržet je ve stavu poddajných námezdních (lidských) zdrojů pro práci na plantážích, v dolech a v továrnách. Součástí této fáze je i zrušení jakékoli ochrany místních podniků tak, aby se daná země stala dalším trhem pro dotované korporace (viz fenomén ekonomické globalizace). 

O fungování neokolonialismu pojednává detailně kniha Propast

Pátá: V páté fázi, která je doplňkem fáze čtvrté, nastupuje masový turismus. Ten kolonizuje svět velmi rafinovaně tím, že proměňuje místa k životu na lunaparky, turistická ghetta,  letištní plochy, nákupní a zábavní centra, golfová hřiště,... ohrazuje přírodu, historické a kulturní památky (zpoplatnění přístupu, případně vytváření dalších překážek pro přístup místním). Klíčovým prvkem rozmachu masového turismu je maximální rozvoj nízkonákladových letů. 

Jak jsem již psal, gró turistů pochází z koloniálních velmocí, starým jazykem ze “zemí 1. světa”, po roce 1989 častečně i z “2. světa”, v novém tisíciletí následně pak z Číny a z Jižní Korei. V devadestátých letech a na přelomu tisíciletí, když jsem ještě s batohem objížděl planetu, mě vždycky fascinovalo, že na v těch nejzapadlejších tramtáriích potkávám víceméně jen Evropany, sem tam nějaký Američan/Australan, vždy hoodně Izraelců, nárazově sem tam nějaký i Japonec, jinak nikdo. 

Pátá fáze je kombinovaná a násobená dvěma ultra-moderními formami neokolonialismu. První má podobu ve formě uhlíkových povolenek, kdy západní země, nově i Čína a bohaté země Perského zálivu skupují půdu, která sloužila místním k obživě a přeměňují je na pěstírny stromů, přes které mohou vykazovat, že jsou uhlíkově neutrální a dál pokračovat v devastaci klimatu (zde). 

Druhou formou je elektronický či digitální kolonialismus, kdy virtuální svět zemí globálního jihu jsou zcela podřízeny několik mega-korporacím ze Silicon Valley (o tomto fenoménu více zde). 

Kolonialismus je prostě jedním z nejdůležitějších principů, na kterých stojí moderní svět. V tomto článku jsem se zaměřil na kolonialismus evropský, který započal koncem 15. století a je základním principem kapitalismu. V obecné rovině je kolonizací jakékoli zabrání přírody člověkem či porobení jiných lidí. Principy kolonizace můžete názorně pozorovat v rozpínání korporací, které se snaží kolonizovat nové trhy nebo ve snahách o "dobývání vesmíru", kde je cílem vždy též kolonizace. 

Myslím, že pokud se chceme vymanit z pasti, v které jsme jako druh uvízli, potřebujeme ze všeho nejvíc prohlédnout "Matrix" a jeho hlavní principy, mezi které patří právě i kolonizace.
V souvislosti s holocaustem v Gaze se dnes o kolonizaci začíná dozvídat stále větší počet Evropanů.  

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.