Budoucnost organizací: Jedna z nejdůležitějších knih pro dnešní dobu

Knihu Budoucnost organizací jsme poprvé vydali v roce 2016. Od té doby proměnila nejednu českou a slovenskou firmu, školy a mnohé další organizace. Okolo knihy vzniklo globální hnutí lidí, kteří spolupracují na uspíšení vyšších forem vědomí a spolčování. 

Nám v PeopleCommu došlo, že tato kniha patří do TOP 5 titulů, jež by si měl přečíst každý člověk, který chce rozumět tomu, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes (kdy čelí bezprecedentním krizím ohrožující naše přežití), co se to okolo nás děje a hlavně, kudy se vydat dál v případě, že se chceme vrátit k míru, zvládnout klimatický chaos a zajistit důstojný život pro všechny. Proto jsme se 3. vydání knihy rozhodli vydat v reedici s kompletně novou obálkou a také s novou předmluvou, v které se snažíme vysvětlit, v čem je právě tato kniha unikátní, doslova "most read".

Předmluva k 3. vydání v českém jazyce

Máte v rukou pravděpodobně nejsrozumitelnější knihu o evoluci lidského vědomí a o způsobech, jakými se s ostatními formujeme do skupin. Popisuje celý vývoj toho, jak se Homo Sapiens vztahoval a vztahuje k ostatním lidem a jak s nimi spolu-pracuje – od časů lovecko-sběračských tlup, přes první impéria, korporace, spolky a družstva až po celostní organizace fungující na principech demokracie vedené vyšším smyslem. Kniha analyzuje mezilidské vztahy a přináší důležité vhledy do narůstajícího chaosu, v jakém dnes žijeme. Je i velmi praktickým manuálem pro budování organizací budoucnosti. V době poly-krizí, kdy naše instituce i jiné struktury přestávají fungovat, naznačuje tato kniha směr dalšího vývoje.

Není náhoda, že když se Budoucnost organizací objevila poprvé, byla naprostým zjevením a v mnoha kruzích se velmi rychle stala fenoménem. Autorovi Fredericu Lalouxovi se totiž podařil výjimečný kousek, když komplikované a suchopárné vědecké teorie o vývoji lidstva přetavil ve velmi čtivý, srozumitelný a praktický text. Okolo knihy se velmi rychle zformovala řada společenství, rozproudila se živá diskuse na téma evoluce způsobu, jakým se organizujeme s ostatními, etabloval se termín „tyrkysové organizace“, začala vznikat i metodika, jak tyto „organizace budoucnosti“ budovat. Kniha se stala povinnou literaturou na mnoha ekonomických fakultách, na podnikatelských školách, v inovativních firmách i jinde. Mimochodem patří k ideovým základům projektu Slušná firma a k důležitým zdrojům pro moji knihu Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. 

Postupem času jsme si v PeopleCommu začali všímat jednoho zajímavého rozporu. Na jedné straně jsme tady měli knihu, jež jako málokterá jiná otevírá oči a mění svět, ale přitom se prodává vlastně jen sporadicky. Já osobně jsem si to uvědomil ve chvíli, kdy jsme vydali knihu Respektovat a být respektován od autorek Jany Nováčkové a Dobromily Nevolové o tom, jak budovat vztahy bez zneužívání moci, na principech respektu a zodpovědnosti, a následně knihy Gabora Matého. Ty jsou podobně objevné, do jisté míry se stejným tématem a stejně důležité. Frederic Laloux podobně jako uvedení autoři míří na podstatu, jejich knihy otevírají oči a uzdravují. Jenomže zatímco knihu Respektovat a být respektován i knihy Matého expedujeme po stovkách, Budoucnost organizací po jednotkách. Ten kontrast je obrovský.

Všiml jsem si, že o knihy zaměřené na sebe-rozvoj, léčení, vztahy nebo výchovu je mnohonásobně vyšší zájem než o knihy, které se věnují podnikání a/nebo uspořádání společenských systémů, jak se někdy říká „Matrixu“. Je to logické – košile je bližší než kabát.

Došlo mi, že jsme jako nakladatelé možná udělali chybu, když jsme Budoucnost organizací zařadili mezi knihy pro podnikatele, protože je to kniha s mnohem, mnohem širším záběrem, je zaměřená na sebepoznání a fungování vztahů s jinými lidmi. Za dobu, co v Česku knihu šíříme, vím už možná o stovkách případů, kdy Budoucnost organizací někomu zachránila vztah či pomohla ze vztahu odejít – ze vztahu pracovního, obchodního, ale také partnerského nebo jakéhokoliv jiného. Nespočetněkrát jsem se dozvěděl, že si čtenář po přečtení Budoucnosti organizací najednou uvědomil, že někam (ne)patří, a že ho v tom tato kniha doslova zachránila. Už si ani nevzpomenu, kolik čtenářů nám napsalo, že jim kniha pomohla odstranit nějakou „slepou skvrnu“ v jejich životě. To je důvod, proč jsme se rozhodli dát třetímu vydání knihy kompletně nový háv a zařadit ji tam, kam patří.

