Rok na tvorbu nového života

Myslím si, že období "hledání" profesního života pomalu končí (viz např. Chudí pracující). Letos o tom mluvím, kudy chodím. "Chodit do práce", "mít zaměstnání", "podnikat" nebo "dělat byznys" (pro zbohatnutí) už prostě brzy nebude stačit. Pokud má být podnikání udržitelné (aby o jeho výsledky byl zájem ještě i za pár let), je nutné aby stálo nejenom na dovednostech. Je třeba, aby to bylo něco, čím žijeme, co nás opravdu naplňuje (více viz např.: Děláte, co milujete?). Takovou práci ale "najdete" jen stěží. Nezbude než si ji vytvořit, a to jako živnostník, ve sdružení s ostatními podnikateli, ve vlastní firmě, či dokonce v zaměstnání. Už jsem informoval, že my jsme na tento podzim připravili w

1. O co se jedná? Intenzivní roční workshop pro skupinu 10-15 lidí s cílem vytvořit si práci, která bude stát na přednostech (= dovednostech a zájmu, tj. na tzv. důlku) každého účastníka.

2. Pro koho to je a proč vůbec workshop? Existují lidé, kteří od malička vědí, co se životem a v jejich přesvědčení je nezviklá rodina, škola ani nikdo jiný. Jsou i tací, kteří mají v životě svůj vzor, svého učitele a na svojí úlohu tak časem přirozeně přijdou. Těchto dvou skupin je ale, dle mého, jako šafránu. My ostatní se věnujeme do velké míry něčemu, co nám není vlastní a víceméně tápeme (nebál bych se říct, že většina tápe celý život). Většina o tomto tápání dlouho neví. Žijeme totiž v rychlé, akční společnosti, orientované na vlastnění věcí a zábavu. Není tak často kdy zpomalit a naslouchat pocitům, neřkuli o pocitech a o životě přemýšlet. A tak je mnohdy potřeba počkat až na "krizi středního věku" (či nemoc, bolestivý rozchod nebo jinou podobnou trabli) tak, aby člověk zpomalil a zamyslel se nad tím "kdo je" a jak chce vlastně žít. Pak se může stát to, že sahá po knihách, začíná "se životem více riskovat", tj. vrací se k oblíbené dětské metodě "pokus/omyl", vyhledává si inspirativní lidi, saje informace a začíná skutečně tvořit. Workshop, výcvik, trénink, skupina.. (ať už těmto dlouhodobým programům budeme říkat jakkoli) jsou jednou z možností, jak na svojí životní úlohu přijít. Výhodou této formy učení je ohraničený čas, definovaná struktura, vedení a především parta lidí sdílející smysl, cíl a z toho vyplývající pozitivní "tlak skupiny", vzájemné synergie, inspirace, podpora a zpětná vazba.

3. Filozofie & zdroje: Věřím v to, že každý v životě máme nějakou úlohu vyplývající z toho, v čem jsme opravdu nejlepší, co nás skutečně zajímá a v čem můžeme být druhým nejužitečnější (viz zmiňovaný důlek). Dostáváme tedy Život se všemi jeho aspekty. A dostáváme ho k žití. V našem systému se však od malička učíme věřit bludu o tom, že život přijde "až"... to někam dotáhneme, "až" si uděláme školu, "až" bude pátek, svátky, penze,... Možná to znáte? Nejdříve peníze, potom život. Já jsem součástí myšlenkové školy, která se snaží ukazovat, že život je od toho, aby se žil. Peníze jsou pouze prostředkem k tomu, jak život žít (ne jeho smyslem). Při práci se skupinami stavím, v tom nejširším smyslu, na filozofii celistvosti (příčiny a důsledku). Využívám mimo jiné Jungovu psychologii (stíny a projekce), sahám do východní filozofie (de Mello, Krishnamurti,...), čerpám z pozitivní psychologie (Czikszentmihalyi, Buckingham,..), ze svobodnějších přístupů k podnikání (Waynerchuck, Branson, Semler,...) a dalších zdrojů (více bio, část "inspirace).

4. Metodika: Struktura celého roku vychází ze sedmi principů popsaných v knize Peníze, nebo život?. Technicky stojí workshop na těchto třech nohách: A) 7 x dvoudenních setkáních. K jejich náplni patří prezentace výsledků vlastních projektů a experimentů za minulé období, zpětná vazba od ostatních, společná diskuze a reflexe, drobné psychologické experimenty a cvičení. B) práce mezi setkáními (6-8 týdenní časové bloky). Do náplně patří vlastní projekty, ostatní projekty, do kterých se účastnící zapojují, cílené "výlety" mimo komfortní zónu, komunikace projektů on-line a off-line, řízené sebepoznání ("sebe-výzkum"), cílená zpětná vazba od ostatních. C) samostudium - pro účast v programu je třeba kromě knihy Peníze, nebo život? (definice normózy & teorie důlku) nastudovat i O štěstí a smyslu života (flow) a Temná stránka hledačů světla (stíny a projekce). Kromě toho je k dispozici dalších 10-15 doporučených titulů (pro účast není nutné přečíst). Kromě knih, využíváme i filmy, vybrané videocasty a další on-line zdroje.

