Foodora: Toxická re-klam-a jako z učebnice

Ukázka toxické re-klam-y, které (třeba) na pražském Hlaváku, neuniknete.

Takováhle "inzerce" obsahuje hned několik sdělení, která nám jsou, na podprahové úrovni, podsouvána:

Je mým výsostným právem koupit (obecně dělat) si co chci, protože nikdo a nic nesmí omezovat mou svobodu (především nakupovat).

Chtění čili tužby jsou potřebami, chuť je hladem, radovánky jsou radostí.

Koupě je tím jediným správným způsobem, jak naplňovat naše potřeby.

Své potřeby bychom si měli zajistit sami. Na ostatní (tj. ani na přírodu) se nemáme ohlížet. Arci-sobectví je, podle těchto reklamních černokněžníků, "new black", tj. novou ctností.

Lepší než jít za lidmi, je sedět doma, mačkat tam obrazovku/display a nechat se obsluhovat prekariátem. 

Podstatné je ale i toto: 

Nemá nás ani napadnout, že kytky možná obletěly svět a v ekvádorských, keňských,... pěstírnách otrávily, co mohly nebo, že jídlo s velkou pravděpodobností obsahuje pesticidy.

Nemá nás napadnout ani to, jak "donáškový kapitalismus" funguje... jaká je kvalita práce a výše odměny kurýrů, co tyto firmy dělají s místními komunitami, místními podniky, kvalitou života v místech našich domovů a jaká je ekologická stopa tohoto, stále zběsilejšího, rozvážení věcí sem a tam. 

PS: Aby mi bylo rozumět: Pokud by byly rozvážkové služby lokální, provozované v rozumné míře se zodpovědností vůči všem zainteresovaným entitám, potom jim tleskám. Pokud tyto služby ale provozují nadnárodní korporace se stamilionovými rozpočty na klamavý marketing, je to průser pro nás pro všechny. 

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Všechny moje články: Linktree 
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.