O kapitalismu, socialismu, penězích a životě v dnešní společnosti

Čím víc se nořím do rešerší knihy, na které pracuji, tím více zjišťuji, jaký máme v naší společnosti hokej v základech naší společnosti. Požádal jsem proto o rozhovor ekonomku Ilonu Švihlíkovou (Alternativa Zdola a Argument).

Já pochopení systému považuji za mimořádně důležité, neboť jsme všichni jeho součástí. Je pro nás tím, čím je pro ryby voda a naše chování ovlivňuje až z 80% (viz zde). Čím lépe ho pochopíme, tím spíše ho můžeme spolu-utvářet, měnit nebo opouštět. Náš dnešní systém je opředen mnoha mýty, které znesnadňují orientaci v něm. Bez jejich demystifikace je cesta dál velmi obtížná.

Proto jsme připravili na letošek sérii mini-konferencí s názvem Exkurze do budoucnosti. První se koná 21.3. a věnuje se ozřejmění základních principů světa, v kterém žijeme. Přednášet budou dva velmi inspirativní lidé, které - pro jejich práci - velmi obdivuji. Přihlášky jsou zde + viz foto níže: