Přátelé, podívejte se na včerejší rozhovor s Michalem Beránkem, kmenovým náčelníkem společnosti OpenOne. Proč? Protože OpenOne patří, v naší části světa, k jedněm z největších experimentátorů s budováním ne-hierarchické firemní kultury postavené na sdílených hodnotách, smyslu a tedy na důvěře. Je to IT firma, momentálně s 22 zaměstnanci se sídlem v Praze. Více o nich – viz jejich profil na Cocumě.

Mám pocit, že jsme téma pracovní svobody a smysluplnosti podnikání včera s Michalem jen nakousli, a že bude třeba co nevidět pokračovat. Budovat firmu tak, aby to tam lidi bavilo – stejně jako je to baví kdekoli jinde – lze totiž mnoha způsoby. Co je ale napříč všemi firmami a jinými lido-uskupeními stejné, jsou principy – univerzální zákonitosti života. Především ty je třeba pochopit a začít žít. Svoboda pak přijde záhy. Včera jsme si povídali s Michalem právě především o některých principech.

Další rozhovory i mono-logické úvahy naleznete zde. Info o dětí okolo mých aktivit si objednejte přes občasný (cca 1 x měsíčně) newsletter a kalendář akcí, kdy je možné se potkat najdete tady. Prima prázdniny přeji!