Za dobu, co v Česku knihu šíříme, vím už možná o stovkách případů, kdy Budoucnost organizací někomu zachránila vztah či pomohla ze vztahu odejít – ze vztahu pracovního, obchodního, ale také partnerského nebo jakéhokoliv jiného. Nespočetněkrát jsem se dozvěděl, že si čtenář po přečtení Budoucnosti organizací najednou uvědomil, že někam (ne)patří, a že ho v tom tato kniha doslova zachránila. 

Lidstvo je na křižovatce, čelíme několika existenčním krizím najednou, boj oligarchů a korporací o ještě větší moc mezi sebou, a především nad námi ostatními a přírodou, sílí. Chudneme, ve společnosti narůstá tlak a extremismus, jako společnost i jako jednotlivci jsme stále více rozdělovaní a tedy rozdělenější, zrychlující destrukci přírody a kolabující ekosystémy nevidí snad už jen slepí. S každým dalším covidem, s každou další válkou, do níž nás naši politici zatáhnou, se zvyšuje chaos, v kterém žijeme. V podobných časech jsou to právě knihy, jako je třeba právě Budoucnost organizací, které nám pomáhají pochopit, co se děje, a ukazují kudy dál.

Podobně jako knihy Gabora Matého, a to zejména Mýtus normálnosti, obsahuje Budoucnost organizací dvě roviny. První je ta osobní a vztahová, která nám napomůže pochopit, proč naše vztahy, a to včetně vztahu k sobě samým, (ne)fungují a co udělat pro nápravu situace. Najdeme v ní odpověď na to, jak si najít nebo vytvořit práci, která nám bude sedět, můžeme si zde uvědomit, proč si někde připadáme nepatřičně. A nakonec nám může napovědět, kam tedy vlastně patříme. Podobně jako kniha Respektovat a být respektován je Budoucnost organizací jedinečným manuálem také k tomu, jak budovat organizace na principech respektu, zodpovědnosti a regenerativnosti.

Druhá rovina knihy je společenská/systémová – je to podobné, jako bychom si v lese vylezli na strom a díky tomu spatřili, co ze země nikdy neuvidíme. V této rovině pochopíme řadu destruktivních toxických jevů moderní společnosti, které nám ničí zdraví, zkracují životy a rozdělují nás (pesticidy v jídle a ve vodě, toxické ovzduší, mikroplasty v našich tělech, predátorské exekuce, zkorumpovaní politici sloužící nikoliv občanům, ale oligarchům, chamtivé korporace, lživá média, kolabující ekosystémy, poničená infrastruktura místních ekonomik...). Najednou lépe chápeme, odkud se ten dnešní zmar vzal a co udělat pro to, abychom se podobných škodlivých fenoménů zbavili a posunuli se směrem ke společnosti, v které bude možné žít – v míru, klidu a ve zdraví. Budoucnost organizací je kniha, která je každým rokem aktuálnější a v které najdeme odpovědi na stále větší počet otazníků, jež naše složitá doba přináší.

Kromě toho, že toto je kniha odpovědí na nespočet otázek dneška, je tady ještě jedna věc. Ať se nám to líbí nebo ne, blíží se „bod“, v němž se lidstvo bude muset skokově posunout dál, do další úrovně vědomí. Bude třeba adaptovat se na nové klima, na vydrancovanou přírodu, docházející vodu, přelidněnou planetu, tsunami uprchlíků, a s tím související nárůst ultrapravicového extremismu, jaký člověk ještě nezažil.

Budoucnost organizací patří ke knihám, které nám pomáhají připravit se na budoucnost. A všichni známe rčení, že „štěstí přeje připraveným“.

Ať se nám to líbí nebo ne, blíží se „bod“, v němž se lidstvo bude muset skokově posunout dál, do další úrovně vědomí. Bude třeba adaptovat se na nové klima, na vydrancovanou přírodu, docházející vodu, přelidněnou planetu, tsunami uprchlíků, a s tím související nárůst ultrapravicového extremismu, jaký člověk ještě nezažil. Budoucnost organizací patří ke knihám, které nám pomáhají připravit se na budoucnost. A všichni známe rčení, že „štěstí přeje připraveným“.

Pokud jste tuto knihu už četli a uvědomujete si její význam, pomozte nám ji šířit dál. Pokusme se společně dostat ji co nejdál za hranice podnikatelských kruhů, k běžným lidem. Po několika letech, co kniha existuje, už víme, kolik práce dokáže vykonat.

Moc vám děkuji.

Tomáš Hajzler

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Peoplecomm: zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.