5. Obsah jednotlivých bloků: V rámci principů tvořících jakousi kostru celého roku čekejte následující témata/bloky - A) Nepotkáváme se v bodě nula, každý z nás má odžitý kus života, který do velké míry utváří přítomnost každého z nás. Začneme proto tzv. čárou života, fascinujícím, pro mnohé objevným a zároveň tmelícím celodenním experimentem. Větší část druhého dne věnujeme tzv. ontologii, tj. rozdílům mezi skutečností a jejím vnímáním a též diskuzi o detailech celého roku. B) V části "Opravdovost" půjde především o otázku "Kdo jste?" a tedy o trénink sebe-vědomí. Sáhneme po optice ega, stínů, projekce a též všudypřítomné "normózy" a prozkoumáme tak vědomí vaší vlastní podstaty. C) V části vztahů využijeme některé principy a techniky z dílny fenomenálního Johna Gottmana s cílem ukázat si podstatu partnerství jako podstatu fungování každého blízkého vztahu (kdo jste byli na Lekci tanga, víte o čem mluvím). D) Hledání "Tématu" bude jakousi červenou nití celého programu a jedná se především o trénink všímavosti. Kromě technik popsaných v knize čekejte i další, především zážitkové způsoby. F) "10000 hodin" aneb mistrovství bude stát především na práci mezi setkáními. Počítejte s tím, že bude nutné pustit se do vlastních i cizích projektů, ať už v neziskovém sektoru, v projektech vašich známých, či zda třeba vytáhnete vaši vlastní, dlouho odkládanou, srdcovku. Společně se pak budeme věnovat především reflexi zkušeností z minulého období. G) "Renomé" - podle toho, jak se tomu tématu věnujete už dnes se procvičíme základní aspekty tohoto tématu v on-line i off-line světě. Požádám vás, abyste v průběhu celého programu otestovali blogování, "guest-blogování", tvorbu video obsahu, focení a především zákoutí práce se sociálními sítěmi. Naživo potom přednášení, "předvádění", diskuze a další formy komunikace. H) "Společenství" - studium a experimentování s komunita v on-line i off-line světě. Samozřejmostí je opětovná společná reflexe zkušeností. I) Budeme testovat různé formy produktu (tedy toho, co, jak a za kolik budete nabízet lidem). Podstatnou částí je zde téma peněz - jejich smysl, význam, vaše potřeby a finanční plán. Díl času věnujeme i tématu "flow", tedy kvalitě a radosti při dělání toho, co člověk dělá. Bloky B) - I) nejdou chronologicky po sobě. Témata si budeme dávkovat tak, aby člověk z programu odešel s tím, že si jednotlivé aspekty nové práce bohatě osahá.

6. Požadavky na účastníky - Program jsme připravili pro lidi "na křižovatce". Pro ty, kteří ještě nenalezli svoji úlohu, ale zároveň tuší, že ji mají. Možná je to svým způsobem program pro čtenáře Peníze, nebo život?, které obsah oslovil a cítí, že přečíst si knížku a pustit se do následných "pokuso-omylů" jim nestačí. Pro ty, pro které by struktura roku s pevně stanovenými bloky a patnáct lidí na stejné vlně, mohlo být přesně to, co by jim mohlo pomoci na cestě dál. Knihy je za půl rok její existence mezi lidmi ke 2000. Zdá se, že část z nich se navíc vydala do oběhu, viz např. vzkaz od čtenáře (už jsem šířil přes FB) - zcela na konci tohoto článku. Klíčové je říci, že je to program pouze pro lidi, kteří jsou schopni ročního závazku.

Na závěr k ceně. Pokud jste četli třeba The Long tail nebo FREE víte, že knihy, reprodukovaná hudba a další snadno replikovatelný obsah lze v dnešním světě snadno nabídnout buď za málo nebo dokonce zadarmo a navíc v neomezeném množství. Produkt/obsah vyžadující vaši přítomnost, váš čas a další zdroje už tak snadno zreplikovat nejde a jeho množství je tudíž omezené. V mém případě to vypadá tak, že např. obsah tohoto blogu je zdarma, knihy jsou za relativně málo, ale workshop, který jsem z kapacitních důvodů schopen uspořádat 2x do roka, tj. pouze max. 2 x 15 míst, stojí víc. V případě workshopu Peníze, nebo život? je cena 67 tisíc korun. I když velká část poplatku jde na dph, ubytování, pronájmy a pomůcky. Děleno dny na přípravu, vedení a konzultace je můj osobní příjem v konečném důsledku diskutabilní. Důležité je též říct, že s každým účastníkem se potřebuji předem sejít, abychom se ujistili, že do toho opravdu jdeme. Uzávěrka přihlášek je 15.9. Pak teprve definujeme termíny společných setkání a další detaily společné práce. Další běh plánujeme zase až na jaře nebo možná až za rok, podle mé volné kapacity. Přihlášky jsou na stránce workshopu. Jakékoli otázky rád zodpovím: tomas@peoplecomm.cz.

Dobrý den Tomáši, jednou jsem Vám psal, že jsem knihu poslal do oběhu po mém přečtení. Na desky knížky jsem napsal mailovou adresu a vzkaz, aby každý po prečtení se podepsal a poslal knihu dále. Knížka se mi vrátila již po půl roce a za tu "chvíli" prošla rukami 11-cti čtenářů. Od Chebu až po Brno. Dnes jsem knihu rozzečetl po druhé a vnímám opět jiný, vlastní pohled. Teď ležím na terase, 50 metrů ode mě šplouchá moře a já se cítím neskutečně svobodný. Jsem v chorvatské Omiši. Až budu příští týden odjíždět, knihu vyšlu na další cestu. Rozhodl jsem knížku předat náhodnému člověku, kterého poslední večer potkám na pláži. Snad zase drobek pomůže šířit svůj smysluplný obsah dále. Do listopadu se snad zase vrátí, chystám se na Vaší přednášku do Prahy a určitě by ji slušel i podpis autora. Autora, který mi svou inspirací dosti pomohl najít sám sebe.