Jak firmou začít měnit svět? Jak vybudovat tu svobodnou, tyrkysovou?

Zde je úvod do tématu evoluce a anatomie svobodného či tyrkysového podnikání (17.5.'23, Městská knihovna Praha-Břevnov). V tomto blogu najdete dále i odkazy na další texty, doporučené knihy a především deset dalších videí vysvětlujících principy, na kterých stojí vyšší vývojová stádia organizací. 

Přednáška se věnuje tomu, proč a jak postavit firmu nebo jakoukoli organizaci tak, aby nebyla pouhým strojem na zisk, ale aby vyjadřovala hodnoty svého zakladatele, byla nástrojem společenské změny a zlepšovala svět. Jak to udělat, aby lidé uvnitř nebyli pouhými zdroji, zákazníci jen chodícími peněženkami, lidé v sousedství firmy jen anonymní clonou... Jak to udělat, aby všichni, jichž se podnikání týká, byli lidmi s potřebami, které se respektují. O tom je tato přednáška. Jedná se o úvod do tématu evoluce firem/organizací. 

Dozvíte se v ní, mimo jiné, toto: 

1) V čem všem dnes byznys (doslova) určuje naše životy, jak velká je - v tomto tématu - naše slepá skvrna a jak moc se ohledně fungování byznysu potřebujeme pustit do veřejné debaty.
2) Jaké jsou tři základní druhy firem podle fáze vývoje svého zakladatele.
3) Že jsme vývojově uvízli ve fázi malého, na sebe zaměřeného, zraněného dítěte, které se snaží hromadit "hmotu" v naději, že tím bude přijímáno ostatními.
4) Evoluce svobody za posledních deset tisíc let na snímku dvou světů.
5) Operační systém firmy - 3 základní principy kapitalismu, které by měl každý podnikatel znát, neboť (neviditelně) určují, jak jeho/její firma funguje
6) Stručný úvod do integrální teorie mapující evoluci toho, jak se organizujeme s ostatními
7) Tři základní mýty firmy do roku 1850 vs. tři mýty od začátku 19.století - mýty, které na nevědomé úrovni určují, jak přistupujeme k podnikání
8) Anatomie svobodné/tyrkysové firmy - deset principů, které slouží jako rámec pro budování vyšších evolučních stádií podnikání.

Ke kontextu doporučuji ještě Monokultura na zisk zaměřeného podnikání. Zde jsou doporučené knihy.

Zde najdete fotky z přednášky, autorem videa je Šimon Pešta z Remízku

Níže je "Deset principů svobodné firmy", které jsou základní kuchařkou pro vytvoření organizace, která existuje proto aby změnila svět a přebírá zodpovědnost za důsledky svého podnikání - v detailu tedy to, co zazní v závěru přednášky z Břevnova. 

1. Smysl a vize: 

2. Dialog & naslouchání: 

3. Fair play & důstojnost: 

4. Transparentnost

5. Zodpovědnost

6. Jednotlivě vs. společně

7. Možnost volby

8. Integrita

9. Decentralizace

10. Zpětná vazba

____________

Kde se můžeme vidět: Akce
Moje knihy: Knihy
Všechny moje články: Linktree 
Peoplecomm: Zde - Pomozte nám šířit důležité knihy. Díky.
Slušná firma: Zde - Propojte nás s podobně smýšlejícími firmami. Díky.