Má smysl žít nevědomý život?

Má smysl žít nevědomý život?

Foto: garyhymes

Až devadesát procent bdělého života prožijeme na autopilota, bez racionálního přemýšlení. Strkáme klíče do zámku a nevíme o tom, čistíme si zuby a nepamatujeme si to. Řídíme auto a nevíme, kudy jsme jeli. Říkáme slova a divíme se, jak druzí reagují.

Pořád dokola stejné rutinně se opakující věci. Filozofové mluví o naprogramované, nebdělé, robotické mysli. O životě v matrixu, v jeskyni nebo o nevědomém životě.

Pokud máte tu možnost, zaposlouchejte se do jazyka svých rodičů nebo jiných vzorů. Při troše pozornosti uslyšíte, že říkáte věci, které vyprávějí oni. Možná si všimnete, že uznáváte hodnoty, které vás naučili uznávat, nebo kritizujete to, za co kritizovali vás.

Rozhlédněte po dětech a všimněte si, s jakou lehkostí přebírají náš slovník a nevědomky se stávají matrjoškou nás, dospělých. Stejně jako jsme se kdysi my stali matrjoškou svých vzorů.

Co z toho, co děláme, je opravdu naše? Které z našich názorů nejsou pouhým papouškováním pravd někoho jiného? Co z našeho života je originální a ne pouhou kopií druhých lidí?

Které z našich názorů nejsou pouhým papouškováním pravd někoho jiného? Co z našeho života je originální a ne pouhou kopií druhých lidí?

Možná i opakování cizích názorů či každodenní automatické provádění rutinních činností má v lidském životě své místo. Ale mají správnou míru?

Jestli máte o svém životě někdy podobné úvahy jako já, vypněte občas autopilota – ten geniální mechanismus opakování rutinních činností. Zastavte se, přemýšlejte a hlavně – položte si ty správné otázky. Přemýšlejte nad tím, co vám leze z úst. Jsou to vaše věty nebo je to něco, co jste někde načetli či slyšeli? Kam v životě směřujete? Jak moc vás vaše existence naplňuje? A co lidé okolo vás? Jak moc jim vycházíte vstříc a jak moc pečujete o jejich potřeby? Dokážete si hrát, smát se, udělat si srandu sám(sama) ze sebe? Umíte se jen tak dívat a vidět všechny krásy života okolo nás? Zvládáte ještě, po letech života v této společnosti, nepředstírat a být sám sebou?

Vyměňme nevědomý život za vědomý. Všímejme si a přemýšlejme o životě kolem nás.
Myslím, že ten nevědomý autopilotní život za moc nestojí.