"Community manager"

Přijde mi, že firma (a jakákoli jiná organizace) má na výběr ze dvou “módů vivendi”. Buď může fungovat jako dnes běžná anonymní instituce plná směrnic a lidských (a jiných) zdrojů s hlavním cílem maximalizace zisku či jiných čísel. Může se též ale rozhodnout pro fungování jako komunita či společenství lidí sdílejících společný zájem a hodnoty. Rozdíl mezi oběma světy jsem nadávno popisoval na blog naší školy - "Instituce nebo komunita?".

Každá komunita, aby byla skutečným společenstvím lidí pociťujícím, že je spojuje něco vyššího než jsou oni sami, se ale potřebuje držet určitých zásad. Předně (ZAPRVÉ) je nutné se sjednotit na  srozumitelném, dostatečně magnetizujícím a sdíleném poslání, tj. odpovědět si na otázku “Proč?”. Proč děláme, co děláme (co se týče nás, popisoval jsem to zde Proč pracovat jinak?). Pak (ZADRUHÉ) je třeba definovat sdílené hodnoty (viz dnes na školním blogu "Proč je důležité se vyladit na hodnotách?"), tedy jaké chování je pro nás důležité, tj. čemu dáváme hodnotu. Dále (ZATŘETÍ) jsou to sdílené zvyklosti (viz např. Dudlíkový strom) s tím, že v 21.století žije komunita samozřejmě dvojí život. Kromě toho skutečného i ten virtuální (někdy mu říkáme on-line). A nakonec (ZAČTVRTÉ) je třeba někoho, kdo se o tento sdílený smysl, hodnoty a zvyklosti stará a zajišťuje tak to, že se “řečené/dohodnuté” žije. Říkejme mu/jí/jim (ano, může to být klidně skupina lidí) třeba “community manager”.

O prázdninách jsem dočetl druhou Vaynerchuckovu knížku “Princip vděčnosti” (v orig. Thank You Economy) a opětovně jsem si připoměl klíčovost péče o zmiňované tři aspekty fungování komunity. Došlo mi, že v našem případě nemáme šanci změnit to, jak se u nás pracuje a podniká pokud O-P-R-A-V-D-U nespojíme síly. Upřímně, já a pár mých kolegů na to sami nestačíme. A já osobně nejsem založením kordinátor či manažer. Není mi přirozené vést dialog s rozsáhlou komunitou, především v on-line světě. Myslím, že moje silné stránky/”důlek” jsou/je jinde. A tak chci navrhnout a požádat, abychom z našich řad našli někoho, pro koho je koordinace společenství stojící především na živém dialogu s ostatními vášní, silnou stránkou a především příležitostí přiložit ruku k dílu ke změně práce a podnikání, naučení se řady nových věcí, propojení se s novými lidmi, vybudování si renomé jako jednoho z prvních lidí, kteří se v naší části světa něčemu takovému věnují.

Najděme z našich řad někoho, pro koho je koordinace společenství stojící především na živém dialogu s ostatními vášní a obecně silnou stránkou.

Jak už jsem psal, komunita (ta naše určitě) funguje samozřejmě především on-line ovšem s nutností pravidelných setkávání naživo.

Online prostorem je pro nás momentálně především tento blog, facebook a twitter. Kromě toho pracujeme intenzivně na tom, abychom dnes relativně mrtvý seznam “svobodomyslnných firem” již brzy přetvořili v živou komunitu organizací, které prokazatelně fungují na principech svobody a ideálně se i zapojují do celkové změny. Prvním krokem na této přeměně byl Index svobody.

Off-line/naživo setkávání mi přijdou klíčová. Rozdíl mezi online a offline pozoruji stále markantněji. Přijde mi to jako rozdíl mezi poslouchání hudby z MP3 a koncertem naživo. Emoce, vůně, obrazy, zvuky, doteky,... prostě on-line nezažijete, ani kdybyste se rozkrájeli. Proto pořádáme SloboduNaŽivo, Svobodnou firmu, přednášky, workshopy, další setkání typu Setkávání ke svobodě nebo občasné křty/oslavy nových knih. Aktuální setkání jsou zde. Otázkou, jak každou z těchto akcí nyní dokážeme využít ke skutečnému propojení, vzájemné inspiraci a povzbuzení. Myslím, že rezervy máme.

16.10. – přednáška Svoboda v práci, Praha
18.10. – konference Svobodná firma, Praha
12.11. – přednáška Peníze, nebo život?, Košice
18.11. – přednáška Peníze, nebo život?, Praha
20.11. – konference Sloboda NaŽivo, Bratislava

+ nově i 4.-5.11. - workshop Svobodná firma, Praha - pro majitele a manažery firem stavících na svobodě.

Zpět ke "community managerovi". Posláním (důvodem existence) takového člověka (nebo skupiny lidí - jak jsem psal, není nutné mít jednoho člověka) bude formování komunity lidí, kterým jsou blízké ideály svobody v práci s cílem, aby u nás bylo mnohem víc lidí, kteří se věnují tomu, co mají rádi a firem, ve kterých mohou lidé dělat, co opravdu chtějí a které jsou pro okolitý svět skutečně prospěšné. Myslím si, že jedině koordinovaným úsilím se můžeme dostat až k tomu, že vytvoříme kritickou masu lidí a firem proto, abychom změnili i legislativu, která dnes firemní (i jinou) svobodu obrovsky omezuje.

Jde o to, aby stále větší počet firem fungoval tak, že jsou pro ostatní skutečně prospěšné a aby lidé uvnitř mohli být lidmi. To je naším cílem. Role Community managera je v tom klíčová.

Hlavní činností tohoto člověka/skupiny bude myslím (záměrně používám slovo “myslím”) právě dialog s komunitou - především na facebooku a na twitteru a spolu-účast na tvorbě komunity firem - viz výše. Z menší části snad i spolupráce na setkávání na živo. Dle mého je to spíše mikro-úvazek vhodný pro někoho, kdo kromě ideálů svobody v práci miluje sociální média a umí komunikovat on-line. Samozřejmě má v této oblasti určitý rozhled a touhu si ho nadále rošiřovat. Myslím, že je to role s absolutní svobodou v práci. Vhodná klidně pro rodiče na rodičovské dovče, fyzicky hendikepovaného člověka,... prostě kohokoliv, kdo sdílí náš smysl, cíl a hodnoty, miluje dialog na soc. médiích, žije svobodu v práci, chce se naučit nové věci a potkat nové lidi a třeba si i vybudovat renomé. Ten člověk či tato parta lidí si mohou sami určit, co, jak, kdy, kde a za co budou dělat. Jen je třeba se na tom dohodnout tak, abychom se na sebe pak mohli spolehnout. To, že to má být člověk hyper-zodpovědný, tj. spolehlivý a hyper-poctivý a autentický snad ani nemusím psát? Nebo ano? Je nutné, abychom si za to společně definovali odměnu, i když peníze nemohou být v žádném případě důvodem proč se tomu věnovat. Naše možnosti dovolují zatím spíše něco symbolického.

Pokud je vám to blízké, napište mi odpovědi na 6 otázek níže. PROSÍM max. JEDNOVĚTNÉ na: tomas@peoplecomm.cz Díky!

  1. Proč to chcete dělat
  2. Proč byste to měl/a dělat právě vy
  3. Jak dlouho se cítíte být součástí naší komunity
  4. Jak žijete svobodu v práci
  5. Pošlete link na vaše soc.sítě a projekty
  6. Co za to chcete