Koučing, mentoring a management

Koučing, mentoring a management

Foto: pedrosimoes7

„Koučing je partnerství, jehož posláním je definování konkrétního cíle a vytvoření struktury, podpory a optimálního motivačního prostředí za účelem dosažení tohoto vytčeného cíle.“ (Zdroj: Koučing centrum)

„Mentoring je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jednotlivců, např. nových kolegů (mentorovaných), osobami zkušenými (mentory).“ (Zdroj: Business link)

Dvě z moře definic oceánu manažerských názvů, které na vás vyplavou, když zalovíte v internetu, v odborných časopisech nebo v literatuře. Definování pojmů milujeme už od školních let. V honbě za správnou definicí nám však často uniká podstata. Brodíme se hromadami koncepcí, ve kterých se snažíme zorientovat: řízení, vedení, vůdcovství, management, leadership, motivace, trénování, tutoring, mentoring, counseling, … To je jen několik ukázek termínů, kterými se dnes a denně oháníme.

Myslím, že naše snahy definovat detaily lidského úsilí o ovlivňování druhých jsou naprosto nepodstatné. Možná až škodlivé. Spotřebovávají drahocenný čas, stohy papíru a plní internetový prostor. A také nás odvádějí od podstaty. A tou myslím je, aby naše snaha dostat druhé, kam potřebujeme, byla čistá, upřímná, přirozená a oboustranná. Potkávám totiž až příliš mnoho lidí, kteří jsou už unaveni z naučených koučovacích, mentorovacích a jiných technik. Často říkají: „Co to na nás ten náš šéf zase zkouší!? Proboha, na jaké školení ho zase poslali!? Copak se k sobě nemůžeme chovat jako lidi a normálně si říct, co jeden od druhého potřebujeme?“

Ať koučing, mentoring, management nebo leadership, vždy jde o jedno: Dostat ostatní, kam potřebujeme!

Každé slovíčko má samozřejmě svůj původ. Možná i to pomůže lépe pochopit podstatu. Zde jsou tři příklady za všechny:

  1. Koučing – Na začátku bylo koňské spřežení a na kozlíku vozka s bičem. V 80. letech 19. století se v amerických fotbalových týmech začala objevovat pozice kouče – zjevně si někdo všiml paralely řízení koní a hráčů. Ve 20. století se pak začali objevovat koučové i v dalších oblastech lidské činnosti. Opět pravděpodobně někdo zaznamenal podobnost mezi snahou sportovního kouče a člověka, který se snažil z ostatních vyrazit výsledky třeba v práci.
  2. Mentoring – Původ tohoto termínu jsme si vypůjčili už z Homérovy Odyssey, ve které měl Mentor za úkol učit Odysseova syna Telemacha. Odtud už byl krůček do mnohých dnešních oblastí lidského života, kde je mentorování synonymem předávání zkušeností.
  3. Management – Anglické slovíčko manage (= řídit) má původ v italském maneggiare (= manipulovat, ovládat). To má svůj kořen v latinském slově manus (= ruka). Odtud vzniklo údajně i slovo manéž a prapředek dnešního manažera je tedy pohůnek, který drží v ruce bič a pohání koně.

Co název, to snaha dosáhnout s druhými výsledku. Vybavuji si, kolik novinářů nebo manažerů se mě v minulosti ptalo na správnou definici slova leadership nebo na to, jaký je rozdíl mezi řízením a vedením. Už si ani nevzpomínám, v kolika knihách jsem narazil na definici správného koučování…

Pojďme neztrácet čas nepodstatnými věcmi a raději hledejme cesty k tomu, jak druhé ovlivňovat tak, abychom na nich nemuseli testovat naučené techniky nebo je k činnosti nutit či manipulovat. Jsem přesvědčen, že nám všem bude lépe.