Cesta kolem světa 6.0

Kurzy pořádáme od roku 2002. Jejich smyslem je ukázat detailně a prakticky principy fungování svobody v práci. Ze třech úhlů pohledu: sebevedení, komunikace a leadershipu (i když se toto členění časem lehce pozmění). Přistupujeme k nim tak trochu jako programátoři přistupují k softwaru. Jak se vyvíjí naše poznání, vyvíjejí se i kurzy. Verze 6.0 Cesty kolem světa, našeho nejkomplexnějšího  programu, by nezasvěcený člověk od verze 1.0 rozeznával jen velmi obtížně. Protože rozhodnutí zúčastnit se může dost podstatně ovlivnit život, chci v tomto blogu popsat základní rozdíly verze 6.0 od

1. Basecamp – Pro řízení projektů, na kterých pracujeme v Peoplecommu, jsme začali využívat Basecamp. Momentálně ho testujeme i pro komunikaci v rámci kurzu s názvem Silné stránky. Pokud experiment vyjde, tak od dalšího ročníku přecházíme na Basecamp i u CKS. Pro účastníky, kteří nemají zkušenost s řízením projektů na dálku se nabízí možnost osahat si výborný nástroj, který člověku umožní pracovat prakticky odkudkoli a s kýmkoli na této planetě.

2. „Parťák“ – je něco, co také momentálně testujeme na Silných stránkách, kde jsme se na začátku dohodli, že utvoříme dvojice, které budou spolupracovat během celého kurzu na společných cílech. V minulosti se nám tato technika více než osvědčila, a tak ji po letech znovu vytahujeme.

3. „Aha notes“ – Kromě parťáků jsme v minulosti využívali i tzv. „Aha notesy“, tj. sešity, které slouží k zapisování toho hlavního, co se CKS snaží zprostředkovat – uvědomění, „aha“, prostě momenty, kdy člověku něco dojde, kdy se něco spojí a začne dávat smysl. V důsledku toho to člověk začne vidět a může tím pádem dostat do (ze) života.

4. Čára života – Ve verzi 4.0 jsme s napětím a obavami osahali terapeutickou techniku s názvem „Čára života“ a experiment překonal veškerá naše očekávání. Tento rok jsme tímto cvičením začínali a i tentokrát jsme žasli. Proto jsme se od dalšího ročníku rozhodli tímto  začít stejně jako letos.

Myšlenky jsou jako ryby. Pokud si vystačíte s malými, zůstaňte na mělčině. Jestli ale chcete ty velké, je nutné se vydat do hloubky.“ Cesta kolem světa vás zve do hloubky.

5. Tři dny na úvod – CKS vždy stála na sedmi společných dvoudnech. Od verze 6.0 jsme se rozhodli začít třídenním setkáním. První den se budeme věnovat lepšímu pochopení fungování smyslů a lidské mysli z úhlu pohledu vnímání skutečnosti tak, abychom trochu znejistěli v tom, co skutečně víme. Druhý den budeme nově věnovat základům mezilidské komunikace postavené na respektu a partnerství. A celý třetí den věnujeme Čáře života (viz bod 4).

6. Průvodci – Na zastávku číslo tři, která řeší otázku Kdo jsme a kdo nejsme?, jsme v minulosti úspěšně zvali Romana Žižlavského či některého z dalších kolegů, kteří ego zkoumají z jiných, hlubších úhlů pohledu než já a dokážou tak nabídnout i jiné pohledy. Stejně tak chci do verzi 6.0 pozvat jako spolu–průvodce Petra Máru, se kterým jsme se letos pustili do projektů diskuzních snídaní nebo Milana Studničku, se kterým též přemýšlíme o možnostech spolupráce.

7. Lekce tanga – Letos jsme s Petrou (mojí manželkou) už dvakrát uspořádali „Lekci tanga aneb základy skutečného partnerství“, což je víkendový kurz pro páry. Nadchlo nás to tak, že v listopadu pokračujeme. Tématem setkání číslo pět na Cestě kolem světa jsou právě principy partnerství. S letošní skupinou jsme se rozhodli vycházet ze struktury lekce tanga. Ovšem s tím rozdílem, že každý tam byl pouze sám za sebe, bez partnera. I já jsem skupinu vedl sám, bez Petry. Shodli jsme se, že téma a struktura je to geniální, ale polovina mu chybí. Páté setkání, verze 6.0 bude tedy „Lekcí tanga“, do které pozveme partnery účastníků. Tj. já zvu samozřejmě Péťu.

V životě je možné dělat mnohem víc toho, co nás baví. A také se víc bavit u toho, co děláme.“ Jak? To se snaží Cesta kolem světa ukázat.

8. Svobodná firma – Snad už můžu s čistým svědomím prohlásit, že jsem letos dokončil základní výzkum světa svobodných firem, z čehož vznikl i kurz s názvem Svoboda v práci, který poprvé pořádáme 13. – 14. října (viz Svoboda FB). Šesté setkání budeme koncipovat podobně jako tento kurz, tj. jako deset základních principů svobodných firem.

Cesta kolem světa je vhodná pro lidi, kteří si na sebe chtějí udělat rok čas, podívat se na svůj život z nových úhlů pohledu a případně ho přeuspořádat. Program nabízí především roční vedení, skupinu podobně zaměřených lidí a možnost pochopení principů svobodného života s cílem ukázat si, jak život strávit tak, aby člověk dělal většinu času, co ho baví, s lidmi, které má rád nebo jinými slovy, jak prožít svobodný (pracovní) život. Do dalšího ročníku máme zatím šest přihlášek. Odjíždíme, až budeme mít dvanáct členů. Pokud se rozhodnete přihlásit, prosím přes web – Cesta kolem světa.

P. S.: Zde je názor jednoho z účastníků očima redaktora Hospodářských novin: Díky kurzu jsem získal volnost. Na jakékoli otázky rád odpovím zde v komentářích, na FB či na Twitteru. Díky!