Jak moc se smějeme?

Kdy naposledy jste se v práci zasmáli tak, že vás zabolela bránice? A kolikrát denně se dokážete naplno zasmát?  

Americký Health Magazine otiskl studii, ve které zjišťoval to, jak moc se smějí dospělí a jak moc děti. Ke zděšení mnohých potvrdili výzkumníci to, co je mnohým zřejmé. Dospělý člověk se zasměje v průměru 15krát denně, dítě až 400krát. Malý detail: Výzkum probíhal v USA. V naší zemi, kde usměvavý člověk = podezřelý člověk, bychom se nejspíše divili ještě víc. O vlivu smíchu, úsměvu, dobré nálady na organismus, vztahy nebo na spolupráci se popsaly už stohy papíru. Realita je přesto taková, jaká je.  

Jak to? Ti, co zkoumají příčiny naší (ne)spokojenosti, uvádějí destíky důvodů. Mnoha z nich se v tomto blogu chceme věnovat v budoucnosti. Snad jen jeden malý detail. Sledujte dítě a to, čemu se věnuje. To samé udělejte s dospělými. Velký rozdíl je v tom, že dítě vezme hračku, s kterou si CHCE hrát. Dospělý vezme hračku s kterou BY SI MĚL hrát. Dítě tedy nedělá nic, co by ho nebavilo. 51% dospělých říká, že tráví méně než 50% času tím, co je baví. (zdroj: Marcus Buckingham). 

Není divu, že jim není do smíchu!