Co si o sobě myslíte?

Co si o sobě myslíte?

Foto: OneEighteen

Zajímavý výzkum provedli v sousedním Německu. Celkem tisíci lidem ukázali dvě fotografie zalesněné a kopcovité krajiny. První fotka byla plná turistů, na druhé fotografii bylo jen pár lidí. Všem respondentům položili dvě otázky: Ve kterém z těchto dvou míst byste chtěli trávit svou dovolenou? Okolo 60 % lidí si vybralo krajinu bez lidí. Pouze 34 % zvolilo tu s lidmi.

Druhá otázka zněla: Ve kterém z těchto dvou míst si myslíte, že většina Němců tráví svou dovolenou? 61 % dotázaných řeklo, že varianta s lidmi by byla určitě populárnější než krajina bez lidí. Pouze 23 % si tiplo krajinku bez lidí jako populární místo pro dovolenku svých krajanů.

Co z toho plyne? O lidech a jejich skutečných preferencích se dozvíme daleko víc, když se jich zeptáme na to, co si myslí, že chtějí druzí, spíše než na to, co chtějí oni. Stejná věc platí samozřejmě o nás samých. Jen je to ještě krapet obtížnější. Na špičku vlastního nosu dohlédneme přece jenom obtížněji než na nos druhých lidí. Máme o sobě zažité představy.

A tak až se budete chtít dozvědět, co si druzí skutečně myslí, zeptejte si jich raději na to, co si myslí, že si myslí jiní. A až najdete odvahu a klid se dozvědět více o sobě, položte si stejnou otázku. Možná budete překvapeni, co nového o sobě zjistíte.

To, co si myslíme o druhých, o nás říká víc než to, co si myslíme o sobě.