Jak to dělají v Inmite?

Tady je ještě druhá přednáška z minulého Setkání ke svobodě od Michala Šrajera z Inmite (video opět z dílny H2OManiaks). Připomeňte si EtNeteru, Dílnu, Websupport, MindValley či Zappos nebo například těchto 16 příkladů svobody v práci. A prosím šiřte. Díky.úterý 27. 3. a máme pocit, že to bude zase o kus funkčnější než minule. Smyslem podvečerů v HUBu je především výměna zkušeností s přechodem na svobodnější prostředí. Hlavně se snažíme zprostředkovat konkrétní příklady toho, jak funguje firma, ve které lidi dělají většinu času, co je opravdu baví.

Příští úterý začneme prvními pěti principy svobody v práci. Já teď sedím už deset dní v Izraeli, abych tu dorazil knížku (o práci v 21. století), což je ve své podstatě takový výzkumný projekt. Došla mi na tom zase řada souvislostí, které zkusím vzít zčásti i do HUBu. Včera jsem si to tu rozkreslil. Myslím, že to může být vtipný, dost interaktivní a hlavně si myslím, že pochopení těch souvislostí může výrazně napřímit cestu ke svobodě i u vás v práci. A to potřebujeme. Protože, když budeme mít funkční příklady, lidé tomu spíše porozumí a na základě toho začnou proměňovat i svoje firmy a následně pak i školy. A já myslím, že to potom nemusí trvat dlouho a třeba se víc Čechů a Slováků začne víc usmívat a hlavně budou míc v životě víc prostoru dělat to, z čeho můžeme mít my všichni ostatní mnohem větší užitek, než je to dnes.

Těšte si také na dvě další kratší přednášky se zkušenostmi se svobodou. První bude z jednoho z týmů v ČSOB. Na to se já těším z mnoha osobních důvodů. Třeba i proto, že když jsme před rokem zařadili ČSOB do seznamu svobodomyslných firem, zvedla se vlna odporu. Tak uvidíme, jak si vedou. Já je podezřívám z velmi inspirativních věcí. Hlavně je to ale první korporátní ukázka těchto změn.

Po Pétě Proškové vystoupí Libor Pecháček z úplně jiného světa. Ze světa opensourcového software, dobrovolníků, naprosto svobodných lidí, kteří se rozhodují po svém o tom co, kdy, kde, jak a s kým budou dělat. A funguje jim to. Mě zajímá jak.

Hlavní náplní večera bude opět práce ve skupinách, kde bychom se chtěli do konce večera věnovat výměně zkušeností v rámci probíraných pěti principů: vize a poslání, dialog a naslouchání, fair play a důstojnost, tranparentnost a zodpovědnost. Já se ve svém vystoupení pokusím vysvětlit podstatu každého a ukázat i příklady fungování ve firmě. Ve skupinách bychom poté zkusili probrat zkušenosti a nápady všech zúčastněných. Pro každou skupinu máme jako pomůcku pro každý z principů, opěrné otázky.

Pokud se plánujete zúčastnit čtvrtého setkání 24. 4., tak prosím doražte i teď v úterý, neboť se dohromady bude jednat o celek. V dubnu se budeme totiž věnovat druhé polovině zmiňovaných principů.

Mějte se hezky a těším se na vás, kteří přijdete v úterý.